10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ

 10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ HAKKINDA YAZI
10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜİletişim olanaklarının, insanlık tarihinin en parlak dönemini yaşadığı günümüzde evrensel olarak belirlenmiş olan hak ve özgürlükleri takibi de en üst düzeydedir. Bu gün insan hakları ihlallerinin acımasız boyutunu da daha iyi görmekteyiz. Bununla birlikte tarihsel sürecin insanlık adına aklanması gereken insalık suçu bölümleri de arşivlerden çıkmaya başlamaktadır. Esasında İnsan Hakları kavramı tamamıyla sivil insiyatifler tarafından izlenmelidir. İnsan hakları kavram olarak resmi ya da askeri olamaz. Bu kavramı yaşatmanın yolunun bir takım sivil olmayan teşkilatlar eliye yaptırılıyor olması da çelişkili bir tutumdur.

Konuyla ilgili kendi düşüncemizi kısa da olsa açıkladıktan sonra böylesine önemli bir gün olan 10 aralık Dünya İnsan hakları günü ile ilgili yazımızı aktaralım.

Her yl, 10 Aralık ile başlayan hafta Birleşmiş Milletlere üye ülkelerde İnsan Hakları Haftası olarak kutlanıyor. 10 Aralık günü ise Dünya İnsan Hakları Günü’dür. ***İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, insan hakları konusuna tam bir tanım amaçlayarak hazırlanmıştır. Esas amaç, bu tanıma uyan insan haklarının hiçbir tereddüde meydan vermeden uygulanmasıdır.
İnsan Hakları Nedir?
İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların hepsine “ İnsan Hakları” denir.
İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bu tür ayırımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır. İnsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır.
İnsanlara insan oldukları için sahip olmaları gereken bir takım hakların bulunduğu fikri ilk kez İngiltere’den ortaya atıldı.19. Yüzyılda Amerika ve diğer bir çok ülkelere yayılan bu fikir akımından sonra 1789 Fransız İhtilali Avrupa’da insan haklarının kabul edilmesini ve uygulanmasını sağlamıştır.
Amerikan Cumhurbaşkanı Roosvelt ile İngiliz Başkanı Churcill tarafından imzalanıp duyurulan Atlantik Beyannamesinde insan hakları genişletildi. Bu beyannamede insanlara millet, inanç, ırk ayırımı gözetmeksizin herkes için eşit haklar konmuş ve yasaların korumasına verilmiştir.
24 Ekim 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü’nün öncelikle amacı dünyada barışı ve güvenliği sağlamaktı. 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Örgütü “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”ni kabul ve ilan etti.
İnsan Hakları Beyannamesi 30 maddeden oluşmuştur. Bu beyanname insana değer veren, özgürlük, eşitlik tanıyan duyurudur.

Dünya İnsan Hakları Günü hakkında genel bilgi
1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, “insan haklarının anayasası” olarak tanımlanır. İnsanın doğuştan sahip olduğu kişisel hak ve özgürlükleri tanımlar, her insanın yasa önünde eşit olduğunu, işkenceye, kötü muameleye ve onur kırıcı cezalara tabi tutulamayacağını ilan eder. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi yolunda uluslararası toplum tarafından sürdürülen çabalara yol gösterici işlevini bugün de sürdürür. 1948’de kabul edildiği tarih 10 Aralık her yıl Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanır.

BM’nin altı temel insan hakları sözleşmesi vardır:

Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi
İşkenceye Karşı Sözleşme
Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Sözleşmesi
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
Çocuk Hakları Sözleşmesi

Türkiye, Birleşmiş Milletler çerçevesinde oluşturulan temel insan hakkı sözleşmelerini tümüne taraftır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi
1. Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar. Akıl ve vicdan sahibidirler; birbirlerine karşı kardeşçe davranmalıdırlar.
2. Herkes ırk, renk, cins, din, siyasal ya da başka herhangi bir ayrılık gözetmeksizin, bildiride yazılı bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptir.
3. Yaşamak, özgürlük ve can güvenliği herkesin hakkıdır.
4. Hiç kimseye işkence, zulüm, onur kırıcı ceza ya da işlem uygulanamaz.
5. Yasalar önünde herkes eşittir.
6. Hiç kimse yasalara aykırı olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz, sürülemez.
7. Herkes davasının bağımsız bir mahkemede görülmesi hakkına sahiptir.
8. Herkesin özel hayatı, ailesi, konutu ve haberleşmesi yasayla korunmalıdır.
9. Evlilik çağına gelen her erkek ve kadın, hiçbir ırk, renk, din şartına bağlı olmaksızın evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir; aile, toplumun temel öğesidir. Toplum ve devlet tarafından korunma hakkına sahiptir.
10. Herkes mal ve mülk edinme hakkına sahiptir.
11. Herkesin düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğü vardır.
12. Herkesin çalışma, işini özgürce seçme ve işsizlikten kurtulma hakkı vardır.
13. Herkesin eğitim hakkı vardır, ilk eğitim parasızdır.
14. Kölelik ve kulluk yasaktır.
15. Herkes nerede olursa olsun yasalar çerçevesinde korunur.
16. Bütün insanlar Anayasaya uygun olarak yargı organına başvurma hakkına sahiptir.
17. Bir suç işlemekten sanık olan herkese, savunması için gerekli bütün haklar sağlanmaktadır.
18. Herkes dilediği devletin ülkesinde gezebilir, dilediği an terk edebilir veya ülkesine geri dönebilir.
19. Herkes işkence karşısında yabancı bir ülkeye kaçabilir. Kaçtığı ülkede kendisine “Sığınmış İnsan” muamelesi yapılmalıdır.
20. Her insan bir vatandaşlığa sahiptir.
21. Her insanın düşünce, inanç ve din özgürlüğü vardır.
22. Hiç kimse düşünce ve sözlerinden dolayı sorumlu tutulamaz.
23. Herkes toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. Hiç kimse bir derneğe girmek için zorlanamaz.
24. Herkes doğrudan doğruya veya özgürce seçtiği temsilcilerle ülke yönetimine katılır.
25. Kişinin sosyal güvenliğe kavuşturulması, uluslar arası işbirliği ya da devletin kaynaklarına uygun olarak gerçekleştirilir.
26. Herkes dinleme, eğlenme, çalıştıktan sonra ücretli tatil yapma hakkına sahiptir.
27. Herkes güzel sanatların her dalında çalışmak ve bu çalışmalara katılmak hakkına sahiptir.
28. Bütün insanlar bu bildiride yazılı hak ve özgürlüklerin uygulanmasını sağlayacak bir sosyal düzeni hak etmiştir.
29. Herkes bu bildirideki maddelere uyulmasının gerekli olduğunu kabul eder.
30. Bu bildirinin hiç bir maddesinin, devlet, toplum ya da kişiler tarafından yok edilmesi için çalışma yapılamaz.
Her yıl 10 Aralık gününü de içine alan hafta “İnsan Hakları Haftası” olarak kutlanır. Hafta süresince kişi hakları belirtilir, insanca yaşamanın önemi anlatılır. İnsan sevgisinin herkese aşılanması sağlanır. İnsan haklarına saygı göstermeyen kişi ve milletler asla barışı sağlayamazlar.
10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ DEVAMI DİĞER SAYFADA

Sevebilirsin...

19 Yanıt

 1. Ercan dedi ki:

  İnsan Hakları Günü çok önemli bir gündür. İnsan Hakları herkese lazımdır.

 2. aslı dedi ki:

  Her insan hakkını savunmalı. Bazı insanlar hakkını savunmuyor ama savunmaları gerek.

 3. ulaş dedi ki:

  Çok uzun yazmışlar.

 4. Kuzey dedi ki:

  10 Aralık insan hakları günü oturup düşünme günüdür. İnsan haklarından bahsedenler insan haklarını ayaklar altına alıyor. İnsan hakları savunucusu olduğunu söyleyen ülkeler kendinden zayıf ülkelerde insan haklarını hiçe sayıyorlar. Barış dolu günler diliyorum.

 5. batıhan dedi ki:

  bence çok güzel olmuş ama oldukca uzun bi yazı…

 6. selin dedi ki:

  ben faydalanamadım bu yazı benim ödevimi içermiyor ama ynede teşekkür ederim ama güzel olmuş

 7. simge dedi ki:

  insan hakları çok önemli gerçektende çok güseldi …Tebrik ederim =))

 8. şeyma dedi ki:

  güzel ama biraz kısa olsa daha iyi olurdu bence bunun daha kısasını yazın sizlere rica ediyorum yaparsanız da memnun olurum

 9. volkan dedi ki:

  aradıgımı buldum sizin sayenizde teşekkür ederim :) :) ;)

 10. azra dedi ki:

  Şiir neden yok ki?

 11. azra dedi ki:

  evet ama şiir yok
  bana şiir gere
  k

 12. zehra dedi ki:

  çok güzel sağolun süper bayıldım ama biraz kısa olsaydı daha güzel olurdu

 13. awertyu dedi ki:

  1.biraz kısa olsa iyi olurdu
  2.şiir yok
  3.yazı çok kısa

 14. semiha kaytak dedi ki:

  çok güzel elleriniz dert görmesin

 15. semiha kaytak dedi ki:

  beğenmiyosan başka sitelere bak

 16. Kıymet dedi ki:

  Bu yazılar çok güzel. sağ olasın Beyazokul.

 17. deniz dedi ki:

  aynen beğenmiyosan git başka yerde ara

 18. la lal la dedi ki:

  kim yazdıysa ellerine sağlık

 19. Nilisu dedi ki:

  İnsan hakları gününde bile şu anda dünyamızda kaç milyon insan işkence görüyor, aldatılıyor….

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir