HASTA HAKLARI

hasta haklarıHak, hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki olarak tanımlanır. İnsan hakları ilk olarak 1215 yılında İngiltere’de tanınmıştır. Resmi olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı. Buna göre; herkes özgür, onurlu, hakları bakımından eşittir.Ülkemizde Hasta hakları yönetmeliği, Resmi Gazete Tar.: 01.08.1998,Resmi Gazete No : 23420 de yayınlanmıştır.

İnsan hakları, tüm insanların her yönden doğumdan itibaren eşit ve özgür olmasını tarif eder.Bu hak, başkalarının haklarına saygılı olmak zorunluluğu ile dengede tutulmuştur.insan haklarından biriside hasta haklarıdır.

Hastalar, haklarını iyi bilmeliler, sağlık çalışanı, sağlık kuruluşları ve çalışma sistemine de sağgı göstermeliler. Bilindiği üzere hastanelerde bir hasta hakları birimi vardır. Bu birimler hastaların sadece haklarını korumakla kalmaz aynı zamanda hastaların  hastane içinde yaşadıkları her soruna çözüm de ararlar.Var olan yasal sınırların da ötesinde vicdani sorumlulukla yapılmaktadır bunlar.Hal böyle iken, çoğunlukla şikayet mekanizması işletilmekte, inceleme sonunda tatminkar bir sonuç alınmayan durumlarda hayal kırıklığı yaşanmaktadır.

Hasta haklarının kurumsallaşması ile birlikte doktorların  hastaya yaklaşımında çekinceli davrandığı inkar edilemez bir gerçektir. Buradan hareketle vicdan,yasal çerçeve yada ikisinin sınırlarında mı hareket edilir sorusu akla gelebilir.Şöyle bir örnek vererek açıklayalım durumu: Bir yerleşim biriminde  bulunuyorsunuz( çalışmanız şart değil) ve acil bir hasta haber verildi; bakmak zorundasınız ancak yapılacak müdehale sizin alanınızda değil. Burada iki şekilde davranabilirsiniz: Ya sevk edersiniz yada yapabildiğiniz kadarını yaparsınız.İstenmeyen sonuç varsa bir çok çeşidiyle cezasız kalmaz, hatta hasta yakınlarının saldırısı da olabilir. Sonuç iyi ise ödül almazsınız. Örnekleri çoğaltabiliriz ancak, doğru şey şu olamalı: Elinden geleni yap ve en kısa yere en iyi olanaklarla sevk et.

Haklarınız:
1- Hizmetten genel olarak faydalanma hakkı :Adalet ve hakkaniyet çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı.
2- Bilgilendirme ve bilgi isteme hakkı: Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

3-Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme hakkı: Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

3-Mahremiyet Hakkı:Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

4-Reddetme, durdurma ve rıza hakkı: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

5-Güvenlik hakkı: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

6-Dini vecibeleri yerine getirebilme hakkı: Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

7-İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık hakkı:Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

8-Ziyaret ve refakatçi bulundurma hakkı: Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır

9-Müracaat, şikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.
Haklarımızı kullanırken içinde olduğumuz alanın haklarına saygı göstererek ve hizmetin yürütülmesinde doğru yerde olduğumuzu bilerek hareket tarzı belirlenmelidir.Hastalarımız istemediğimiz sonuçlarla karşılaşırsa bunun hiç kimseye huzur vermeyeceği de bir gerçeğini de hiç unutmamak gereklidir. Hiç bir doktor hastasının kötü olmasını asla ve asla istemez.

Op.Dr. Muharrem YILMAZ
Genel Gerrahi Uzmanı

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir