Biyomedikal Mühendisliği

Meslekler Ve Meslek Seçimi hakkında bilgilendirme amaçlı kısa yazılarımıza devam ediyoruz. Sırada tanıtacağımız meslek ise Biyomedikal mühendisliği. Biyomedikal mühendisliği, sağlık alanında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan mekanik ve elektronik cihaz ve sistemlerin tasarım, üretim, geliştirme, teknik işletme ve bakım-onarım faaliyetlerini kapsamaktadır. Günümüzde, ölçme ve görüntüleme amacıyla kullanılan EKG, EMG, EEG, röntgen, ultrason, CT, MR, PET sistemleri teşhise yönelik; radyo terapi ve lazer sistemleri ise tedaviye yönelik olarak yaygın biçimde kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yirmi yılda yediye katlanmıştır. Biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme faaliyetlerini yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Biyomedikal alanındaki nitelikli eleman gereksiniminin karşılanabilmesi doğrultusunda, Biyomedikal Mühendisliği bölümünde, ilk yıl temel fen ve sağlık bilimleri ve temel bilgisayar; ikinci ve üçüncü yıllarda elektronik, ileri bilgisayar ve temel biyomedikal dersleri; son yıl ise ileri düzeyde biyomedikal uzmanlık dersleri yer almaktadır. Başkent Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği bölümü, bu alanda Türkiye’de açılan ilk lisans programıdır.

Okutulan Dersler
Tıbbi Biyoloji, Biyokimya, Devre Teorisi, Sayısal Mantık Tasarımı, İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, Biyomalzeme, Elektronik, Elektromanyetik Teori, Matematiksel Fizyoloji, Biyomekanik, Biyomedikal Enstrümantasyon, Sinyaller ve Sistemler, Mikroişlemciler, Biyoistatistik, Biyomedikal İşaret İşleme, Tıbbi Görüntüleme Sistemleri, Tıbbi Teknoloji Yöntemi, Staj ( İkinci yılın yaz döneminde biyomedikal ile ilgili kurum ve kuruluşlarda 24 iş günü fiili çalışma yapılması ve staj raporu hazırlanması. Her öğrencinin staj yerini bölüm staj ilkeleri çerçevesinde kendisinin bulması gerekmektedir.)
Çalışma Alanları
• Kalp pilleri, yapay organlar, diyaliz makinesi gibi tıbbi cihazların tasarımı ve üretilmesi,
• Hastaların durumunu ameliyat ve yoğun bakım sırasında izleyecek elektronik ve bilgisayar sistemlerinin tasarlanması ve kurulması,
• Kan analizi için gereken sensörlerin tasarlanması ve yapılması,
• Klinik çalışmalarda alınacak kararlara destek sağlayacak uzman sistemler ve yapay zeka sistemlerinin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi,
• Ultrason, manyetik rezonans, röntgen, anjiyo vb. tıbbi görüntüleme sistemlerinin tasarlanması ve yapılması,
• Dolaşım, sindirim, solunum, sinir vb. fizyolojik sistemlerin sayısal olarak incelenmesi için matematik ve bilgisayar modelleri gerçekleştirilmesi,
• Çeşitli tedavilerde kullanılacak yeni biyomalzemeler tasarlanması ve malzemelerin kullanılabilirliğinin test edilmesi,
• Yaralanma, incinme vb. tedavileri incelemek için bilgisayar modelleri geliştirilmesi ve kullanılması.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir