Etiketlendi: 29 Ekim 1923

Atatürk’ün Cumhuriyet Sonrası Yaptığı Yenilikler 12

Cumhuriyet Yönetimi ve Ülkemize Kazandırdıkları

Cumhuriyet en genel anlamıyla, halkın kendini yönetenleri seçtiği yönetim şeklidir. Cumhuriyet, hükümet başkanının, halk tarafından belli bir süre için seçildiği yönetim biçimidir. Cumhuriyet, egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olduğu monarşi ve...