Öğretmene Rotasyon Gündemde

Çalışanlara istekleri dışında uygulanan yer değiştirme işlemi başka ülkelerde var mıdır bilemiyoruz. Bununla birlikte, rotasyon Gündeminin gelişmiş ülkelerde olabileceğini sanmıyoruz. Öyle ya, iç göçün bu kadar yoğun olmadığı, istihdam olgusunun homojen olduğu ve bölgeler artası gelişmişliklerin aşırı farklılık göstermediği bir ülkede çalışanlar neden hep aynı bölgede yığılsınki?
Son zamanlarda ülkemizin gündemine yine oturan Öğretmene Rotasyon uygulaması, ciddi sorunlara davetiye çıkarmaktadır. Nisbeten düşük maaş alan memurlar ve özellikle öğretmenler için, bulunduğu koşullarda oluşturduğu olanaklar kaybolacaktır. Asker ve polislere uygulanan rotasyon ya da zorunlu hizmet uygulamasındaki esnek yapı eğitimde bulunmamaktadır. Bahsi geçen mesleklerde memurların çalışma mekanları çeşitlilik göstermektedir. Görev tanımları gereği daha geniş bir yelpazede hizmet etmeleri mümkündür. Oysa öğretmenlik, sadece uzman olduğu alanda yani branşında ve kademesinde görev yapacaktır.

Eğitim, statik bir olgu değildir. Bölgesel, sosyo kültürel etkileşimleri olan dinamik bir olgudur. Her zaman örnek gösterilen AB ülkelerinde öğretmenlerin yerel yönetimlerin sorumluluğunda çalıştırılmasının nedeni de budur. Kısacası en uygun eğitimci, kültürel ve sosyo ekonomik yatkınlığı olandır. Öğretmen dağılımındaki adaletsziliği gidermek için aranılacak çözümler tartışılırken bu durum atlanmamalıdır.

İçinde bulunduğumuz dönemde öğretmenlerin ciddi anlamda norm sıkıntısı vardır. Bu sıkıntıları dondurmak yerine çözüme kavuşturmak gereklidir. Yap-boza çevrilen eğitim sistemiz, çalışanlar üzerinde daha fazla baskı oluşturmamalıdır.

Uzman öğretmenlik mağduru edilen tüm öğretmenelerin uğradığı haksızlık giderilmelidir. Eğitim sistemini kökten değiştiren her yeni adım, mutlaka kademeli geçişlere tabi tutulmalıdır. Branş değişiklikleri, müfredat uygulamaları, özlük haklarındaki değişiklikler dahi iyice düşünülmeli, tartışılmalıdır. Örneğin, bir gün rapor alan öğretmenin 7 saat ders ücretinden mahrum bırakılmasının mantıklı açıklaması henüz yapılmamıştır.

Kısacası beyazokul.com olarak öğretmene rotasyon uygulamsının şu an için doğru olmadığı kanısındayız. Mesleğe yeni başlayacak öğretmenler için düşünülse bile çok iyi değerlendirilmeli, ailelerin bölünmesinin önüne geçilmelidir.

beyazokul.com

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir