Deri Mühendisliği

Türk deri endüstrisinin gereksinim duyduğu günümüz modern teknolojisini kullanabilecek ve AR-GE çalışmaları yapabilecek, sektörün sorunlarını bilimsel, teknik ve teknolojik anlamda çözebilecek, modaya uygun yeni ürünler geliştirebilecek nitelikte Deri Mühendislerini yetiştirmektir. Bu bölümde; hayvansal bir ürün olan derinin, hammadde durumundan işlenmiş deri haline gelinceye kadar geçirdiği işlemler ve ürünün pazarlanması; başta işlenmiş deri olmak üzere yün, pamuk ve sentetik liflerin değerlendirilmesi için gerekli olan teknolojilerin geliştirilmesine yönelik araştırma ve öğretim yapılır.
Bu bağlamda sektör ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarını planlı bir şekilde yürütmek, sonuçlarını yayınlamak, bu alanda geleceğin bilim adamlarını yetiştirmek, bölge ve ülke bazındaki deri sanayicilerine rehberlik etmek, yeni teknik ve teknolojileri tanıtmak ve yaymak, sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmak Deri Mühendisliği bölümünün hedefleri arasında yer almaktadır. Bölüm; deri sanayiinin durumunu, gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki sektörel gelişmeleri yakından takip etmekte, ihtiyaçlara paralel olarak çözümler üretmek üzere güncel araştırmalar yapmaktadır.
Mezunlara “Deri Mühendisi” unvanı verilmektedir. Mezunlar; kamu sektörüne bağlı deri ve lif işleme fabrikalarıyla, özel sektöre ait deri işletmelerinde çalışabilirler.

 Okutulan Dersler: Matematik, Fizik, Kimya, Deri Histolojisi, Ekonomi, Elektrik ve Elektronik, Analitik Kimya, Deri Kimyası, Dericilikte Temel İşlemler, Fiziko Kimya, Deri Mikrobiyolojisi, Deri Teknolojisi, Deri Üretim Teknikleri, Deri Yardımcı Maddeleri, Biyoteknolojinin Temel İlkeleri, Makine Elemanları, Deri Mamullerinin Pazarlanması, Boyama Teknikleri, Deri Ürünleri ve Üretim Teknolojisi, Atıksu Arıtma Teknikleri, İşletme Organizasyonu, Deri üretim Pratiği, Hamderi, Teknik Resim, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik ve Isı Transferi vb.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir