Otizmi Yenmek Mümkün

Otizm tanısı konulan bazı çocukların yaşları ilerledikçe bu hastalıktan kurtulabildiklerini açıklandı. Amerikalı bilim adamlarının; 112 çocuk üzerinde yaptığı ve Çocuk Psikolojisi ve Psikiyatri Dergisi’nde (Journal of Child Psychology and Psychiatry) yayımlanan çalışmada, otizmin yaşam boyu süren bir hastalık olduğu kanısının yanlış olabileceği yönünde işaretlere rastlandı. Bu durumun bilimsel kabul gören bir sonuç olmadığı ancak çalışmanın bulguları çok önemli görülüyor.

Bazı uzmanlar ise araştırmaya temkinli yaklaşılması gerektiğini, bulguların arkasındaki nedenleri açıklamak için daha fazla araştırmaya gereksinim olduğunu belirtiyor.

Connecticut Üniversitesinden Dr Deborah Fein ve ekibi, erken yaşta otizm tanısı konmuş olan 34 çocuğun, ilerleyen yaşlarda sınıflarındaki otizm teşhisi konmamış diğer 34 çocuk kadar başarılı bir performans sergilediğini ortaya koydu. Bilişsel ve gözlem testlerinde, otizm tanısı konmuş çocukların performansı, otistik olmayan çocuklarınki ile aynı düzeyde gerçekleşti.
Çocukların, dil, yüz tanıma, iletişim ve sosyal etkileşim konularında herhangi bir problemle karşı karşıya kalmadıkları belirtiliyor.

Araştırmacılar, otizm teşhisi konmuş çocukların performansını karşılaştırmak için aynı yaşlarda başka 44 çocukla da çalışmalar yürüttü. Çalışmalar sırasında yapılan testlerde, otistik çocukların, hastalıklarının tespit edilemez olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar, alınan sonuçların bazı çocukların otizmi yenmesinin bir sonucu olabileceğini belirtiyorlar. Aynı araştırmacılara göre bu durum aynı zamanda, çocukların otizmin olumsuz etkilerini başka şekillerde tamamlayabilmesinden de kaynaklanıyor olabilir.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir