2011-2012 Ders Yılı Zümre Tutanak Örnekleri

2011-2012 Ders Yılı Zümre Öğretmenler Toplantısı Tutanak Örnekleri
1. Sınıf  Zümre Örneği

BeyazOkul.com olarak, öğrencilerimiz için olduğu kadar öğretmen arkadaşlarımız için de kaynak paylaşımında bulunuyoruz. 2011-2012 der yılı için zümre öğretmenler toplantı tutanak örnekleri bunlardan ilki. Sizler de kayak paylaşımında bulunmak isterseniz, beyazokul@gmail.com adresine iletiniz.
…… İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ANKARA

… İlköğretim Okulu 1.Sınıf öğretmeni olarak 26/09/2011 tarihinde Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısı yapmak istiyorum..
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

26/09/2011
…. 1/A SINIF ÖĞRETMENİ

GÜNDEM
1.İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinin incelenmesi
2.2011-2012 Yıllık çalışma takviminin incelenmesi
3.Öğrencilerin sınıfa ve okula alıştırmak için yapılacak çalışmaların belirlenmesi
4.Eğitim-öğretimi artırıcı hususların belirlenmesi
5.Yeni programın incelenmesi, ortak bir kanıya varılması.
6.Sınıf içinde tutulacak defter ve dosyaların belirlenmesi
7.Okula zamanında gelip gitme,okul yolunun güvenliği
8.Öğrencilerin beslenmelerinde gerekli alışkanlıkların kazandırılması
9.Öğrencilere gerekli temizlik alışkanlıklarının kazandırılması
10.İlk okuma yazmaya geçiş planının yapılması
11.Öğrenci Ruhsal dosyalarının doldurulmasında dikkat edilecek hususların belirlenmesi
12.Atatürkçülük konularının derslere aktarılması
13.Diğer sınıf ve branş öğretmenleri ile iş birliği
14..Okul –aile iş birliği
15.Veli toplantılarının belirlenmesi.
16.Dilek ve temenniler
17.Kapanış

26/09/2011

O L U R
…………….
……. İlköğretim Okulu Müdürü

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……. İLKÖĞRETİM OKULU l.DÖNEM
1.SINIF ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

26/09/2011Tarihinde ……. İlköğretim Okulu öğretmenler odasında okul müdürü yardımcısı …. …. başkanlığında, sınıf öğretmeni ….. … ,in toplantı yerinde hazır bulundukları görülerek; gündem maddelerine geçildi.
1. İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri sınıf öğretmeni … …. tarafından okundu.En son değişikleri gözden geçirildi.Yeni hali öğretmen dosyasında bulunması istendi.
İlköğretim Yönetmeliğinin değişen kısımları
27.08.2003 tarih ve 25212 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğindeki 5.değişiklik 20.08.2007 tarih ve 26619 sayılı Resmi Gazete ile yapılmıştır .
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin
Göze çarpan hususlar
– 1. 2. Ve 3 Üncü Sınıf Öğrencilerine, 4 Defa Karne Verilecek
– Seviye Tespiti, Başarı Değerlendirme Sınavları Kaldırıldı.
– Beşlik Not Sistemi Kaldırıldı. Notlar 100 Üzerinden Verilip Değerlendirilecek.
– Şehit Ve Muharip Gazi Çocukları İstedikleri İlköğretim Okuluna Kayıt Yaptırabilecekler.
– Ders Saati Üç Olan Derslerde İki Sınav Yapılacak.
– Bilgi Ve Beceri Bakımından Sınıf Düzeyinin Üstünde Olan 6 Ve 7. Sınıf Öğrencisi Bir Üst Sınıfa Yükseltilmeyecek Ve Sınıf Yükseltme Bir Kez Yapılabilecek.
– Özel Sağlık Kurumundan Alınan Rapor Geçerli Olmayacak.
– Öğrenim Çağı Dışına Çıkan Öğrenciler Açık İlköğretim Okuluna Yönlendirilecek.
– Alkol Veya Bağımlı Maddeleri Kullanmak Veya Bulundurmak Ceza Yaptırımı Gerektiren Davranış Olmaktan Çıkarıldı.
– Her Dönemde En Az Bir Sınav Ortak Yapılacak.
– Bilimsel, Sanatsal, Sosyal, Kültürel, Sportif Ve Benzeri Etkinliklerde Başarılı Çalışmalar Yapan Öğrenciye Öğretmeni Yarıyıl Notunun Bir Not Fazlasını Veremeyecek
– Performans Ödevi Artık Öğretmen Rehberliğinde Yapılacak.
– Performans Ödevleri Artık Ödev Değil Görev Oldu.
– Ceza Yaptırımı Takdirinde 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Hükümleri Göz Önünde Bulundurulacak

2. 2011-2012Çalışma takvimi incelenerek ,iş günü sayısı belirlendi.
1.Dönem : 90 İş Günü ,2.Dönem : 88 İş Günü ,Toplam : 178 İş Günü
3. Sınıf öğretmeni … … öğrencilerin okula alıştırma ve uyum programlarının yararlı olduğunu,ancak bu uyum sürecine geç başlayan ve hiç katılmayanların olduğunu belirterek öğrencilerin eğitim ve öğretime hazır olduklarını belirtti.İlgili raporun okl müdürlüğüne verildiğini söyledim.

4. Öğrencilerin okul hayatına yeni başlamalarından dolayı çektikleri güçlükler dile getirilerek onlara şefkatle ve sevecenlikle yaklaşılması gerektiği söylendi..Eğitim öğretimde daha etkin ve başarılı olunması için öğretmen … … Okul –Aile işbirliğinin mutlaka sağlanması ve sınıf öğretmenlerinin birlik ve dayanışma içinde çalışmasının ,yeni uygulanan yöntem ve teknikler hakkında birbirlerine bilgi verilmesinin önemini belirtti. Okul Müdürü yardımcısı … … işbirliğinin okul idaresi ve diğer branş ve sınıf öğretmenleriyle de yapılması gerektiğini söyledi.Okul idarecileri olarak bu konuda her zaman yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtti.Birlik ve beraberlik içinde yıl boyunca çalışılması kararlaştırıldı.

6.Sınıf öğretmeni … … yıl boyunca; yeni müfredat programına uygun olarak hareket edeceğini belirtti. İlkokuma yazma öğretiminde sık sık bilgisayardaki program film ve videolardan yararlanacağını bu amaçla en yakın zamanda projeksiyon makinesine ihtiyaç duyulacağını belirtti.Diğer derslerde de bolca oyunlaştırmalara yönetmelikte belirtilen araç ve gereçlerin kullanılması gerektiğini müdür yardımcımız belirtti.
Öğrencilere Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik derslerinde etkinlik çalışmaları için gerekli olan malzemelerin listesi birlikte yapılıp verilmesine ayrıca bu dersler için gerekli olan ürün dosyalarının da biran önce aldırılması gerektiğine karar verildi.
Yıl boyunca tutulacak defter ve dosyalar:Kitaplık demirbaş defteri,Öğrenci dosyaları, Öğrenci gözlem defteri,Kitaplık defteri,Deney defteri,Öğrenci davranış gözlem formu,Grafikler, Hayat Bilgisi Ünite ile ilgili formlar olarak belirlendi.
Sınıf öğretmeni … … etkinliklerin öğrencilere hazırlatılmasının öğrencileri daha aktif hale getireceğinin ve sürekli değişik öğrencilere görev verilmesinin daha yararlı olacağını belirtti.
7.1.sınıfa geç başlayanların okula zamanında gelip gitme sorunuyla güvenli yolu seçme konusunda sorunlar yaşayabileceklerini, hemen veli toplantısında bu sorunun gözden geçirileceği sınıf öğretmenince açıklandı.
8.Öğrencilerde kahvaltının önemi, kolalı içeceklerden uzak durulması ,evde süt ve süt ürünleriyle beslenmeleri,yumurta günde 1 tane tüketimi ve balığın gelişimlerindeki önemi öğrencilere ve velilere açıklanmasına birlikte karar verildi.
9.Öğrencilere okulda ve evde çeşitli el yüz tırnak ve vücut temizliğine yönelik alıştırma ve uyarıların yapılması, ağız ve diş sağlığı üzerinde bolca durulması gerektiğini … … belirtti.
10. İlk okuma ve yazmaya geçiş planının aşağıdaki gibi uygulanacağını, ancak bu sürelerde sapmaların olabileceğini sınıf öğretmeni … … açıkladı.

(Eylül 3. Hafta)
Genel hazırlık çalışmaları –serbest çizgi çalışmaları
(Eylül 4. Hafta)
Okumaya ve yazmaya hazırlık çalışmaları-düzenli çizgi ve çizgisel resim çalışmalrı
(Ekim 1. Hafta)
“e” ve “l” sesi
Sesi hissetme ve tanıma etkinlikleri
Sesi okuma ve yazma etkinlikleri
Heceler, kelimeler ve cümleler oluşturma etkinlikleri
Metin oluşturma etkinlikleri
(Ekim 2.hafta)
“a” ve “t”sesi
Sesi hissetme ve tanıma etkinlikleri
Sesi okuma ve yazma etkinlikleri
Heceler, kelimeler ve cümleler oluşturma etkinlikleri
Metin oluşturma etkinlikleri
(Ekim 3.Hafta)
1.grup sesleri ile ilgili metin oluşturma etkinlikleri
(Ekim 4. Hafta-Kasım 1..hafta)
“İ” ve “n” sesi
Sesi hissetme ve tanıma etkinlikleri
Sesi okuma ve yazma etkinlikleri
Heceler, kelimeler ve cümleler oluşturma etkinlikleri
Metin oluşturma etkinlikleri
(Ekim 5. ve kasım 1. Hafta)
“O” ve “r”sesi
Sesi hissetme ve tanıma etkinlikleri
Sesi okuma ve yazma etkinlikleri
Heceler, kelimeler ve cümleler oluşturma etkinlikleri
Metin oluşturma etkinlikleri
(Kasım 2. Hafta)
“m” ve “u”sesi
Sesi hissetme ve tanıma etkinlikleri
Sesi okuma ve yazma etkinlikleri
Heceler, kelimeler ve cümleler oluşturma etkinlikleri
Metin oluşturma etkinlikleri
(Kasım 3. Hafta)
“k” ve “ı”sesi
Sesi hissetme ve tanıma etkinlikleri
Sesi okuma ve yazma etkinlikleri
Heceler, kelimeler ve cümleler oluşturma etkinlikleri
Metin oluşturma etkinlikleri
(Kasım 4.hafta)
2.grup sesleri ile ilgili metin oluşturma etkinlikleri
(Aralık 1-2.Hafta)
“y” ve “s”ve “d”sesi
Sesi hissetme ve tanıma etkinlikleri
Sesi okuma ve yazma etkinlikleri
Heceler, kelimeler ve cümleler oluşturma etkinlikleri
Metin oluşturma etkinlikleri
(Aralık 3. Hafta)
“Ö” ve “b” ve “ü”sesi
Sesi hissetme ve tanıma etkinlikleri
Sesi okuma ve yazma etkinlikleri
Heceler, kelimeler ve cümleler oluşturma etkinlikleri
Metin oluşturma etkinlikleri
(Aralık 4. Hafta)
“Ş” ve “Z ve “ç “ “sesi
Sesi hissetme ve tanıma etkinlikleri
Sesi okuma ve yazma etkinlikleri
Heceler, kelimeler ve cümleler oluşturma etkinlikleri
Metin oluşturma etkinlikleri
(Aralık 1. Hafta)
“g” ve “c”sesi
Sesi hissetme ve tanıma etkinlikleri
Sesi okuma ve yazma etkinlikleri
Heceler, kelimeler ve cümleler oluşturma etkinlikleri
Metin oluşturma etkinlikleri
(Ocak 2. Hafta)
3.grup sesleri ile ilgili metin oluşturma etkinlikleri
(Ocak3.hafta)
P,h sesleri
Ocak 4.hafta
G,v,f,j ssleri ve metin oluşturma çalışmaları

11.Sınıf öğretmeni … … öğrenci dosyalarının yıl içinde gerekli görüldüğü zamanlarda günü gününe işlenmesinin önemli olduğunu belirtti. Bu şekilde düzenli şekilde işleme kararı alındı.
12. Atatürkçülük konularını içeren 23.06.2004 tarihli ve 2563 sayılı tebliğler dergisi okunmuş olup planlardaki Atatürkçülük konuları buna göre alınacaktır. Bunun yanında Atatürk sevgisi öğrencilere kazandırılacaktır. Konuların bütün ünitelere dağıtılması ve yeri geldikçe işlenmesine karar verildi.
13.Müdür yardımcımız Okulumuzda bulunan branş öğretmenleriyle İşbirliği yapmanın önemine değindi. Matematik, Hayat Bilgisi,Türkçe, Beden Eğitimi branş öğretmenleriyle işbirliği içinde olmanın verimi arttıracağını belirtti.

14. Okul Müdürü yardımcısı başarının Okul-aile-öğrenci işbirliğine dayandığını bunlardan birisinin eksik olması durumunda başarının düşeceğini belirterek öğrencilerin aileleriyle işbirliği içerisinde olmalarını istedi.
15…. … iki dönem içerisinde de en az üçer veli toplantısı yapılması ve bu toplantı tarihlerinin daha sonra belirleneceğini söyledi.
16.Okul Müdürü yardımcısı sınıf öğretmeni … …’’e 2011-2012Eğitim-Öğretim Yılında başarılar dileyerek toplantıya son verdi.

18/09/2007
… … ………………………
Sınıf Öğretmeni Okul Müdürü

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir