Kaynaştırma Eğitiminde Yaşanılan Sorunlar

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ UYGULAMALARINDA YAŞANILAN SORUNLAR VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARININ BAŞARISIZLIK NEDENLERİ

Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler kaynaştırma yoluyla eğitimlerini, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı sürdürebilecekleri gibi özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak da sürdürebilmektedirler. Yarı zamanlı kaynaştırma uygulamalarında, öğrencilerin bazı derslere yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta ya da ders dışı etkinliklere birlikte katılmaları yoluyla yapılmaktadır. Eğitim hizmetleri, bireylerin eğitim performansına ve öncelikli ihtiyaçlarına göre planlanmalıdır. Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda öğrencinin yetersizliğine uygun fiziksel, sosyal, psikolojik ortam düzenlemeleri yapılmalıdır. Bu okul ve kurumlarda öğrenciye verilen eğitim hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla özel araç-gereç ile eğitim materyalleri sağlanmalı ve destek eğitim odası açılmalıdır.

Uygulanan kaynaştırma eğitim uygulamaları incelendiğinde maalesef kaynaştırma eğitim uygulamalarında istenilen sonuca ulaşılamadığı ve özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için kaynaştırma eğitim uygulamalarının boşa harcanmış bir zaman ve süreç gibi değerlendirilmektedir. Kaynaştırma eğitim uygulamalarının sorunları ve başarısız olma nedenleri aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır ;

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA SAHİP OLAN AİLELERİMİZE GEREKLİ OLAN DESTEKLERİN SAĞLANAMAMASI
Özel eğitime gereksinimli çocuğun tanılanması aşamasından sonra birçok ailenin özel gereksinimli çocuğu kabullenememesi,anne-baba arasında yaşanan sorunlar ve ayrılıklar,ailelerin psikolojik bir destek almaması, ailenin yaşanılan sorunu yeterince anlayamaması ve çocuğu istenilen zamanda eğitime yönlendirememesi ve zaman kaybı kaynaştırma uygulamalarının başarısız olmasında etkin olmaktadır.

ERKEN EĞİTİM UYGULAMALARININ YETERSİZLİĞİ
Tüm özel eğitime gereksinimli çocuklarımız için erken tanılanma ve erken eğitim çok önem taşımaktadır. Ancak ülkemizde özel gereksinimli çocuklarımıza verilen erken eğitim hizmetleri çok sınırlı olmaktadır. Ayrıca okul öncesi dönemde özel gereksinimli çocuklarımızın normal akranlarının devam ettiği gerek devlet gerekse de özel okul öncesi kurumlarına kabul edilmemekte ve eğitim almasında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Oysaki gerçekten de okul öncesi dönemde çocukların gereksinimlerine uygun yoğun bir erken eğitim alması ve normal akranları ile birlikte olmaları yaşanan sorunların en aza indirilmesi çok büyük bir önem taşımaktadır.

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ UYGULAMALARINA YANLIŞ BAKIŞ AÇISI
Kaynaştırma eğitimi uygulamaları söz konusu olduğunda algıladığımız özel eğitime gereksinimli çocuklarımızın sadece ilköğretim çağı içerisinde normal akranları ile kaynaştırılması aklımıza gelmektedir. Oysa kaynaştırma eğitimi söz konusu olduğunda süreç çocuğun tanılanması aşamasından sonraki süreçten hemen sonra başlamalı ve hayatın her aşamasında olmalıdır. Ancak ülkemizde kaynaştırma uygulamaları sadece okul süreci içerisinde düşünülmekte ve sadece okul içinde söz konusu olmaktadır. Okul dışında dışlanan,kabullenilmeyen ve desteklenmeyen bir çocuk için başarıdan söz edemeyiz.

TOPLUMUN ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE OLUMSUZ BAKIŞ AÇISI ; Ülkemizde toplumumuzu maalesef farklılıklara ve özellikle de özel gereksinimli çocuklarımıza bakış açısı ve kabullenebilme açısından ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Kaynaştırma eğitimi uygulamalarımızda maalesef kaynaştırma eğitimi alan özel eğitime gereksinimli çocuklarımıza normal akranlarının velileri de olumlu bir bakış açısı sergilememekte bu da özel eğitime gereksinim gösteren çocuğumuzu her açından olumsuz etkilemektedir.

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ UYGULAMARINDA ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN YETERİNCE EĞİTİM AÇISINDAN YETERLİ DESTEĞİ ALAMAMASI

Kaynaştırma eğitimi alan çocuklarımız okullarda akademik açıdan desteklenememektedir. Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinde yer almasına rağmen çocuklarımızın akademik açıdan desteğin sağlanması açısından gerekli olan Destek Eğitim Odası uygulamaları okullarımızda maalesef gerekli eğitim personelinin olmaması sebep gösterilerek oluşturulamamaktadır.

Ayrıca okul dışında çocuklarımızın özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden yararlandıkları destek eğitim hizmetleri de (ayda toplam 8 saat) yetersiz kalmaktadır.

Ülkemizde maalesef gerek kaynaştırma eğitimi uygulamalarında verilen eğitim ve gerekse de tüm özel eğitim hizmetlerinin niteliği hiçbir şekilde sorgulanmamakta ve denetlenmemektedir.

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ UYGULAMALARINDAN YARARLANAN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK HAZIRLANAN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARININ YETERSİZLİĞİ ; Özel gereksinimli çocuklarımız için hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programları çok büyük önem taşımaktadır.Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları özel gereksinimli çocuklarımızın eğitimi için yol haritalarıdır. Ancak okullarda çalışan gerek sınıf öğretmenleri gerekse de branş öğretmenleri özel gereksinimli çocuklarımızı yeterince tanımamakta ve özel gereksinimli çocuklara yönelik olumsuz bakış açıları ve tutumlarından dolayı da hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları da çocuğun ihtiyaçlarını yansıtmamaktadır.

Eğitim açısından bakıldığında kaynaştırma eğitiminden yararlanan özel gereksinimli çocuklarımıza gereksinimlerine uygun istenilen şekilde eğitim vermemektedir. Özel eğitime gereksinim duyan çocuklarımız için zaman çok önemli iken kaynaştırma eğitimi birçok çocuğumuz için boşa harcanmış süreç olarak görülmektedir.

KAYNAŞTIRMA EĞİTİM UYGULAMALARINDA ÖĞRETMENLERİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK OLUMSUZ BAKIŞ AÇILARI
Gerek sınıf öğretmenleri gerekse de branş öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu özel eğitime gereksin duyan çocukların bir şey yapamadıklarına,öğrenemediklerine ve sınıflarda olmamaları gerektiğine inanmakta ve çocukların eğitim gereksinimlerini karşılamaya yönelik çalışmalarda etkin rol almak istememektedirler.

SINIFTAKİ ÖĞRENCİ MEVCUTLARININ KALABALIK OLMASI ;Ayrıca kaynaştırma eğitim uygulamalarında sınıf mevcutlarının oldukça kalabalık olması da kaynaştırma uygulamalarının başarısız olmasında başka olumsuz etkendir.

Erdi Kabaş
Özel Eğitim Uzmanı
beyazokul.com

Sevebilirsin...

1 Yanıt

  1. Esin diyor ki:

    Kaynaştırma eğitimi kararlılıkla sürdürülmelidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir