Batı Dilleri ve Edebiyatları

Bu grupta bir çok batı ülkesinin dil ve edebiyatları ve dil bilimi üzerinde eğitim yapan programlar bulunmaktadır.
Batı dilleri bölümünde yer alan programlar şunlardır:
İngiliz dili ve edebiyatı programında İngilizce yazma, okuma, anlama ve konuşma yetileri geliştirilmekte ve İngiliz edebiyatının çeşitli dönemleri ele alınarak, edebi eserler yazıldıkları çağın siyasal yaşamı ve fikir akımları çerçevesinde değerlendirilmektedir.
Fransız dili ve edebiyatı programında Fransız dil bilgisi geliştirilmekte ve Fransız edebiyatı tarihi, önemli Fransız yazarları ve edebi akımları incelenerek öğretilmektedir.
Alman dili ve edebiyatı programında Alman Dili ve başta Federal Almanya olmak üzere Almanca konuşulan ülkelerin edebiyatları ve kültürleri tarihi gelişimi içinde öğretilmektedir.


Amerikan kültürü ve edebiyatı çalışmalarını İngiliz dili ve edebiyatı programıyla birlikte yürütmekte olup 17. yüzyılda ilk ürünlerini vermeye başlayan ve Amerikalıların yaşayışını ve dünya görüşünü yansıtan Amerikan edebiyatı, her ulusun edebiyatı gibi kendine özgü nitelikleriyle araştırılmakta ve öğretilmektedir.
İtalyan dili ve edebiyatı programında İtalyan dilinin gramer yapısı incelenmekte, İtalyan edebiyat ve kültürünü başlangıçtan günümüze kadar ele alan belli başlı akımlar ve yazarlar araştırılmakta ve bu alanda eğitim yapılmaktadır.
İspanyol dili ve edebiyatı programında İspanyolca bilgisi kazandırılmakta ve İspanyol edebiyatı incelenmektedir.
Hungaraloji (Macar) dili ve edebiyatı programında Ural dili ailesine bağlı bir dil olan Macar dili, Macar edebiyatı, tarihi ve kültürü ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapılmaktadır.
Rus dili ve edebiyatı programında Rus dili ve grameri öğretilmekte ve 19. yüzyıl klasik Rus edebiyatı ve Rusya tarihi üzerine çalışmalar yapılmaktadır.
Leh dili ve edebiyatı programında Leh dili ve bu dille yazılmış edebiyat ürünlerinin özelliklerini inceleyen dersler okutulmaktadır.
Slav dilleri ve edebiyatları programında dersler, Slav dilleri kültürleri ve edebiyat ürünleri ile ilgili konuları içermektedir.
Çağdaş Yunan dili ve edebiyatı programında Yunanca ve Yunan edebiyatı konusunda eğitim yapılmaktadır.
Bulgar dili ve edebiyatı programında dersler, Bulgarca ve Bulgar edebiyatı ile ilgili konuları içermektedir.
Dil bilimi programı, dil adı verilen ve değişik ülkelerde çeşitli toplumların birbirinden farklı sembol sistemler biç,iminde kullandıkları, fakat bir çok ortak nitelikleri olan iletişim sistemini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu niteliği ile dil bilimi ana dil başta olmak üzere çeşitli dillerin yapısı, kullanımı ve tarihi ile ilgili konularda eğitim vermektedir.
İngiliz dil bilimi programında İngilizce’nin yapısı, gramer özellikleri, kelimelerin kökeni ve diğer dillerle ilişkileri ile ilgili konular okutulmaktadır.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir