Biyoloji Öğretmenliği

Biyoloji öğretmenliği programının amacı, ortaöğretim okullarında biyoloji konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.
Programda Yer Alan Belli Başlı Dersler
Biyoloji öğretmenliği programında ilk yıl öğrencilere genel biyoloji, kimya, fizik, biyometri ve jeoloji konularında dersler verilir. Daha sonraki yıllarda botanik ve zooloji, hücre biyolojisi, genetik, fizyoloji, anatomi, ekoloji gibi alan dersleri okutulur.
Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğreti metotları, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de verilir.
Gereken Nitelikler
Biyoloji öğretmeni olmak isteyenlerin fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, görme duyusu ve belleği güçlü, renkleri ayırt edebilen kimseler olmaları gerekir.

 Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Biyoloji öğretmenliği programını bitirenlere “Biyoloji Öğretmeni” unvanı verilir.
Biyoloji öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere MEB tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.
Çalışma Alanları
Biyoloji öğretmenleri resmi ve özel liselerde, meslek liselerinde ve dershanelerde öğretmen olarak çalışma olanağına sahiptirler.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir