OTİZM VAKFI KURULDU

Otizm vakfı’nın tesciline ilişkin ilan 8.1.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Otizmli bireylerin sorunlarının çözümleri için önemli bir oluşum olmasını beklediğimiz Otizm Vakfı’nın kurucularını kutluyor, beyazokul.com olarak başarılar diliyoruz.
VAKFIN ADI: Otizm Vakfı.
VAKFEDENLER: Yahya Kazım ZABUNOĞLU, Güzide TEKEŞ, Cengizhan SONEREN,
Nusret HACALOĞLU, Güngör YILDIZ, Şahbender KORKMAZ, Nihat Karakazım ARSLAN,
Şadi ÖZDEMİR, Saadettin CEYLAN, Atiye ÇENGEL, Mehmet Naci AKİL, Necmettin AKYOL, Eşref YILMAZ, Fatih HAMDİOĞLU, Nurullah SEKÜ, Mustafa TULGAR, Hakkı Metin ALAGÖZ, Mehmet DAŞTAN, Ufuk Aslan ÖZCAN, Erdem DİNÇER, Abdurrahman AKGÜN, Ayşe ÇALLIPINAR, Nuran ÖZTÜRK, Övgü ÖZDEMİR, Bülent KIRGÖZ, Birsen SEZER, Ahmedi Ayhan ATILĞAN, Süreyya BOYACIGİL, Aydoğan ALTUNAY, Aydın ÇAYAN, Fatma ÖZDEMİR, Mustafa ERNALBANT, Müslüme ÇAKMAKTAŞI, Mesut BİLGİN, Esma COŞKUN, Sultan ÇELİK, Ferhat GÜMÜŞBUĞA, Mehmet KORKMAZ, Burhan HIZIR, Gürsel UYSAL, Hasan KAYACAN, Gülsen SABUNCUOĞLU.

VAKFIN İKAMETGAHI: Ziaur Rahman Caddesi, 23/4 Çankaya/ANKARA.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:
Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/12/2010 tarih, E:2010/545, K:2010/456 sayılı kararı.
VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO’SU: Ankara 20. Noterliğince
düzenlenen 14/12/2010 tarih, 19689 yevmiye nolu vakıf kuruluş senedi.
VAKFIN AMACI: Otizm ve çocukluğun yaygın gelişim bozukluğu sorunu olan otizmli
bireylerin sağlık ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanmasını ve bu bireyler için erken teşhis olanağı sunulmasını sağlamak, erken çocukluk dönemi, okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim çağındaki bireylere uygun ve nitelikli dünyada kabul gören yöntemlerle eğitim almalarına olanak ve iş hayatlarında imkan sağlayarak onlara destek olmak, erken tanı ve çağdaş eğitim olanaklarıyla
topluma uyum sağlama ve kazandırılmalarında kamu hizmetine katkıda bulunmak, otizmli bireylerin normal bireyler ile sosyal kültürel ve yetenek artırıcı etkinlikler yapmalarını, spor, hayvancılık ve tarımla uğraşmalarını, doğa ve toplumla kaynaşmalarını sağlamak, faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, kimsesiz veya bakımı aileleri tarafından yeterince sağlanamayan otistik çocuk ve yetişkinlerin yaşam süresince bakımlarını sağlamak ve onları devamlı himaye ve kontrol etmek, tedavisi sürecek olan otizmli bireylere vakfın nezdinde kurulacak tesislerde ömür boyu bakım ve barınma imkanı sağlamaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞI : 52.500,00 TL.
VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

Sevebilirsin...

1 Yanıt

  1. ilknur özkan dedi ki:

    Gazi ünv. Özel Eğt.bÖL.Zihinsel engelliler sınıf öğretmenliği mezunuyum
    Çankaya rehberlik ve araştırma merkezinde görev yapıyorum
    vakıf için yapabileceğim bir çalışma ,faaliyet olursa destek olmak isterim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir