KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ YAYGINLAŞMALI

mega millions

KAYNAŞTIRMA UYGULAMALRINDAKİ KARMAŞA SON BULMALI
Ülkemizde resmi istatsitiklere göre toplumun yaklaşık %10′ engelli yurttaşalrımızdan oluşuyor. İnsan hakları gereği sosyal ve yaşamsal kaynaklara eşit erişimi sağlamak devletin görevi. Özellikle eğitim dünyamızda bu konuyla ilgili uygulamalar etkin olarak uygulanmalıdır.

Kaynaştırma eğitimi bu uygulamaların en acilidir ve biran önce uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Tüm okullarda mutlaka kaynaştırma kontenjanı olmalı ve bu doldurulmalıdır. Özel eğitim okullarına yöneltilen fakat gerçekte hem zihinsel hem de sosyal yönden kaynaştırma eğitiminin daha yararlı olacağı öngörüsü objektif kriterlere göre belirlenmelidir. Kısacası genel eğitim olanakları sonuna kadar kullanılmalı gerekirse özel eğitim okullarına yönlendirilmelidir.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir