Okulöncesinde Okullaşma Oranı Yüzde 37

Yeni eğitim öğretim yılının 19 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Gerek eğitim sendikaları gerekse diğer araştırma kuruluşları, eğitim öğretim sorunları ile ilgili çeşitli araştırmalar yapıyor. Sorunların giderilmesi ve çözüm önerileri ile ilgili çalışmalarda sendikaların verilerini yurttaşlarla paylaşması önemli.
Eğitim Sen: Okullaşma sorunu hala çözülmedi
Eğitim Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla hazırladıkları ”Eğitimin Durumu” adlı raporu açıkladğı bir basın toplantısı düzenledi, çözüm bekleyen sorunlara dikkat çekti.

Toplantıda, 2011-2012 eğitim öğretim yılı öncesinde, eğitimin çözüm bekleyen en temel sorunlarının çözümü için yeterince adım atılmadığını belirten Yıldız, okullaşma sorununun hala çözülemediğini söyledi.

Okullaşma oranlarının, okulöncesinde yüzde 37, ilköğretimde yüzde 98, ortaöğretimde yüzde 69 seviyesinde olduğunu belirten Yıldız, ortaöğretime devam etmeyen çocukların yüzde 30 oranında olduğunu söyledi.

2002-2003 eğitim öğretim yılında, ilköğretimde 35 bin 133 okul, 10 milyon 332 bin öğrenci olduğunu belirten Yıldız, ”Aradan geçen 9 yılda ilköğretimdeki öğrenci sayısı 10 milyon 917 bine çıkmasına rağmen, okul sayısı 32 bin 797’ye gerilemiştir. Bu durum, birleştirilmiş sınıf ve taşımalı eğitim uygulamalarının arttığının somut bir kanıtıdır” iddiasında bulundu.

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 12’sini oluşturan engellilerin, eğitim hakkından yeterince faydalanamadığını ileri süren Yıldız, 4-18 yaş arasındaki engelli çocukların ancak 30 bin kadarının eğitim hakkından yararlandığını belirtti.

Öğretmen açıklarının giderilmediği, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden eğitime yatırımlarına ayrılan payın düştüğü görüşünü dile getiren Yıldız, eğitimin kamusal hak olmaktan çıktığını ve dershane sayılarının sürekli arttığını öne sürdü.

“Kitapların içerikleri sorunlu”

Ders kitaplarının ücretsiz dağıtımını olumlu bulduklarını ifade eden Yıldız, ders kitaplarının içerikleri bakımından incelendiğinde, eleştirilecek yönlerinin bulunduğunu söyledi.

MEB’in yeni teşkilat yapısını da değerlendiren Yıldız, şunları kaydetti:

”Okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim yatırımlarına, ders kitaplarının hazırlanmasından eğitim yöneticilerinin belirlenmesine, sınıf mevcutlarından eğitimin bilimsel, demokratik, laik yönünün geliştirilmesine, derslik, okul, öğretmen açıklarından eğitimin genel bütçe içindeki payına kadar eğitimin hemen her alt konusunda köklü bir değişime gereksinim vardır. Bu değişiklikler yapılmadan atılacak her adım, eğitimin sorunlarını yarına havale etmekten öteye gitmeyecektir.”

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir