Mobilya Döşemeciliği

MOBİLYA DÖŞEMECİSİ
Mobilya Döşemecisi, her tür mobilyanın döşeme hazırlama, deri ve kumaş çeşitleri ile kaplama ve montajına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Mobilya Döşemecisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak, aşağıdaki görev ve işlemleri yerine getirir.

Mobilya Döşemecisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak,  işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak, aşağıdaki görev ve işlemleri yerine getirir.

GÖREVLER İŞLEMLER
A İş Organizasyonu Yapmak A01 İşçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak
A02 İş programı yapmak
A03 İşin teslim tarihini belirlemek
A04 Yanında çalışanlara iş dağılımı yapmak
A05 Yanında çalışanların yaptığı işi kontrol etmek
A06 Araç, gereç ve ekipman ihtiyacını belirlemek
A07 Malzeme temin etmek
A08 Gelen malzemeyi kontrol etmek
A09 Çalışılan alanın temizliğini ve düzenini sağlamak
A10 Kullanılan araç ve ekipmanların bakımını yapmak
A11 Malzeme fire hesabı yapmak
A12 İşin maliyetini belirlemek
A13 İş kayıtları tutmak
B Mobilya Döşemesinin Onarımını Yapmak B01 Onarılacak koltuğu  kontrol etmek
B02 Müşteriye onarım konusunda bilgi vermek
B03 Koltuğun kumaşını sökmek
B04 İskelette oynama varsa dolgu malzemesini sökmek
B05 Arızalı yayları sökmek
B06 İskeletteki arızaları gidermek
B07 Onarılan iskeleti boyaya göndermek
C Mobilya Döşemesi Yapmak C01 Model konusunda ilgili ile bilgi alışverişinde bulunmak
C02 Koltuğun yükseklik ve derinlik ölçüsünü tespit etmek
C03 İskeletin keskin yerlerini törpülemek
C04 Kolonları iskeletin font  ve
arkasına çakmak
C05 Zigzag yayları font ve arkaya çakmak
C06 Helezon yayları font ve arkaya bağlamak
C07 Yay ve kolonların üzerini kaneviçe ile kaplamak
C08 Minderli koltuklarda pomye yapmak
C09 Dolgu malzemesini hazırlamak
C10 İple dolgu malzemesini sıkıştırmak
C11 Kolların dolgu malzemesini çakmak
C12 Döşemenin ara kontrolünü yapmak
C13 Kumaş/deri kalıplarını hazırlamak
C14 Kumaşı/deriyi kalıba göre hazırlamak
C15 Kumaşı/deriyi kalıba göre dikmek
C16 Kumaşı/deriyi koltuğa kaplamak
D Mobilya Döşemesinin Montajını Yapmak D01 Modele göre kolları, font ve arkayı monte etmek
D02 Klapaları monte etmek
D03 Farbelayı monte etmek
D04 Koltuğun alt astarını çakmak
D05 Modele göre koltuğun baza ve ayaklarını monte etmek
D06 Yataklı koltuklarda yatağı  monte
etmek
D07 İş bitiminde döşemeyi kontrol etmek
D08 Koltuğun  temizliğini yapmak
E Döşemeyi Aksesuarlarla Süslemek E01 Düğme çeşitleri yapmak
E02 Kordon, şerit ve kabara çeşitleri monte etmek
E03 Fırfır dikmek
E04 Saçak, ponpon ve püskül çeşitleri monte etmek
E05 Pirinç aksesuar çeşitleri monte etmek
E06 Kırlent (küçük yastık) çeşitleri hazırlamak
E07 Kılıf dikmek
E08 Koltuğun ambalajını yapmak
F Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek F01 Yanında çalışanlara eğitim vermek
F02 Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak
F03 Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek
F04 Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, işbaşı eğitim vb. faaliyetlere
katılmak

Aşağıda  4. 5. ve 6.
bölümlerde yer alan listeler mesleğin geneli ile ilgili olup, mesleğin
daha iyi anlaşılması için standarda dahil edilmiştir.  Sözkonusu listeler alfabetik olarak
hazırlanmış olup,  bir işyerinden
diğerine değişebilmektedir.

GENEL OLARAK KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMANLAR

Araçlar

1. Bıçak çeşitleri
2. Bız
3. Bizon iğnesi
4. Çekiç çeşitleri
5. Danalye
6. Eğri iğneler
7. Falçata
8. Gönye
9. İki uçlu iğne
10. Kelepçe pensesi
11. Kerpeten
12. Keser
13. Kolon gerdirme tahtası
14. Kumaş mandalı
15. Lambuar
16. Lokma takımı
17. Makas
18. Mastar
19. Matkap ucu
20. Mengene
21. Metre
22. Pense
23. Testere
24. Tokmak
25. Tornavida
26. Törpü, eye
27. Yağ taşı
28. Yapıştırma tabancası
29. Yay bükme aparatı
30. Yay gerdirme aparatı
31. Yay kesme makası
32. Zımba
33. Zımba çakma tabancası

Makine ve Ekipmanlar

1. Çivi tabancası
2. Dikiş makinesi
3. Düğme makinesi
4. Elektrikli makas
5. Hava kompresörü
6. İş sehpaları
7. İş tezgahları
8. Kapsül makinesi
9. Kauçuk kesme makinesi
10. Kırpıntı makinesi
11. Matkap
12. Overlok makinesi
13. Spiral taşı
14. Vijital atma makinesi

Gereçler (Malzemeler)

1. Cıvata ve vida
2. Çıta
3. Çivi
4. Çizgi taşı
5. Deri çeşitleri
6. Dikiş ipliği
7. Düğme kapsülü
8. Elyaf çeşitleri
9. Fermuar çeşitleri
10. Halat
11. Kaneviçe
12. Kaput bezi
13. Kauçuk çeşitleri
14. Kaytan
15. Keçe
16. Keçe kalemi
17. Kelepçe
18. Kırpıntı
19. Kıtık
20. Kök ipi
21. Kolon
22. Kumaş çeşitleri
23. Kuş tüyü
24. Kuştüyü astarı
25. Mukavva
26. Pamuk çeşitleri
27. Tela
28. Tire ipliği
29. Vijital
30. Yapıştırıcı çeşitleri
31. Yay çeşitleri
32. Zımba teli

V. GENEL BİLGİ VE BECERİLER

1. Aksesuar bilgisi
2. Araç, gereç ve ekipman bilgisi
3. Dikiş bilgisi
4. Ekip içinde çalışma yeteneği
5. El becerisi
6. İletişim yeteneği
7. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri bilgisi
8. Malzeme bilgisi
9. Mesleki matematik bilgisi
10. Mesleki resim bilgisi
11. Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi
12. Mesleki terim bilgisi
13. Öğrenme yeteneği
14. Öğretme yeteneği
15. Ölçü bilgisi
16. Tasarım bilgisi
17. Yaratıcılık

VI. GENEL TUTUM VE DAVRANIŞLAR (1)

1. Araştırıcı olmak
2. Çalışkan olmak
3. Çevre korumaya karşı duyarlı olmak
4. Dikkatli olmak
5. Dürüst olmak
6. İnsan ilişkilerine özen göstermek
7. İş disiplinine sahip olmak
8. İş güvenliğine dikkat etmek
9. İşyeri çalışma prensiplerine uymak
10. İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek
11. Kaliteye dikkat etmek
12. Meslek ahlakına sahip olmak
13. Planlı ve organize olmak
14. Sorumluluk sahibi olmak
15. Temiz olmaya özen göstermek
16. Titiz olmak
17. Yeniliklere açık olmak
18. Zamanı iyi kullanmak

VII. ULUSLARARASI STANDARD MESLEK SINIFLANDIRMA SİSTEMİ
(ISCO-88) İLE KARŞILAŞTIRMA

Elinizdeki “Mobilya Döşemecisi Meslek Standardı” ISCO-88 sınıflandırma sisteminde “Döşemeciler ve İlgili İşçiler” ünite grubunda (Ana Grup 7, Alt-Ana Grup 74, Alt Grup 743 ve Ünite Grubu 7437) yer almaktadır.

MSK YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR? MSK tarafından onaylanmış
bir MSK Yeterlilik Belgesi almak isteyen adaylar, yetkisi MSK’ca onaylanmış bir
kurumun yapacağı yeterlilik sınavını başarıyla geçmek zorunda olacaktır.

Sınav ve belgelendirme sistemine ilişkin düzenlemeler önümüzdeki dönemde MSK tarafından belirlenecektir.
Kaynak:
Sellin, Burkart; CEDEFOP, Supplement to the Compendium of occupational profiles
at the skilled blue-and white-collar worker level-situation and trends: supply
and demand for skilled workers-, Berlin 1995

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir