Beyaz Okul Eğitim Kültür Merkezi

BAŞKALARININ DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNE SAYGILI OLMAK 2

BAŞKALARININ DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNE SAYGILI OLMAK

Aynı evreni paylaşan milyonlarca insan.. Her birinin yaşam koşulları, ülkeleri, aldığı eğitim ve yaşadığı çevrenin kültürü, aile yapısı, yaşı, hayat tecrübesi duygu dünyasının ve düşünce yapısının farklı olmasının önemli etkilerinden yalnızca bir kaçıdır. Aynı...

MÜZİĞİN  HAYATIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 0

MÜZİĞİN  HAYATIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

Müziği tanımlayacak olursak; ‘’Duygularımızı, düşüncelerimizi veya olayları anlatmak amacıyla ölçülü ve düzenli seslerin sanat düşünceleri içerisinde ritimli veya ritimsiz olarak bir araya getirme sanatıdır.’’ diyebiliriz. Aslında bu tanım ile müziğin hissettirdikleri ve insan hayatındaki...

 Çocuklarda  Aidiyet Duygsu 0

 Çocuklarda  Aidiyet Duygusu

Çocuklarda Sağlıklı Aidiyet Duygusunun Gelişimi Ve Önemi Çocukluk üç dönemden oluşur: 0-4 yaş arasında ‘’ Bağlanma’’, 4-12 yaş arasında ‘’Aidiyet’’, 12 yaş ve sonrasında devam eden ‘’Uyum’’ süreci… Aidiyet, insanın kendini emniyet ve güven...

KOAH Hastalığının Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi 0

KOAH Hastalığının Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), zayıf hava akışının görüldüğü obstrüktif bir akciğer hastalığıdır. Tipik olarak zamanla daha kötüleşir. Ana belirtileri nefes darlığı, öksürme ve balgam üretimidir.  Kronik bronşit sahibi insanların çoğu...

YGS'DE BAŞARININ YOLU YÜKSEK MOTİVASYONDA 0

YGS’DE BAŞARININ YOLU YÜKSEK MOTİVASYONDA

YGS, gelecekteki hayatın şekillenmesi anlamı taşıyacak kadar önemli. Hal böyle iken her doğru yanıtın yanında yanlış sorunun da önemi var. Tek bir yanlış yanlış cevabın, adayı binlerce sıra aşağı indireceği gibi tersi de mümkündür....

0

Üzüm Üzüme Baka Baka Kararır

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden birisi de sosyal hayattır. İnsanlar diğer canlıların hiç birinde olmayan etkileşim ve iletişim yeteneklerine sahiptir. Bu özelliğini besleyen en temel unsur tabi ki dildir. İnsanlar dilin olanaklarını...