• Genel
  • 0

İşitme Engelliler

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER KABA DEĞERLENDİRME FORMU
1. İŞİTME EĞİTİMİ BECERİLERİ MODÜLÜ
KAZANIMLAR
A. Sesi Fark Etme Çalışmaları
1 Sesi fark eder.
B. Sesi Ayırt Etme Çalışmaları
1 Sesin benzerliklerini ve farklılıklarını ayırt eder.
2 Sesin inceliğini, kalınlığını ayırt eder.
3 Sesin uzunluğunu, kısalığını ayırt eder.
C. Sesi Tanıma Çalışmaları
1 Çevresel sesleri tanır.
2 Konuşma seslerini tanır.
Ç. Anlama Çalışmaları
1 Söylenen kelimeleri tanır.
2 Söylenen yönergelere uyar.
3 Dinlediği hikâye ile ilgili sorulara doğru tepki verir.
4 Sessiz ve gürültülü ortamlarda konuşmayı takip eder.
2. DİL EĞİTİMİ MODÜLÜ
KAZANIMLAR
A. Konuşma Çalışmaları
1 Konuşma seslerine benzer sesler çıkarır.
2 İsmine tepki verir.
3 Ritmik hece tekrarı yapar.
4 Konuşmadaki değişik ses tonlamalarını fark eder.
5 Tek heceli sözcük kullanır.
6 Sözcük tekrarı yapar.
B. Dilin Kullanımı
1 İki ve daha fazla heceli sözcük kullanır.
2 Konuşmalarında basit ifadeler kullanır.
3 Cümle tekrarı yapar.
4 İki kelimeli cümleler kurar.
5 Üç ve daha fazla sözcükten oluşan cümleler kurar.
6 Soru sorar.
7 Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurar.
8 Benzer ses özelliklerine sahip kelimeleri tanır.
9 Sorulan sorulara yanıt verir.
10 Dinlediği, gördüğü, yaşadığı ve izlediğini oluş sırasına göre anlatır.
11 Okuduğu metni oluş sırasına göre anlatır.
12 Duygularını ifade eder.
C. Dil Bilgisi Kuralları
1 Ekleri yerinde kullanır.
2 Sözcük türlerini yerinde kullanır.
3 Cümle türlerini yerinde kullanır.
3. SOSYAL İLETİŞİM BECERİLERİ MODÜLÜ
KAZANIMLAR
A. Karşılıklı İletişim
1 Basit selamlaşma ve vedalaşma sözcüklerini kullanır.
2 Konuşanı dinlediğini jest ve mimiklerle belli eder.

3. SOSYAL İLETİŞİM BECERİLERİ MODÜLÜ
KAZANIMLAR
3 Karşılıklı konuşmaları başlatır sürdürür ve tamamlar.
4 Kendini tanıtır.
5 Başkalarını tanıtır.
6 Bilgi edinmek için sorular sorar.
7 Sorulan sorulara yanıt verir.
8 Günlük yaşamın gerektirdiği durumlarda teşekkür ve özür dileme kalıplarını kullanır.
9 Gerektiği durumlarda başkalarından yardım ister.
10 Yönerge verir.
11 Yönergelere uyar.
12 Bilgi ve düşüncelerini basit kanıtlarla sunar.
13 Gerektiği durumlarda başkalarından izin ister.
B. Grup Çalışmaları
1 Bir gruba katılmaya istekli olur.
2 Grup çalışmalarında sorumluluğunu yerine getirir.
3 Başkaları ile duygu ve düşüncelerini paylaşır.
4 Gerektiği durumlarda başkalarına yardım eder.
5 Duygularını ve düşüncelerini ifade eder.
6 Başkalarının duygularını, görüşlerini anladığını ifade eder.
C. Sorunlarla Başa Çıkma
1 Günlük yaşamdaki tehlikelerin farkına varır.
Ç. Planlı Yaşama
1 Günlük yaşamda karşılaştığı probleme çözüm önerisi getirir.
2 Zamanı verimli kullanır.
4. OKUMA YAZMA ANLAMA BECERİLERİ MODÜLÜ
KAZANIMLAR
A. Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
1 Resimdeki hataları bulur.
2 Resimdeki eksikleri bulur.
3 Benzer nesne resimleri arasındaki farklılıkları bulur.
4 Nesne resimlerini isimlerine göre eşler.
5 Yazı araç gereçlerini tanır.
6 El göz koordinasyonunu sağlar.
7 Temel çizgiler çizer.
B. İlk Okuma Yazma
1 Sesleri tanır.
2 Sesleri yazar.
3 Seslerden yeni heceler oluşturur.
4 Heceleri okur.
5 Hecelerden yeni sözcükler oluşturur.
6 Sözcükleri okur.
7 Sözcüklerden yeni cümleler oluşturur.

4. OKUMA YAZMA ANLAMA BECERİLERİ MODÜLÜ
KAZANIMLAR
8 Cümleleri okur.
9 Cümlelerden metin oluşturarak okur.
10 Metin okur.
C. Okuma-Yazma- Anlama
1 Metinle ilgili sorulan sorulara yanıt verir.
2 Akıcı okur.
3 Okuduklarında sebep-sonuç ilişkisi kurar.
4 Okuduğunu özetler.
5 Okuduklarının ana fikrini söyler
6 Metin yazar.
7 Serbest yazar.
Ç. Yazım-Noktalama
1 Yazım kurallarına uyar.
2 Noktalama işaretlerini yerinde kullanır.
5. MATEMATİK BECERİLERİ MODÜLÜ
KAZANIMLAR
A. Eşleme Çalışmaları
1 Benzer nesneleri eşler.
2 Farklı olan nesneleri ayırt eder.
3 Nesneleri renklerine göre eşler.
4 Nesneleri şekillerine göre eşler.
B. Uzamsal İlişkiler
1. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır.
C. Geometrik Şekiller
1 Geometrik şekilleri ayırt eder.
2 Karenin özelliklerini belirtir.
3 Üçgenin özelliklerini belirtir
4 Dairenin özelliklerini belirtir.
5 Dikdörtgenin özelliklerini belirtir
Ç. Ritmik Saymalar
1 Birer ritmik sayar.
2 Onar ritmik sayar.
3 Beşer ritmik sayar.
4 İkişer ritmik sayar.
5 Üçer ritmik sayar.
6 Dörder ritmik sayar.
7 Altışar ve daha fazla ritmik sayar.
D. Doğal Sayılar
1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 rakamlarını kavrar.
2 Sayı doğrusunu kavrar.
3 İki basamaklı doğal sayıları kavrar.
4 Üç ve daha fazla basamaklı doğal sayıları kavrar.
E. İşlemler
1 Eldesiz toplama işlemi yapar.
2 Eldeli toplama işlemi yapar.
3 Toplama işlemi ile ilgili problemleri çözer.
4 Onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar.
5 Onluk bozmayı gerektiren çıkarma işlemi yapar.
6 Çıkarma işlemi ile ilgili problemleri çözer.
7 Bir basamaklı sayılarla çarpma işlemi yapar.
8 İki basamaklı sayılarla çarpma işlemi yapar.
9 Üç ve daha fazla basamaklı sayılarla çarpma işlemi yapar.
10 Çarpma işlemi ile ilgili problemleri çözer.
11 Kalansız bölme işlemi yapar.
12 Kalanlı işlemi yapar.

5. MATEMATİK BECERİLERİ MODÜLÜ
KAZANIMLAR
13 Bölme işlemi ile ilgili problem çözer.
14 Birden fazla işlem gerektiren problemleri çözer.
G. Ölçüler
1 Saati okur.
2 Parayı tanır.

Bu yazı DestekEgitimi.com arşivlerinde bulunmaktadır.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir