Bilinçli Tüketici Olmanın Önemi

İhtiyaçlarını karşılamak için para karşılığı aldığı mal ve hizmetin nitelikli olması hakkını kullanan tüketici bilinçli tüketicidir. Biliçli tüketici olmak hukukun üstünlüğünü temel alan yönetim biçimlerinde çok önemlidir. Aldığı mal ve hizmete ödediği bedelin yanında harcadığı zaman da tüketici açısından çok önemlidir. Alışveriş eylemi hem satıcı hem de alıcı açısından hukuki sorumluluk gerektiren bir durumdur.
Bilinçli tüketici aldığı mal ve hizmetin niteliğini denetler, sorgular gerekirse hakkını arar. Aldığı bir notebook garanti süresi dolmadan bozulmuşssa, gittiği otelde söz verildiği hizmetler yoksa veya satın aldığı kombi sık sık arıza yapıyorsa hakkını mutlaka aramalıdır.

Ülkemizde Tüketici Hakları derneği, tüketicilerin uğradığı haksızlıkların giderilmesi için destek sunmaktadır. Tüketici Mahkemeleri de tüketicilerin uğradığı mağduriyetleri inceler ve karara bağlar.

Bilinçli tüketici kendi çıkarları yanında ülkemiz ticaret ve sanayisinin gelişmesi için gereklidir. Bilinçli tüketici, mal ve hizmet sağlayan kişi ve kuruluşları bir nevi denetimden geçirerek nitelikli malların üretilmesine katkıda bulunur.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir