Einstein Otizmli miydi?

Einstein Otizmli miydiÇocuklarda görülen aşırı içine kapanıklık durumu, çevreye duyarsız, tekrarlayıcı davranışlar ve belli bir konuya abartılı ilgi duyma gibi durumlar, bir gelişim sorunu olduğuna işaret olabilir. Bu tür belirtiler sergileyen çocuklar kesinlikle çocuk psikiyatri uzmanı tarafından muayene edilmeli.

Çağımzın en büyük sağlık problemlerinden biri olan otizmle ilgili çalışmalar hızla ilerlerken, gelişim bozuklukları ile ilgili sınıflandırmalar da sürüyor.  Örneğin ebeveynler tarafından otizm yelpazesi altında olduğu düşünülen Asperger sendromu’nu, otizmden ayrı bir kategorideymiş gibi ele alan uzmanlar da var. Temel olarak otizm ve benzeri hastalıkların, çocukluk çağında ortaya çıkan genetik geçişli bir sorun olduğu kabul edilmekte. Yaygın kanı ise yüksek işlevli otistik bireyler de dahil olmak üzere asperger sendromu tanısı konumuş bireyler ortak sorunları çok olan bir grubu oluşturmakta.

Asperger sendromu olan çocukların en tipik özelliği, yaşıtları ile uyumlu iletişim kurmakta zorlanmaları.  Aspergerli çocuk başkalarıyla yeterli iletişim kuramaz, paylaşmada sıkıntılar yaşar ve uygun tepkiler veremezler. Bu çocukların bazı tutum ve jestleri uygunsuzluklar içerir; el-kol hareketleri, yüz ifadeleri, göz ilişkileri farklıdır. Toplumsal ve duygusal cevaplarında tutarsızlık ve uygunsuzluk sergilerler. İlgilenme düzeyi ve odaklanma bakımından olağan dışılık ya da basmakalıp davranışları vardır. Kimi özgül ve işlevsel olmayan sıkı sıkıya bağlı oldukları törensel davranışları vardır. Örneğin parmak şaklatırlar, el çırparlar. Asperger sendromuna sahip çocuklar, herhangi bir zekâ sorunu yaşamazlar. Zihinsel bir sorun olmayan Asperger Sendromlu insanlar bazen üstün zekaya sahip olabilirler. Genellikle dört ile on bir yaş arasında tıbbi tanı konulmaktadır. Asperger sendromuna sahip olan çocukların toplum içinde zaman zaman  pinti, koleksiyoncu, espriden anlamayan, takıntılı, acayip kişiler olarak tanımlanabilmekte.

Albert Einstein, İsaac Newton, Ludwig van Beethoven gibi tarihe damgasını vurmuş bilim ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü de Asperger sendromu teşhisine sahip olduğu iddaa edilmekte. Asperger sendromuna bağlı olarak ergenlik çağından itibaren ruhsal sorunlar ortaya çıkabiliyor. 8-9 yaşından itibaren yoğun kaygı duyuyorlar, zira toplumla uyum içinde olmadıklarını artık fark edebiliyorlar. İletişim kurmak için isteklidirler ancak ne yapacaklarını bilemezler, yaklaşımları genellikle kişileri uzaklaştırır. Yaşıtları tarafından dışlanıp, alay edilirler. Bu nedenle sıklıkla depresyona girerler.  Asperger sendromlu bireyler de tıpkı otizmliler gibi erken ve uygun müdahalelerle toplumla uyumlu yaşayabilmektedirler.

Asperger sendromu ile otizm Arasındaki Fark
Asperger sendromunun yukarıdaki belirtileriyle otizme benzerlik gösteriyor. Otizmde konuşma bozuklukları görülürken asperger sendromunda görülmüyor. Asperger sendromuna sahip çocuklar, içe kapanıktır ancak iletişim için daha isteklidir. Otizmliler için söylenen iletişim dahi kurmak istemez ifadesi ise tümüyle doğru değildir. Son zamanlarda iletişim, otizmli çocuklar için de daha anlamlı hale gelmiştir. Bununla birlikte dil ve ifade becerileri bakımından otizmli çocuklar ciddi bir problem taşımaktadırlar.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir