Otizm ve Bilmemiz Gereken Noktalar

Otizmli birey ona anne-babası destek verdiği sürece bağımsız bir birey olabilir. Anne-baba olarak otizmli çocuklarımızdan desteğimizi çekmemeliyiz. Ayrıca yine unutmayalım ki özel eğitim süreklilik isteyen bir süreçtir.
Ayrıca otizm tanısı aldıktan sonra da en önemli şey anne-baba olarak nedenler ve niçinler ile uğraşmak yerine durumu bir an önce kabullenebilmek ve  “Çocuğum için ben ne yapabilirim ? “, “Çocuğuma eğitim ihtiyaçlarını en iyi şekilde nasıl karşılarım ?” düşüncesi içinde hareket etmek önem taşımaktadır. Bunun dışında nedenler ve niçinler takılı kalır anne babayı ya da baba anneyi suçlarsa otizmli çocuk için en önemli olan zamanı boş yere harcamış olur ve belki otizmli çocuğumuz için telafisi mümkün olmayan bir sürece çocuğumuzu sürüklemiş oluruz.

Otizmli birey için zaman çok önemlidir ve zamanı otizmli bireyin ihtiyaçlarına uygun olarak doğru şekilde kullanmalıyız. Otizmde kaybedilmeyecek en önemli olan şey zamandır.

Otizmli çocukların tedavisinde bir ilaç, aşı veya tıbbi bir yöntem henüz yoktur. Bu nedenle etkili olduğu bilinen eğitim programlarını bilen uzman kişilerin yönlendirdiği aile merkezli bir yaklaşım önemlidir. Çocuğun eğitim kurumunda geçirdiği sürenin çok olması yeterli değildir.
Çocuğun tüm gününü yapılandıran, ailenin aktif olarak yer aldığı programların daha etkili olduğu bilinmektedir. Aileye mucizevi çözümler öneren, tamamen düzeltme vadeden hiçbir yöntem ciddiye alınmamalıdır.
Bu karmaşık görünen özellikler aile, eğitim ve diğer çevresel koşullar, yaşla değişen gelişimsel özellikler gibi birçok faktörden etkilenerek zaman içinde değişebilir. Bazen ağırlaşan, bazen hafifleyen davranış özellikleri olabilir. Bazen eğitimde çok hızlı gelişim gösterilen aylar, bizi şaşırtan sıçramalar olduğu gibi, duraklayan hep aynı çizgide giden dönemler hatta gerilemeler olabilir.
HER FARK EDİLEN ÖZELLİK ÇOCUĞA ULAŞMADA VE EĞİTİMİNİ DOĞRU YÖNLENDİRMEDE ÖNEMLİDİR.
Otizmde mucizelere yer yoktur ; bunun yerine her bireyi, kapasitesini en yüksek düzeyde kullanabilme ve yetişkin yaşama hazırlama hedefi, çabası vardır.
Bazen aileler otizm tanısı konulan çocuklarına eğitimin dışında farklı tedavi ve terapi yöntemlerine yönelebilmektedirler. (diyetler, duyusal bütünleştirme , yunuslarla terapi, hiperbarik vb.) Gerçekten de otizm söz konusu olduğunda birçok yöntemden söz edilmektedir. Şunu unutmamalıdır ki, bir tedavi, terapi ya da eğitim yönteminin ne kadar etkili olduğu o yöntemin etkisini araştıran birden fazla bilimsel araştırma yapılarak belirlenir. Farklı tedavi ve terapi yöntemlerin çoğu için, yöntemin etkili olduğunu gösteren bir dizi araştırma yapılmadığı görülmektedir. Ancak bu yöntemlerin tüm çocuklar için etkili ve verimli olduğunu söylemek yanlış bir yaklaşım olacaktır.
OTİZMLİ ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİNDE TEK YAKLAŞIM OLAMAZ
Otizmli çocukların eğitiminde kullanılan hiçbir eğitim yöntemi, terapi, teknik, yaklaşım birbirine alternatif değildir. Çocuğun ihtiyacına göre hepsi birarada kullanabileceği gibi sadece birkaç tanesi de birarada kullanılabilmelidir. Otizm’i puzzle’a (yapboz) benzetirsek sadece bir tek yaklaşımla otizmin üstesinden gelebileceğimizi düşünmek çok gerçekçi olamaz.
Otizmli çocuklarda sosyal becerilerde,iletişim kurmada problemler ve bunlara eşlik eden tekrarlayıcı takıntılı davranışlar görülür. Fakat bu sınırlılıklar çocuğun yapabileceklerinin sınırını çizmemelidir. Eğitimler her zaman çocuğun farklılıklarını olduğu gibi kabullenmeye sınırlılıkları aşmaya yönelik olmalıdır. Ayrıca farklı olmak yanlış ya da kötü bir şey değildir. Bizler çocuklarımızın farklı davranışlarını anlayamadığımız ya da tuhaf bulduğumuz için yanlış ya da kötü diye nitelendiremeyiz.

Otizm tanısı alan her çocuk öncelikle bir çocuktur. Otizm tanısı alan ve eğitimlere başlayan her çocuk farklılıklarına ve sınırlılıklarına rağmen; her çocuk gibi oyun oynamalı, sosyalleşmeli ve yaşayarak öğrenmelidir. Eğitimlerde de bunlar göz ardı edilmemeli ve çocuğu pasif kılan, ezbere dayanan eğitimler yapılmamalıdır. Tam tersi çocuklar katılımcı, öğrenen, eğlenen ve öğrendiklerini gösteren bir birey olma yolunda desteklenmelidir.

Erdi Kanbaş
Özel Eğt. Uzm.
BeyazOkul.Com

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir