Biyomühendislik

Mühendislik; matematik, fizik ve kimyanın temel ilkelerini kullanarak, bazı sistemlerin geliştirilmesiyle, toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için yapılan çalışmaların tümüdür.
Biyomühendislik; mühendislik prensiplerinin, biyolojiyi de içerecek şekilde uygulandığı bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı; mühendisliğin temel ve uygulamalı bir çok dalının yanısıra genetik, moleküler biyoloji, metabolizma, hücre biyokimyası, nörobiyoloji, farmakoloji vb. temel ve uygulamalı bilimlerdeki araştırma ve bilgi birikimleri arasında bir köprü oluşturarak, günümüz toplumunun farklı sektörlerdeki sorunlarına özgün çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Biyomühendislik dalındaki ilerlemeler sayesinde gelişen tekniklere, biyoteknoloji; endüstrilere ise, biyoteknolojik endüstriler adı verilmektedir. Biyoteknolojik yöntemler ve bunların kullanıldığı sanayilerde çeşitli gıda maddeleri, içecekler, enerji kaynakları, ilaçlar ve biyokimyasal maddeler, biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilmektedir.

Genetik materyale müdahale ile proteinlerin yapısını değiştirip, doğal sistemlerin fonksiyonlarını etkileme ve yönlendirme, arzu edilen özelliklere sahip bitki, hayvan ve mikroorganizmalar geliştirme, insanlardaki genetik hastalıkların tanı ve tedavisinde etkili olabilme şansına da sahibiz. Sağlıklı bir araştırma alt yapısı ve buna paralel olarak, temel araştırmaları ticari ürünlere dönüştürebilecek bir endüstriyel kapasite oluşturamamış ülkelerin, yakın gelecekte diğerleri ile ciddi anlamda ticarete girebilmesi söz konusu olmayacaktır.
Biyomühendislik; her alanda kullanacağımız araç ve gereçleri içeren, akıllı bir “alet kutusu”dur. Gelecek tüm yüzyılda ilerlemeler, Biyomühendislik bilim dalının şemsiyesi altında gerçekleşecektir. Yetişmiş insan gücü, günümüzde halen ekonomik rekabetin temel öğesidir. İnsana yatırım, diğer bir deyişle şimdiki ve gelecek nesillerin eğitim-öğretimine önem vermek tüm ülkelerin öncelikli konusudur.
Biyomühendislikteki teknikleri kullanarak daha iyi sağlık hizmetleri, daha besleyici gıdalar, daha güvenli atık arıtma sistemleri ve endüstriyel üretimler için daha ucuz üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, modern yeniliklerin uygulanmasına bağlıdır.
Biyomühendislik eğitiminin amacı, bu dalları destekleyen bilim dallarında çok iyi temel bilgilere sahip, disiplinler arası iletişim sorunlarını aşmış, yaygın uygulama alanına sahip, bilimsel yöntem ve ilkelerdeki gelişmelerden haberdar kişiler yetiştirmektir. Biyomühendisler; ilaç sektöründen çevre sektörüne kadar çok geniş bir yelpazede, hastane ve kliniklerde, Hıfzı Sıhha ve TSE’de, genetik tanı ve tedavi merkezlerinde , aşı üretim tesislerinde ve askeri kuruluşlarda çalışabilirler.

Sevebilirsin...

3 Yanıt

  1. Duru diyor ki:

    Biyomühendislik, geleceği olan bir dal. Gelecekte biyoloji insanların hayatında çok daha önemli bir alan olacak. Genetik mühendisliği ve Biyomühendislik bence çok önemli alanlar. Eğer puanınız yetiyorsa durmayın dalın derim. Biyomühendislik bölümüne gitmeyip Tıp fakülteis okuyan ve mutsuz olan biri olarak söylüyorum bunu. Seviyorsanız durmayın dalın :)

  2. Emre diyor ki:

    Hacettepe Biyomühendislik

  3. Kıymet diyor ki:

    Biyomühendislik bölümü okuaynların işsiz kalabileceklerine ihtimal dahi veremiyorum.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir