Adalet Mülkün Temelidir Sözü Hakkında

Adliye koridorlarında büyük puntolarla yazılmış olan “Adalet Mülkün Temelidir” sözü Hz. Ömer tarafından söylenmiştir. Arapça’da “El-‘adlü esâsü’l-mülk” olarak kullanılmıştır. Türkçede ‘mülk’ kelimesi “Mahkeme kadıya mülk değil” deyiminde olduğu gibi genellikle taşınmaz (gayrimenkul) anlamında kullanılır. Oysa Arapçada devlet, düzen, ülke, egemenlik, iktidar, saltanat anlamlarına da gelir. Bundan dolayıdır ki aslında Adalet Mülkün Temelidir sözüyle kastedilen şey adaletin serveti, mülkiyeti yani mal varlığını koruması, onun temeli olması değildir.
Adalet Mülkün Temelidir sözüyle kastedilen şey devlet düzenin esasının adalet olduğudur.  Yalnızca İslam tarihinde değil, dünya tarihinde de Hz. Ömer’in adaletinin yeri ve anlamı büyüktür. Hz. Ömer’in adaletini anlamak için onun;  “Devlet malını yetim malı konumuna koydum. İhtiyacı olmayan yetim malına tenezzül etmesin. Muhtaç olansa meşru surette, ihtiyaç ve emeğine uygun olarak yararlansın.” sözünü bilmek yeterlidir.

Sonuç olarak, Adalet Mülkün Temelidir sözünün tam anlamı; “Devletin veya düzenin esası adalettir.” şeklindedir.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir