2. Sınıflar İçin Sene Başı Zümre Örnekleri

… İLKÖĞRETİM OKULU
2011–2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. KANAAT DÖNEMİ
2. SINIF ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : 07 Ekim 2011
TOPLANTI SAATİ : 10.00–12.00
TOPLANTI YERİ : Öğretmenler odası

GÜNDEM MADDELERİ
01. Açılış Konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
02. Geçen yılın genel bir değerlendiriminin yapılması,
03. Ünitelendirilmiş yıllık planlar ile günlük planlar konusu,
04. Sınıf araç ve gereçleri konusu,
05. Öğrenci araç ve gereçleri konusu,
06. Öğrenci kılık ve kıyafetleri konusu,
07. Okula devamsızlıkları konusu,
08. Seçmeli ders konusu,
09. proje ve performans görevleri konusu,
10. Belirli gün ve haftalar konusu,
11. Sınıf Kütüphanesi oluşturulması konusu,
12. Ölçme ve değerlendirme konusu,
13. Öğretmen-Öğrenci-Veli diyalogları konusu,
14. Okul ve sınıf kuralları konusu,
15. 2. Sınıflar zümre başkanlığı seçimi konusu,
16. Dilek ve temenniler,

Tutanağın word formatlı dosyasını 2. Sınıflar  İçin Sene Başı Zümre Örnekleri

… İlköğretim Okulu 2. sınıflar zümre toplantısı yukarıda konuları görüşmek üzere 07 Ekim 2011 tarihinde öğretmenler odasında toplanmış ve aşağıdaki görüşmeyi gerçekleştirmiştir.

Zümre toplantısına 2-A Uzman Sınıf Öğretmeni Esra BAĞCI, 2-B Sınıf Öğretmeni Ender YILMAZ, 2-C Sınıf Öğretmeni Elif DENİZ, 2-D Sınıf Öğretmeni Fatma BAHAR, Müdür Baş Yardımcısı Mustafa OKUYUCU katılmıştır.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

01. AÇILIŞ KONUŞMASI, SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI,

2. sınıflar arası zümre toplantımız, Uzman sınıf öğretmeni Esra BAĞCI’ın açılış konuşması, gündem maddelerini söylemesinin ardından Ulu önderimiz Atatürk ve geçmişe intikal etmiş olan öğretmenlerimizin anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesi ile başlamıştır.

02. GEÇEN YILIN GENEL BİR DEĞERLENDİRİMİNİN YAPILMASI,
Esra BAĞCI: Geçen seneki 1. sınıf zümremizin bir öğretmen değişikliği ile bu senede yine 2. sınıf zümresi olarak beraber olmamızdan dolayı çok mutluyum.
Elif DENİZ: Geçen sene sınıflarımızda güzel bir başarı yakaladık. Aynı ilgi ve beraberlik içerisinde bu senede aynı başarıyı tekrarlayacağımız inancındayım.
Fatma BAHAR: Geçen sene tüm çalışmalarımızı birlik içerisinde gerçekleştirdik. Bunun bu sene de devamını diliyorum.

03. ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLAR İLE GÜNLÜK PLANLAR,

Fatma BAHAR: Ünitelendirilmiş yıllık planlar ile günlük planı yapılacak dersleri tespit edelim.
Esra BAĞCI: Sınıflarımızda aynı Ünitelendirilmiş yıllık planları kullanalım. Bunun için üzerinde anlaşacağımız yıllık planı çıkartıp kullanalım.
Ender YILMAZ: Günlük planları sınıf durumunu da göz önüne alarak beraber uygulamaya çalışalım.

04. SINIF ARAÇ VE GEREÇLERİNİN DURUMU,

Elif DENİZ: Sınıflarımızın araç gereç yönünden eksiklerini tespit edip eksiklikleri en kısa sürede gidermeye çalışalım.
Fatma BAHAR: Sınıf içerisinde bulunacak olan araç ve gereçleri tespit edip bunların sınıfça işlenmesine, kullanılmasına çalışalım.
Esra BAĞCI: Sınıfıma bilgisayar ve televizyon koymayı planlıyorum. Derslerin işlenişinde görselliğin yararları tartışılmaz biliyorsunuz. Sınıfında bu imkânı olmayan arkadaşlar benim sınıfımdaki bilgisayar ve televizyonu müsait zamanlarda kullanabilirler. Görsel kaynağa ihtiyaç duyan arkadaşlarla elimdeki dokümanları paylaşmaya hazırım.

05. ÖĞRENCİ ARAÇ VE GEREÇLERİNİN DURUMU,

Elif DENİZ: Öğrencilerimizin sağlıklı ders işlemeleri için araç ve gereçlerinin eksiksiz olarak temin edilmesine çalışalım.
Esra BAĞCI: Ders araç ve gereci eksik olan öğrencinin dersden istifade etmesi de o oranda azalmakta. Bu yüzden eksik araç gereçle öğrencilerimizin sınıflara gelmemesi için azami özeni gösterelim.
Fatma BAHAR: Okul araç ve gereçlerini temin etmekte zorlanan öğrencilerimiz olursa bunların eksiğinin giderilmesi için veli, okul idaresi ile işbirliği yapalım.
Esra BAĞCI: Ders kitapları bu yılda devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Bu ders kitaplarının her öğrencimize verilmesi için gerekli çalışmaları yapalım. Eksik kitabı olan öğrencimiz kalmasın.
Ender YILMAZ: Öğrencilerimize Türkçe sözlük kullanımını kavratabilmek için hepsinin birer adet Türkçe sözlük bulundurmalarını sağlayalım.

06. ÖĞRENCİ KILIK VE KIYAFETLERİ KONUSU,

Elif DENİZ: Öğrencilerimizin okul kuralları çerçevesinde okula gelmelerine önem verelim. Bu hem okul, hem sınıf disiplini açısından önem arz etmektedir.
Fatma BAHAR: Erkek öğrencilerimizin saç traşlarının uygun şekilde yaptırılmasına, kız öğrencilerimizin saçlarının ise taralı olmasına dikkat edelim.
Ender YILMAZ: Öğrencilerin okula terlikle veya çorapsız şekilde gelmemelerini sağlayalım. Bu hem sağlıkları hem de sınıf ortamının sağlığı açısından gerekli.
Esra BAĞCI: Okul kıyafetleri konusunda serbestlik olacağı yönünde çalışmalar olduğunu biliyoruz. Yalnız bu konuda elimize resmi bir yazı ulaşmadığı sürece kız ve erkek öğrencilerimizin önlükle okula gelmelerinin sınıf birliği açısından önemli olduğu kanısındayım.

07. OKULA DEVAMSIZLIKLARI KONUSU,

Esra BAĞCI: Geçen seneki mevcudumuzu kontrol edelim ve okula gelmeyen öğrencilerimiz olursa bunların ne sebeple okula gelmediklerinin veya gelemediklerinin tespitini yapalım, okul idaresine bildirelim.
Elif DENİZ: Dönem içerisinde okula devamsızlık yapan öğrencimiz olursa bunların velileriyle işbirliği yaparak bu devamsızlığın nedenlerinin ortadan kaldırılması için okul idaresi ile birlikte hareket edelim.
Fatma BAHAR: Sınıfımıza geçen seneden devamsızlıktan dolayı kalan öğrenciler varsa bunların devamsızlık nedenlerini araştırıp giderilmesi yönünde okul idaresi, veli ve öğrenci ile gereken iş birliğini yaparak devamsızlığı ortadan kaldırmaya çalışalım.

08. SEÇMELİ DERS KONUSU,

Esra BAĞCI:Sene başı öğretmenler kurulunda sınıfımızda seçmeli ders olarak Bilişim teknolojileri dersi ve Spor etkinlikleri dersi seçilmiştir. Bu derslere ait planları yaparak dersleri etkin şekilde işlemeye çalışalım.

09. PROJE VE PERFORMANS GÖREVLERİ KONUSU,

Esra BAĞCI: Birinci dönem verilecek performans görevleri ile proje ödevlerini bu zümrede planlayalım. İkinci dönem verilecek olan proje veya performans görevlerinin tespitini de ikinci dönem yapacağımız zümrede planlayalım.
Elif DENİZ: Performans görevlerinin tespitinde öğrencilerimizin fazla masrafa girmeden ve o görevden istenilen yararı almalarını sağlayacak konulardan seçip verelim.
Fatma BAHAR: Performans görevlerinin verilme zamanını hep birlikte kararlaştıralım ve birlikte hareket edelim.
Ender YILMAZ: Performans ve proje görevlerinin değerlendirme ölçeklerini birlikte hazırlayalım.

10. BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR KONUSU,

Esra BAĞCI: Sınıfça ve okulca kutlanacak belirli gün ve haftalarla ilgili çalışmaları zamanı geldiğinde sınıfımızda dersler içerisinde uygulamaya gayret edelim.
Fatma BAHAR: Ulusal bayramlarda sınıflarımızı günün anlam ve önemine yakışır şekilde süsleyelim. Öğrencilerimizde bu heyecanı yaşamalarına katkıda bulunalım.
Elif DENİZ: Ulusal bayramlarda sınıflarımızdan belirli sayıda öğrencimizin tören alanındaki gösterilere katılması için gerekli tedbirleri alalım.
Ender YILMAZ: Sınıf panolarımızda kutlanan belirli gün veya hafta ile ilgili yazı, resim, şiir türünden materyalleri öğrencilerimizin hazırlayıp sergilemeleri için gerekli çalışmaları yapalım.

11. SINIF KÜTÜPHANESİ OLUŞTURULMASI KONUSU,

Esra BAĞCI: Her sınıf için sınıf kütüphanesi oluşturalım. Oluşturduğumuz kütüphanede bulunan kitapların listesinin sınıf dolabının uygun yerinde okul idaresi tarafından onaylandıktan sonra asılmasını sağlayalım.
Elif DENİZ: Gerektiği zamanlarda sınıf kütüphanelerimizi geçici olarak birbirimizle değiş tokuşunu yapalım. Bu sayede kendi öğrencilerimizin diğer sınıf kütüphanelerinden de istifade etmesini sağlayalım.
Fatma BAHAR: Her öğrencinin kendine ait hikaye kitabı olmasını sağlayalım.
Ender YILMAZ: Okulumuz kütüphanesinden uygun zamanlarda öğrencilerimizin istifade etmesi için gerekli tedbirleri alalım.
Esra BAĞCI:Sınıf kütüphanesi için bir tane Kütüphane Defteri tutalım. Her öğrenci adına bir sayfa oluşturup hangi tarihte hangi kitabı okuduğunu tespit edelim. Sınıfın düzenli olarak kütüphaneden istifade etmesinde bu yöntem çok etkili olacaktır.
Elif DENİZ: Sınıf kütüphanesinden sorumlu iki öğrenci görevlendirelim. Kitap dağıtımını bu öğrencilerimiz gözetimimiz altında gerçekleştirsinler.

12. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONUSU,

Fatma BAHAR: Öğrencilerimizin derslerdeki performanslarını ölçmek için konu sonlarında ders ve çalışma kitaplarındaki değerlendirme basamaklarını titizlikle uygulayalım.
Elif DENİZ: Ünite konuları ile ilgili Türkçe, hayat bilgisi ve matematik ders konularını içeren değerlendirme kitapçıkları var. Bunlardan her öğrenci adına birer tane temin edip yıl boyunca tüm konuların değerlendirimini yapalım.
Esra BAĞCI: Yönetmelik gereği değerlendirme sonuçları not ile ölçülmemekte. Notla ölçülmemekle birlikte biz konu sonlarında değerlendirme testleri yaparak öğrencilerimizin test tekniğini kavramalarına katkıda bulunalım.
Ender YILMAZ: Öğrencilerimiz adına birer tane dosya tutup değerlendirme çalışmalarını sınıf dolabında bulunduralım.

13. ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ-VELİ DİYALOGLARI KONUSU,

Elif DENİZ: Öğrencilerimize güler yüzle ve şefkatle yaklaşalım.
Fatma BAHAR: Öğrencilerimizin velilerinin okula, sınıfa daha çok gelmelerini sağlayalım.
Esra BAĞCI: Sınıfa velisi gelen öğrenciyle velisi gelmeyen öğrenci orasındaki farkı velilerimize bildirelim. Sınıfa gelmelerinin öğrenci açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulayalım.
Ender YILMAZ: Sınıflar arası işbirliği ve öğrencilerin birbirleri ile kaynaşmasına azami önemi gösterelim.

14. OKUL VE SINIF KURALLARI KONUSU,

Elif DENİZ: Öğrencilerimize okul ve sınıf kurallarını öğretelim.
Fatma BAHAR: Okul ve sınıf kurallarını gösteren yazıların sınıf içerisinde sergilenmesini sağlayalım.
Ender YILMAZ: Haftada bir kere okul ve sınıf kurallarını uygulamalı olarak öğrencilerimize yaptıralım.
Esra BAĞCI: Öğrencilerimizden okul ve sınıfta başka hangi kurallar olması gerektiği konusunda görüşlerini alalım. Uygun olanları okul ve sınıf kuralları listesine ekleyelim.

15. 2. SINIFLAR ZÜMRE BAŞKANI SEÇİMİ KONUSU,

Esra BAĞCI: Arkadaşlar oy birliği ile 2. sınıflar zümre kurulu başkanını seçelim.
Fatma BAHAR: … İlköğretim Okulu 2. sınıf zümre kurulu başkanı olarak 2-C sınıf öğretmenimiz Elif DENİZ’ı öneriyorum.
Elif DENİZ: … İlköğretim Okulu 2. sınıf zümre kurulu başkanı olarak 2-A Uzman sınıf öğretmeni Esra BAĞCI’ı öneriyorum.
Fatma BAHAR: … İlköğretim Okulu 2. sınıf zümre kurulu başkanı olarak 2-A Uzman sınıf öğretmeni Esra BAĞCI’ı öneriyorum.
Ender YILMAZ: … İlköğretim Okulu 2. sınıf zümre kurulu başkanı olarak 2-A Uzman sınıf öğretmeni Esra BAĞCI’ı öneriyorum.
Esra BAĞCI:Her sınıftan birer sınıf temsilcisi seçelim ve bu isimleri zümre kurulu başkanına bildirelim.

16. DİLEK VE TEMENNİLER,

Esra BAĞCI: Arkadaşlar 2011–2012 eğitim ve öğretim döneminin bizlere ve çocuklarımıza hayırlı olmasını, başarılı geçmesini diliyorum.
Elif DENİZ: 2011–2012 eğitim öğretim dönemi hepimize hayırlı olsun.
Fatma BAHAR: 2011–2012 eğitim öğretim döneminin başarılarla geçmesini temenni ediyorum.
Ender YILMAZ: 2011–2012 eğitim ve öğretim dönemi hayırlı olsun arkadaşlar.

ALINAN KARARLAR
1. Tüm derslerin Ünitelendirilmiş yıllık planlarının hazırlanması ve bu planların bir suretinin CD şeklinde yapılıp bir tutanakla okul idaresine verilmesine,
2. Kılavuz kitabı olmayan derslerin günlük planlarının yapılmasına,
3. Seçmeli ders olarak 2. sınıflarda Bilişim teknolojisi dersi ve Spor Etkinlikleri dersinin haftada birer saat işlenmesine,
4. Bu derslere ait yıllık ve günlük planların ortak olarak hazırlanmasına, uygulanmasına,
5. Sınıf kütüphanesi oluşturulmasına ve etkin olarak öğrencilere kullandırılmasına,
6. Sınıf kütüphane defteri tutulmasına,
7. Öğrenci kılık ve kıyafetleri üzerinde titizlikle durulmasına,
8. Öğrencilerin eksik ders araç ve gereçle okula gelmemelerinin sağlanmasına,
9. Bu dönem itibariyle proje görevi verilmemesine, ikinci dönemde verilmesine,
10. Her öğrencin çantasında mutlaka Türkçe sözlük bulundurulmasına,
11. Sınıf içi araç ve gereçlerin sınıf öğretmeni ve sınıfı paylaşan diğer öğretmenle birlikte sınıf düzeyine uygun şekilde hazırlanıp düzenlenmesine ve işlenmesine,
12. Sınıf temizliğine azami önemin gösterilmesine, her sınıfta çöp kutusu bulundurulmasına ve etkin kullanımına,
13. Sınıfa devamsızlığı olan öğrencilerin velileri ile iş birliği içinde bulunularak varsa devamsızlığın nedenlerinin ortadan kaldırılmasına,
14. Sınıf kütüphanelerinin arada bir diğer zümre sınıflarıyla birlikte kullanımının yapılmasına,
15. Okul kütüphanesinin öğrenciler tarafından etkin olarak kullanımı için gereken azami dikkatin gösterilmesine,
16. Okul ve sınıf kurallarının öğrencilerde davranış haline dönüştürülmesi için azami gayretin gösterilmesine,
17. Sınıflar arası öğretmen ve öğrenci diyaloglarının geliştirilmesine, yardımlaşmaların yapılmasına,
18. Belirli gün ve haftalarla ilgili çalışmaların sınıf ortamında diğer sınıflarla birlikte iş birliği içerisinde kutlanmasına,
19. Sınıf köşelerinin etkin olarak öğrenciler tarafından işlenerek kullanılmasına,
20. Sınıf grafiklerinin zamana uygun olarak yeniden düzenlenmesine,
21. Öğrencilere andımızın ve İstiklal Marşının doğru bir şekilde söylemelerinin sağlanmasına,
22. Bilişim teknolojileri dersinde okul bilgisayar sınıfının etkin olarak kullanılmasına,
23. Veli toplantılarının zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasına,
24. Sınıf dolabında öğrencilerin performans, proje ve diğer etkinliklerini muhafaza etmek için her biri adına klasörler oluşturulmasına,
25. Öğrencilerin sınıf içerisindeki düzenlerinde onların boy ve fiziki özelliklerinin göz önünde bulundurularak oturma yerlerinin tespit edilmesine,
26. Performans görevlerinin ve değerlendirme ölçeklerinin belirlenecek ileri bir tarihte tespit edilip mümkün olduğunca aynı tarihlerde verilmesine,
27. Ulusal bayramlarda sınıfların günün anlam ve önemine uygun bir şekilde öğrencilerin katılımı ile hazırlanmasına,
28. Okul veya il-ilçe düzeyinde açılacak olan yarışmalara sınıflarımızın etkin olarak katılmasına azami dikkatin gösterilmesine,
29. Derslerin değerlendirilmesinde hem ders kitaplarındaki değerlendirme basamaklarının yapılmasına, hem de başka kaynaklardan testlerle ünite ve konuların değerlendiriminin yapılmasına,
30. Kulüplerde görevli öğrencilerin yapacağı çalışmaların sınıf öğretmenleri tarafından dikkatle takip edilmesine ve gerekli katkının sağlanmasına,
31. Hayat bilgisi dersinde öğrencilerin okul ve sınıf kurallarına uymaları, ünite konularının amaçları doğrultusunda davranışlar kazanmaları için gerekli çalışmaların titizlikle yapılmasına,
32. Türkçe dersinde öğrencilerin etkin okuma, yazma ve anlatım yapmaları için gerekli çalışmaların özenle yapılmasına,
33. Matematik derslerinde öğrencilerin doğal sayıları, geometri, ölçme araçları bilgilerinin geliştirilmesine, dört işlemle ilgili uygulamaları yapabilmeleri için azami özenin gösterilmesine,
34. Beden eğitim, görsel sanatlar ve müzik derslerinin zamanında ve amacına uygun olarak işlenmesine,
35. Nusaybin 2. Sınıf Zümre Kurulu başkanı olarak 2-A sınıf öğretmeni Esra BAĞCI’ın oy birliği ile seçimine,
36. Her sınıfın kendi sınıf temsilcisini seçerek bu ismi 2. sınıf zümre kurulu başkanı Esra BAĞCI’a bildirilmesine karar alınmıştır.

2011/2012 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 2. SINIFLAR DERSLERİNİN İŞLENİŞ SÜRELERİ

HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEMA SÜRELERİ

Tema Sırası Tema Adı Tema Süresi
A Teması Okul Heyecanım 08 Eylül 2011–19 Aralık 2012
B Teması Benim Eşsiz Yuvam 22 Aralık 2011–10 Nisan 2012
C Teması Dün Bugün Yarın 13 Nisan 2012–12 Haziran 2012

TÜRKÇE DERSİ TEMA SÜRELERİ

Tema Sırası Tema Adı Ders Saat Sayısı Hafta Sayısı Tema Süresi
1. Tema Birey Ve Toplum 40+8=48 4 Hafta 08 Eylül 2011–10 Ekim 2011
2. Tema Atatürk 40+8=48 4 Hafta 13 Ekim 2011–14 Kasım 2011
3. Tema Değerlerimiz 40+8=48 4 Hafta 17 Kasım 2011–19 Aralık 2011
4. Tema Sağlık Ve Çevremiz 40+8=48 4 Hafta 22 Aralık 2011–23 Ocak 2012
5. Tema Yenilikler Ve Gelişmeler 40+8=48 4 Hafta 09 Şubat 2012–06 Mart 2012
6. Tema Doğal Afetler 40+8=48 4 Hafta 09 Mart 2012–06 Nisan 2012
7. Tema Eğitsel Ve Sosyal Etkinlikler 40+8=48 4 Hafta 13 Nisan 2012–08 Mayıs 2012
8. Tema Oyunlar Ve Sporlar 40+8=48 4 Hafta 11 Mayıs 2012–12 Haziran2012

MATEMATİK DERSİ ÜNİTE SÜRELERİ

Ünite Sırası Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı Ünite Saat Sayısı Ünite Süresi
1. Ünite 1-Sayılar,
2-Geometri,
3-Ölçme 1- Doğal Sayılar, Doğal Sayılarda Toplama, Çıkarma Ve Çarpma.
2- Örüntü Ve Süslemeler
3- Uzunlukları Ölçme, Zamanı Ölçme

34 08 Eylül 2011–10 Kasım 2011
2. Ünite 1-Sayılar,
2-Geometri,
3-Ölçme 1- Doğal Sayılar, Doğal Sayılarda Toplama, Çıkarma, Çarpma Ve Bölme
2- Kesirler, Simetri, Örüntü Ve Süslemeler
3- Uzunlukları Ölçme

36 11 Kasım 2011–16 Ocak 2012
3. Ünite 1-Sayılar,
2-Geometri,
3-Ölçme,
4-Veri 1- Doğal Sayılar, Doğal Sayılarda Toplama, Çıkarma, Çarpma Ve Bölme
2- Geometrik Cisimler Ve Şekiller
3- Uzunlukları Ve Sıvıları Ölçme
4- Tablo

44 19 Ocak 2012–17 Nisan 2012
4. Ünite 1-Sayılar,
2-Geometri,
3-Ölçme,
4-Veri 1- Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
2- Geometrik Cisimler Ve Şekiller, Simetri
3- Uzunlukları Ve Zamanı Ölçme, Tartma
4- Nesne Grafiği

30 20 Nisan 2012–12 Haziran2012

… İlköğretim Okulu 2011–2012 eğitim öğretim dönemi 2. sınıflar zümre toplantısı 07 Ekim 2011 tarihinde Saat 10.00–12.00 arasında öğretmenler odasında yapılmış, yukarıdaki kararlar alınmış ve aşağıda ismi bulunan öğretmenler tarafından imza altına alınmıştır.

Esra BAĞCI Ender YILMAZ Elif DENİZ Fatma BAHAR Mustafa OKUYUCU
2-A Sınıf Öğretmeni 2-B Sınıf Öğretmeni 2-C Sınıf Öğretmeni 2-D Sınıf Öğretmeni Müdür Baş. Yrd.

O L U R

07 Ekim 2011
Hasan KORKMAZ
Okul Müdürü

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir