ABA Uygulamaları Semineri

ABA (Applied Behavior Analysis) olarak bilinen “Uygulamalı Davranış Analizi”  metodu otistik çocukların eğitiminde birçok eğitim yaklaşımları arasından en etkin metot olarak kabul edilmektedir. Bu yöntem Los Angeles’ daki California Üniversitesi  psikologlarından Dr. Ivar… Lovaas tarafından geliştirilmiştir. Dr. Ivar Lovaas, tarafından A.B.A. terapisi 1987 senesinde yapılmıştır. Yaşları 3 – 5 civarında otizm teşhisi almış 19 öğrenci üzerinde çalışılmıştır. 9 öğrencinin haftada 40 saat 2 ila 4 sene arası süren ABA terapisi sonrası ilkokul birinci sınıfı normal gelişim göstermiş çocuklarla aynı fonksiyonel derecede bitirdikleri gözlemlenmiştir. Bu çalışma sonucundaki yüksek (% 47) başarı oranı halen yapılan çalışmalar içindeki en yüksek başarı oranıdır. Davranışçı yöntemde her bir davranış öğretilirken, o davranış, onu oluşturan alt davranışlara bölünerek basitleştirilmekte, sözel açıklama ve yönergeler ile hedeflenen davranış kazandırılmaktadır. Bireysel eğitim ile sosyal davranış, taklit, bağımsız oynama becerisi, öz bakım becerileri, dikkat ve dil kullanımı gibi becerilerin arttırılması, öfke nöbetleri, kendine ve çevresine zarar verici davranışlar ve yineleyici davranışlar da azaltılmaya çalışılmaktadır.
Uygulamalı davranış analizi içerisinde yüzlerce özel öğretim tekniği yer almakla birlikte yöntem altı temel süreçten oluşmaktadır: Görev Analizi, Doğrudan ve Sıklıkla Ölçümler, Çocuğun Aktif Katılımı, Sistematik Geri Bildirim, Uyaran Kontrolü, Genelleme ve Sürdürme. İngiltere’den gelecek olan Nicola Stanley’ in katılımcılara aktaracağı konular şöyledir ;
Seminer başlıkları; • Bölüm 1.(09.00-10.30) Nicola Stanley deneyimleri ve çalışmaları Otizm hakkında açıklama ve problemin geleceği Aba nedir? Bilimsel yaklaşımlar ve tarihsel gelişimi Aba araştırma sonuçları Aba prensipleri Ara ve İkramlar
• Bölüm 2.(10.45-12.45) İngiltere’deki gelişmeler ve finansman Aile eğitim hizmetleri ve modelleri (eğitim sağlayıcılar, ev ve okul programları) Tanılama ve değerlendirme yöntemleri (ilk değerlendirme,program devam ederken değerlendirme ve aba özel değerlendirme) Diğer tedavi modelleriyle işbirliği Ara ve Yemek
• Bölüm 3.(13.30-15.45) Aba uygulama teorileri ve temel prensipler Pekiştireç Motivasyon Uyaran+davranış+sonuç ve acil durum çözümleri Davranış değiştirme tanılama ve tanımlama Davranış yönetme ve davranışa müdahale etme Etik kurallar Davranış tanımlamak için işlevsel davranış analizleri Verbal behaviour Öğretme yolları Veri toplama Program yapılandırma Ara ve İkramlar • Bölüm 4.(16.00-17.30) Çocukların programları ve videoları Soru-cevap
Tarih: 28 Ocak 2012 Cumartesi Saat: 09.00- 17.30 Kontenjan: 40 kişi Ücret: 325 TL+KDV Yer:THE MARMARA ŞİŞLİ HOTEL.Ortaklar cad. no:30 mecidiyeköy.Adres için Tel: 212 370 94 00 NOT: .Eğitim ücreti dahilinde, tüm katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir. .Zengin mönülü öğle yemeği ve çay-kahve ikramları olacaktır. .Seminer dili İngilizcedir çeviri yapılacaktır. .Seminer ailelere ve eğitimcilere yöneliktir.
Kayıt ve ödeme :  Sınırlı sayıda kontenjan olduğundan, katılımcıların öncelikle telefonla ALGI EĞİTİM ÖĞRETİM MERKEZİ’nde Özlem Köse’ye (ALGI TEL: 0212  211 10 91-92) ön kayıt yaptırmaları rica olunur.
*** Telefonla kayıt yaptıran  katılımcıların en geç 14 ocak 2012 (Cumartesi) tarihine kadar İŞ BANKASI BÜYÜKDERE CAD.MECİDİYEKÖY ŞUBESİ 1357 0040448 nolu hesaba PARİN YAKUPYAN adına (IBAN NO: TR56 0006 4000 0011 3570 0404 48) eğitim ücretini yatırmaları ve banka dekontunu fax (ALGI FAX: 0212 212 57 55)  çekmeleri gerekmektedir. Böylelikle katılımcıların kesin kaydı yapılacaktır.  Not: Bankaya ödeme yaparken kendi isminizi belirtmeniz rica olunur.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir