Atatürk’ün Sanata ve Sanatçıya Verdiği Önem

Atatürk’ün Sanata Verdiği Önem hakkında bilgi vermeden önce, Atatürk’ün Sanat ile ilgili sözlerinden bazılarını hatırlamak gerekir. Atatürk’ün Sanata ve Sanatçıya Verdiği Önemi; “Hepiniz millet vekili olabilirsiniz, Bakan olabilirsiniz; hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkar olamazsınız.” diyerek kesin bir ifadeyle vurgulamıştır. Yine Atatürk’ün, “Dünyada medeni olmak, ilerlemek ve olgunlaşmak isteyen herhangi bir millet mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir.” şeklinde bir ifadeyle sanatın ve sanatçının önemini kavramak için çok önemlidir.

Sanatın meydana getirilmesi ve sanat olarak değer kazanması için gereken zorlu çalışmalar zorluğu nedeniyle sanatçılar insanlığın göz bebekleridir.  Nitekim Atatürk:

– “Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

– “Bir millet sanattan ve sanatkarlıktan mahrumsa, tam bir hayata malik olmaz.”

Sözleriyle, sanatın bir ulusun geleceği olduğunu belirtmiştir.  Atatürk’ün sanat hakkında söylediği özdeyişler elbetteki bunlarla sınırlı değilir.

Atatürk, genç cumhuriyetin,  gelişmesi, halkın çağdaş ülkeler düzeyinde bir gelişme göstermesi için çabalarını sadece özlü sözlerle değil, eylemlerle göstermiştir.  Atatürk, gelecek öngörüsü çok yüksek bir liderdir. örneğin başkent Ankara’da  betonarme binalar daha yeni yapılmaya  başlamışken; Avrupa’ya genç sanatçıları ve yetenekli öğrencileri göndererek Cumhuriyetin en başarılı sanatçıların doğuşuna önayak olmuştur.

Atatürk;  Cemal Reşit Rey, Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, İdil Biret, Suna Kan, Cahit Arf ,  Çallı İbrahim, Namık İsmail, Hikmet Onat, Avni Lifij, Feyhaman Duran, Cahit Sıtkı Tarancı, Sabahattin Ali, Sabahattin Eyüpoğlu, Samet Ağaoğlu, Ekrem Akurgal ve Macit Gökberk gibi sanatçı, bilim adamı ve filozofları “Sizi kıvılcım olarak gönderiyorum, volkan olup dönünüz.” diyerek Avrupaya göndermiştir. Bu sanatçılar, Avrupa’da öğrendiklerini yerli sanatta başarı ile uygulamışlardır.

– “Arkadaşlar, güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir.”

Atatürk döneminde; sanat merkezleri, kültür merkezleri, üniversitelerde sanat bölümleri açılmış ve maddi – manevi destek sağlanarak, Türk sanatının oluşması gerçekleştirilmiştir.

İşte

– “Bir millet ki, resim yapmaz, bir millet ki, heykel yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin tarihinin gelişme çizgisinde yeri yoktur. Halbuki bizim milletimiz, gerçek özellikleriyle gelişme içinde medeni olmaya layıktır.”

Atatürk, sanata ve sanatçıya o kadar büyük önem vermiştir ki , bir konuşmasında;  “…  sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür.” ifadesini kullanmıştır.

Atatürk’ün Sanata ve Sanatçıya Verdiği Önemle ilgili özlü sözlerden bazıları da şöyledir:

– “Hayatta müzik gerekli değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzikle ilgisi olmayan mahlukat insan değildir. Eğer söz konusu olan hayat insan hayatı ise, müzik behemehal vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz.”

– “Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu anlatım sözle olursa şiir, ezgi ile olursa müzik, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.”

– “Dünyada medenî, ileri ve gelişmiş olmak isteyen herhangi bir millet, mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir.”

www.beyazokul.com

Sevebilirsin...

2 Yanıt

  1. Kuzey Güney diyor ki:

    Ben Berlin’de yaşıyorum. İnanır mıbınız Almanlara Atatürk’ ü sevdirdim. Beyazokul.cm daki Atatürk’ün Sanata ve Sanatçıya Verdiği Önem yazısını Almancaya çevirdim. Hayret ettiler. Buradaki Türkler malesef Atatürk’ü anlatmıyor.

  2. selin diyor ki:

    Biz Atatürk’e sizden daha daha fazla çok önem veriyoruz bu yazıda bir türk tarfından yazılmıştır belki sen nerden biliyorsun önem vermedigimizi…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir