1 MAYIS RESMİ TATİLDİR

Dersane Öğretmenlerinin 1 Mayısta çalışmaya Zorlandığı Belirtiliyor
Eğitim Emekçileri Derneği tarafından gönderilen yazı
Yıllarca sürdürülen mücadeleler sonucunda kazanılan tatil hakkımızı kullanmalı, haklı taleplerimizi 1 Mayıs alanlarında hep birlikte haykırmalıyız.
Dershane öğretmenleri 1 Mayıs’ta çalışmaya zorlanamaz. Farklı illerden aldığımız bilgilere göre, çoğu özel dershanenin 1 Mayıs günü açık olacağı ve öğretmenlere o gün işe gelmeleri gerektiği söylenmektedir. 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiş olmasına karşın, dershane patronları öğretmen arkadaşlarımızı çalışmaya zorlamaktadırlar.

Haftada 6 gün, günde 10-12 saat, sigortasız çalıştırılan, çoğu asgari ücret düzeyinde ücret alan, tanıtım bildirisi dağıtmak, telefonla veli görüşmesi yapmak, soru kitapçıkları hazırlamak, dershanenin angarya işleri ile uğraşmak gibi dersler dışında türlü işleri yapmak zorunda kalan arkadaşlarımıza şimdi de resmi tatil olan 1 Mayıs günü zorla çalışma dayatılmaktadır.

Bilindiği gibi, 1 Mayıs Taksim tartışmaları ve mücadelesi ile birlikte kazanılan tek şey Taksim Meydanı olmamıştır. Elde edilen moral ve motivasyonun yanında 1 Mayıs’ın resmi tatil ilan edilmesi de bu kazanımlar arasında sayılmalıdır. Bu kazanımlara bundan sonraki süreçte sahip çıkılmalı ve kullanılmalıdır.

1 Mayıs resmi tatildir

2009 yılında yapılan düzenlemeler sonucu 1 Mayıs resmi tatiller arasındaki yerini almıştır. 1 Mayıs’ın, “Emek ve Dayanışma Günü” olarak tatil edilmesi hakkındaki kanun değişikliği, Resmi Gazete”de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a göre, 17 Mart 1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’un 2. maddesinin, birinci fıkrasında geçen geçen “yılbaşı günü” ibaresine “…ve 1 Mayıs günü” ibaresi eklenmiştir.

Birinci fıkranın (C) bendi de “1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir” şeklinde değiştirilmiştir.

Yukarıda yer verdiğimiz hukuksal durum, tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarını bağlamaktadır. Bu nedenle, 1 Mayıs günü dershaneler de çalışamayacak, öğretmenleri zorla çalıştıramayacaklardır.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 27.05.2010 tarih ve 2010/32 no’lu genelge uyarınca tüm il Valiliklerince hazırlanan, Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının 2010–2011 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi’nde 1 Mayıs resmi tatil olarak yer almıştır. Sözkonusu çalışma takvimi Özel dershane ve Özel okulları da bağlamaktadır. Bu nedenle Özel öğretim kurumları 1 Mayıs günü resmi tatil yapacaklardır.

Derneğimize ulaşın

Konu ile ilgili gerekli yazışmaları özel okul ve dershane birlikleri ile dernek olarak yapacak ve bu kurumları öncesinden uyaracağız. Yasal düzenlemeye uymayan dershaneler hakkında ise gerekli işlemleri yapacağız. Konunun basında yer bulması için de gerekli çabayı göstereceğiz.

Ancak burada belirleyici olan, çalıştırılmaya zorlanan dershanelerdeki öğretmen arkadaşlarımızın tutumları olacaktır. Kendilerine 1 Mayıs günü çalışılacağı söylenen öğretmen arkadaşlarımız, dershanede bulunan tüm öğretmen arkadaşlarla birlikte, bu hakkın kullanılması konusunda ortak tutum sergilemeli ve 1 Mayıs gününde çalışmayı reddetmelidirler.

Çalışmaya zorlanan dershanelerde çalışan öğretmen arkadaşlarımız, derneğimize posta@egitimemekcileridernegi.org adresinden mutlaka ulaşmalıdırlar.

1 Mayıs’ta işe gitmeyelim, kazanılmış haklarımıza sahip çıkalım!

27 Nisan 2009 PAZARTESİResmî GazeteSayı : 27212

KANUN

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 5892 Kabul Tarihi: 22/4/2009

MADDE 1 – 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına, bu fıkrada geçen “yılbaşı günü” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve 1 Mayıs günü” ibaresi eklenmiş ve birinci fıkranın (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.”

GEÇİCİ MADDE 1 – 1 Mayıs 2009 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması kararlaştırılan iş ve işlemler yürütülür. Kamu kurum ve kuruluşları bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir