Okullar Acil Durumlara Hazır mı?

Son dönemde yaşanan yangın olayları nedeniyle, dikkatler eğitim kurumlarına çevrildi.  Bilindiği gibi tüm iş yerlerinde, yönetmelik gereğince acil durumlara hazırlık amacıyla bir plan yapılır. Bu planda belirtilen hususlar doğrultusunda tatbikatlar yapılır. Bu plan acil durum tahliye planıdır. İş yerlerinde kurulan Risk değerlendirme ekipleri içerisinde bulunan destek elemanları özel olarak eğitilir. İlk yardım, yangın söndürme, kurtarma ve koruma ekipleri oluşturularak afetlere (Acil Durumlara) hazırlık için belirli sürelerde tatbikatlar yapılarak, eksiklikler tespit edilir. Buradaki amaç, afet sırasında çalışanların güvenli şekilde tahliye edilmesidir.
Ülkemizde genel olarak yangın, deprem, sel ve sabotaj öne çıkan afetlerdir. Son günlerde yangın biraz daha öne çıkmıştır. Kazaların %98 oranında önlenebilir olması ilkesi, Yangınların Önlenmesi için de geçerlidir.  Tüm önlemlere rağmen kişisel veya nedeni bilinemeyen kökenli yangınlar için yukarda belirtilen tahliye planı önem kazanmaktadır. Yangın sırasında, çalışanların güvenli tahliyesini yapmak işverenin yükümlülüğündedir.

Yangınlar İçin Alınacak Bazı Küçük Adımlar

Çatılar yangın açısından önemli bir risk kaynağıdır. Çatı ve bodrum katlarında yanıcı maddelerin bulundurulmaması, masa, koltuk,vb ahşap malzemelerin kaldırılması gerekir.
Kalorifer dairesi veya kazan dairesi olarak bilinen yerlerin, her türlü yabancı maddeden arındırılması, ısınma sistemlerinin bakımlarının yapılması, talimatların asılması,
Elektrik kablolarının açıktan geçirilmesinin önlenmesi, elektrik tesisatlarının kontrol ettirilmesi,
Binada kullanılan her türlü cihazın periyodik kontrollerinin ve bakımlarının yapılması,
Yakıt sistemlerine uygun belge sahibi olmayan görevlilerin acilen eğitim almasının sağlanması,
Binada kullanılan elektronik ve mekanik cihazların kullanım talimatlarının asılması
Okul/kurum binalarında elektrikli ısıtıcılar kullanımının engellenmesi.
Yatılı okullarda veya uygulama bölümlerindeki mutfaklarda kullanılan tüm makinelerin bakımlarının yapılması ile ocaklar ve bacaların temiz tutularak tutuşmayı kolaylaştıracak ortamlara engel olunması gerekmektedir.

Yangın başta olmak üzere tüm afetlerde temel yaklaşım önleyici olandır. Önleme faaliyetlerinin sonuçsuz kaldığı durumda acil durum eylemleri devreye girer. Olası kazalar, felaketler sırasında yaralıların hızla sağlık kuruluşuna intikali, afet sonrasında ek tehlikeler oluşmasının önüne geçilmesi şarttır. Kısacası acil durumlarda ne yapmalı, nasıl yapmalı sorularının cevapları çok önceden planlanmış ve tatbikatları yapılmış olmalıdır.

BEYAZOKUL

Sevebilirsin...