Bireyin Kendini Tanıması

İnsan, kendi sorunlarıyla baş edebilme, kararlarını kendi uygulayabilme yeteneğine sahipse kendini daha güçlü hisseder. Yeter ki insan, dış etmenler tarafından engellenmesin. Kendi yönünü seçebilme yetisine sahip olan bir varlık olarak; kendini iyi tanıyan insan, kendisini daha çok kabul ettiren insan özelliği taşır. İşte bu anlamda kendini tanıyan birey, gerçek duygu ve düşüncelerinin de farkında olur. Bireyin kendini tanıyabilmesi, kendi gücünü keşfetmesi ile ilgilidir. Bu nedenle:
1. İnsan, hayatını ve hayatındaki değişimi gerçekleştirecek kuvveti kendi denetimi altında tutmalıdır. Bunun için kendine özgüveni yeterli derecede olmalıdır.
2. Sorumlulukların bir başkasına devredilmesi ya da başkalarının yaşam tarzına bağlanmasına izin verilmemelidir.
3. Dışa açık, çevreye ilgili, dünyada olup bitenleri anlamaya çalışılmalıdır.
4. Gerginlik, stres gibi durumları denetim altına alınmalıdır. Aşırı baskı altında kalmak kadar, tamamıyla stressiz olmanın da sakıncaları vardır.5. Aşağılık duyguları içinde, insan, kendi gücünü aşan girişimlerde bulunmamalıdır.
6. Değiştirilemeyecek koşullar belirlendikten sonra, yaşantının geri kalan kısmı, insanın kendi kararları doğrultusunda biçimlendirebilmelidir..
7. Değişim isteğine karşı koyan, eskisi gibi davranma, “statükoculuk”, davranışının yenilmesi gerekir.
8. İnsan, haklılığını savunacak söze sahip olmalıdır. Bu, korkaklıkla (pasiflik) saldırganlık arasında bir yerdir. Bunun yeri doğru belirlenmelidir .
9. Olaylar karşısında soğukkanlı olmak gereklidir. “Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.”ya da “öfkeyle kalkan, zararla oturur.” özdeyişleri unutulmamalıdır.
10. Davranışlar sözler kadar etkilidir. Bunu beden dili kullanılarak göstermek gereklidir.
11. İnsan ilişkilerinde, iyi olan bütün gücün gösterilmesi gerekir.
12. Yaşamak için bir hedefi olmak, değişiklik yapma sorumluluğunu sürekli duymakla olacaktır.

İnsan ilişkilerinin olumlu yönde gelişebilmesi için, Carl Rogers’a göre:
• “Karşılıklı saygı
• Empatik bir yaklaşım
• Kişinin kendisi gibi olması” gerekmektedir.

1. Karşılıklı Saygı: Karşısındakilerle ilişkide bulunan kişi, bu kim olursa olsun hoşgörüyle kabul edilmelidir. Kişilere saygı ile yaklaşmak, arada daha derin ve olumlu bir ilişki kurulabilmesine olanak sağlar. İnsana, saygın bir kişi olarak davranılması, insanın en büyük beklentilerinden birisidir.
2. Empatik Bir Yaklaşım: Diğer insanın duygularının yoğunluğunu anlatım, algılama ve anlama yeteneğidir.
Karşımızdaki kişinin gözünü alıp kendi gözümüz yerine koymak demektir. Empati, olayların başkasının gözünden, onun duyguları ve olaya yüklediği anlamlar ile görebilmektedir. Empatik anlayış göstermek kolay değildir. Karşımızdaki kişiyi yargılamadan onun sorununu onun bakış açısıyla görmek kendi görüş açımızın da değişmesi riskini beraberinde getirir. İnsanları ne kadar anlayışla dinlersek, kendi görüşlerimizin değişmesi pahasına bile olsa, dıştan bakışa göre, iç yaşantımız zenginleşir, hoşgörümüz artar.
İnsanlara saygı duymak, onlara karşı dürüst olmak ve onları empatik bir anlayışla dinlemek, insan ilişkilerini düzelten en güvenilir etmenlerdir. Bunun yardımıyla, başkalarını yargılama eğilimimizden kurtulabiliriz.
3. Kişinin Kendisi Gibi Olması: İnsanlara karşı açık ve berrak olmak; içi-dışı ve özü-sözü bir olmaktır. Dürüstlük, içtenlik ve doğruluk anlamına gelmektedir. Yani, içimizden geçenleri doğru olarak algılamak, öz benliği-mizle ilişki içinde olmak, yaşadığımız duyguların farkında olmak ve bu duygularımızı, uygunsa karşımızdaki kimselere aktarmak demektir.
Saydam olan kişinin öfkesi, sevinci ve kaygısı sözlerinde ve mimikle-rindedir. Özü-sözü bir olan insanla daha rahat yaşanır. Bir insan ne kadar uyumlu olur ise, ne kadar özü-sözü bir ise, ne kadar özentisiz ve yapmacıksız ise, onunla o kadar rahat ve olumlu bir ilişki kurulur. Başka insanlarla iyi bir iletişim kurup kuramadığınızı anlayabilmek için, kendinizi o insanlara ne ölçüde gösterdiğinizi bilmeniz gerekir. Kendinizi ne ölçüde dışarıya gösterdiğinizi ortaya koyabilmek için Kendini Tanıma Penceresi (Johari Penceresi)’nden yararlanabilirsiniz.

Kaynak Yazı Linki:
http://www.destekegitimi.com/bireyin-kendini-tanimasi.htm

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir