Atatürk’ün Cumhuriyet Sonrası Yaptığı Yenilikler

Atatürk’ün Cumhuriyet Sonrası Yaptığı YeniliklerOsmanlı İmparotorluğu’nun dağılma sürecinin iyice hızlandığı, bitme noktasına geldiği bir dönemde, 19 Mayıs 1919’da arkadaşlarıyla başlattığı Ulusal Kurtuluş Hareketini, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetimizle taçlandıran Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin ilanıyla birlikte yeniliklerin hayata geçirilmesine hız verdi.
Bu güngü gelişmiş demokrasi ve çağdaş medeniyetler düzeyine ulaşan millet egemenliğine dayalı yönetimin
tüm alt basamaklarını oluşturmuş oldu. Elbette ki Atatürk’ün Cumhuriyet sonrası yaptığı yenilikler, bir anda ve kolayca gerçekleşen yenilikler değildir. Cumhuriyet tarihimizde bu yeniliklere, Atatürk devrimleri denmektedir.

Laikliğin Kabulü (1928-1937)

Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması anlamı taşımaktadır. Devletin resmi dini olmaz. Çünkü devletin hizmet ettiği milletimiz ve diğer dinlerden olan vatandaşlarımız da mevcuttur. Din kurallarıyla memleket yönetme dönemi Laiklik uyygulamasının hayata geçirilmesiyle bitmiştir. Bununla birlikte yurttaşların ibadetlerini özgürce yerine getirmesi, eğitim ve diğer ihtiyaçların sağlanması ile din istismarcılığının önüne geçilmesi için, Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. Tarikat ve zaviyeler kapatılmıştır. 1928’de Anayasa’daki 26. maddedeki “ahkamı şeriyenin tenfizi” (şeriat hükümlerinin yürütülmesi) sözcükleri Anayasa’dan çıkarıldı. 5 Şubat 1937’de Anayasa’nın ikinci maddesinde laiklik ilkesine yer verilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir devlet olduğunun yazıldı. Böylece Türkiye Cumhuriyet’nin nitelikleri arasında laiklik, belirleyici unsurlardan birisi oldu.

Kadın Haklarının Tanınması (1930-1933 ve 1934)

Tüm dünyada otoriter, millet egemenliğine dayanmayan ve babadan oğula geçen yönetim anlayışları hızla değişiyordu. Yurttaşlar arasında olabildiğince eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesi benimsenmişti. Özellikle kadın hakları noktasında bir çok gelişmiş ülkede bile halen büyük eksiklikler vardı. Türkiye’de de Medeni Kanun’la birlikte kadınlara bazı haklar tanınmıştı. Bununla birlikte, siyasal haklar açısından bir değişiklik yapılmamıştı. Atatürk, kadınların ekonomik ve politik yaşama katılmaları yönünde bir dizi değişiklik yaptı. Kadınlarımız, 1930’da belediye seçimlerinde seçme hakkına kavuştu. 1933’te Köy Kanunu’yla muhtar seçme ve köy heyetine seçilme, 5 Aralık 1934’te Anayasa’da yapılan bir değişiklikle de milletvekili seçme ve seçilme haklarına kavuşmuş oldu. Türk kadını o yıllarda Avrupa devletlerinin çoğundaki kadınlardan daha ileri haklar elde etti.

Şapka ve Kıyafet Devrimi (25 Kasım 1925)

Atatürk, dış görünüşü giyimi ve davranışıyla çok şık ve dikkat çekiciydi. atamızın bu göz kamaştırıcı giyimi ve davranışları tüm dünya liderlerini kıskandırıyordu. Milletini her alanda çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarabilmek için büyük çaba gösteren ulu önderimiz; 25 Ağustos 1925’te Kastamonu’ya yaptığı bir gezide başına şapka giyip, “Buna şapka derler” diyerek halkı şapka giymeye özendirmiştir. Atatürk’ün bu sözüyle Şapka ve Kıyafet Devrimi süreci başlamış oldu. 25 Kasım 1925’te Şapka Giyilmesi Hakkındaki Kanun çıkarılıp, dinsel giysilerle sokakta gezilmesi yasaklandı.

Soyadı Yasasının Kabulü (21 Haziran 1934)

Cumhuriyet öncesinde insanların soyadları yerine ünvanları bulunmaktaydı. Bu da büyük karışıklıklara neden olmaktaydı. 21 Haziran 1934’te çıkarılan yasayla, her Türk vatandaşının bir soyadı alması zorunlu

Eğitim ve Öğretim Devrimi (3 Mart 1924)

Osmanlı toplumundaki başta medreseler olmak üzere diğer eğitim kurumları, toplumun gereksinme duyduğu elemanları yetiştirme açısından yeterli değildi. Sayı bakımından da bakımından da ihtiyacı karşılmayan eğitim kurumlarının, çağın gereklerine göre yeniden düzenlenmesi ve eğitim politikasının gözden geçirilmesi zorunlu hale gelmişti.Atatürk, konuşmalarda sık sık eğitim ve öğretimin önemini vurguluyordu.
Ülke çocuklarının birlikte eğitim ve öğrenim görmek zorunda olduğunu, öğrenim birliğinin ülkenin ilerlemesi için büyük önem taşıdığını, bu nedenle “Şeriye Vekaleti ile Maarif Vekaletinin” işbirliğine varmasını gerektiğini ifade etti.
Bu gereklilikle birlikte TBMM, eğitim ve öğretim işlerini Milli Eğitim Bakanlığı’na devretti. Yin TBMM, 3 Mart 1924’te çıkardığı Öğretimin Birleştirilmesi kanunuyla, mahalle mektepleri ve medreseleri kaldırdı. Anadolu’nun çeşitli kentlerinde meslek okulları, teknik okullar, öğretmen okulları, ortaokul ve liseler açıldı.

Harf Devrimi (1 Kasım 1928)

Türkiye’de alfabe reformu önerileri esas olarak 19. yüzyıl ortalarından itibaren tartışılmaktaydı. Kimi aydınlar, Osmanlıca yazısının düzeltilmesi taraftarıyken kimileri de Latin alfabesinin kabulü yönünde görüş bildiriyorlardı. Osmanlıca yazısı, Türkçe’nin ünlü seslerini ifade etmekte yetersiz kalıyordu. Bu sorundan doğan imla kargaşası, yazılı basının ve resmi okul kitaplarının yaygınlaşması ile daha çok hissedildi.

19. yüzyılın son çeyreğinde İstanbul ve Anadolu’da Rum ve Ermeni harfleriyle basılan gazete ve kitaplar önemli bir sayı tutmaya başlamıştı. Bu yayınların kazandığı popülerlik, Türkçe’nin Arap yazısından başka yazıyla da yazılabileceği düşüncesinin benimsenmesine yardımcı oldu. 1908-1911’de Latin temelli Arnavut Alfabesi’nin kabulü ve 1922’de Azerbaycan’ın Latin alfabesini kabulü Türkiye’de büyük yankı uyandırdı.

Atatürk’ün 1926’dan sonra yaptırdığı yaptırdığı araştırmalar sonucunda, Türkçe’nin yapısına en uygun alfabenin, Latin alfabesi olduğu ağırlıklı olarak benimsendi. Latin alfabesi düzenlenerek, 1 Kasım 1928’de çıkarılan Türk Harfleri Hakkında Kanun’la yürürlüğe kondu ve Atatürk’ün kendisinin de katıldığı yaygınlaştırma çalışmaları sonucunda, kısa süre içinde benimsendi.

Atatürk’ün Cumhuriyet Sonrası Yaptığı Yenilikler,Atatürk’ün Cumhuriyet Sonrası Yaptığı Yenilikler Laikliğin Kabulü,Atatürk’ün Cumhuriyet Sonrası Yaptığı Yenilikler Kadın Haklarının Tanınması,Atatürk’ün Cumhuriyet Sonrası Yaptığı Yenilikler Şapka ve Kıyafet Devrimi,Atatürk’ün Cumhuriyet Sonrası Yaptığı Yenilikler Soyadı Yasasının Kabulü,Atatürk’ün Cumhuriyet Sonrası Yaptığı Yenilikler Eğitim ve Öğretim Devrimi,Atatürk’ün Cumhuriyet Sonrası Yaptığı Yenilikler Harf Devrimi

Sevebilirsin...

5 Yanıt

 1. galatasaray cimbom dedi ki:

  teşekürler ama hepsi çok uzun

 2. Oya dedi ki:

  Atatürk’ün Cumhuriyet Sonrası Yaptığı Yenilikler saymakla bitmez. en iyisi okumak.

 3. tunahan dedi ki:

  teşşekürler ama çok uzun

 4. Nuri Barış GÖKŞİNGÖL dedi ki:

  Başlıkları yazın daha kısa olur .

 5. Nuri Barış GÖKŞİNGÖL dedi ki:

  Ya da özetleyin .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir