Otizmin Sıklık ve Yaygınlık Oranı

Otizmin Sıklık ve Yaygınlık Oranı Nedir?
Otizmin günümüzde yaklaşık olarak her 150 çocuktan birini etkilediği kabul edilmektedir. Hatta bu oranının 80 çocuktan birinde görülebildiğine ilişkin araştırmalarda bulunmaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalarda 18–36 aylar arasındaki çocukların otizm riski taşıma olasılıkları ortaya konmuştur. Otizm erkek çocuklarda kızlardan daha fazla görülmekte; kız / erkek oranının genellikle 1/4 olduğu kabul edilmektedir.
Asperger Sendromu ve yüksek işlevli otizmli çocuklar için kız / erkek oranının daha da yüksek olduğu, bu oranın 1/6 ile 1/15 arasında değiştiği bilinmektedir.
Otizm Tanısı Nasıl Konmaktadır?
Otizmin erken göstergeleri, çocukta anormallikler gözlenmesi değil, sosyal ve iletişim davranışlarının tutarlı olarak gözlenememesidir. Bu nedenle de tanı koymak oldukça zordur.
Bir çocuk yaygın gelişimsel bozukluklardan herhangi biri için risk grubunda kabul edildiği zaman, bir başka deyişle öğretmen, anne baba ya da bakan kişi / kişiler otizm belirtilerinden herhangi birini gözlediği zaman tanı konulabilmesi için mutlaka Çocuk Ruh Sağlığı / Çocuk Psikiyatrisi bölümlerine götürülmelidir. Anne babaya tanı koyma süreci ve tanı sürecinde yapılacaklar açıklanmalı, gözlenen belirtilerin otizm ya da diğer yaygın gelişimsel bozuklukların göstergesi olup olmadığının tanı süreci sonunda belirlenebileceği söylenmelidir.
Tanı koyma amacıyla yapılan değerlendirme doktorlar, psikologlar ve psikiyatristlerden oluşan bir ekip tarafından tarafından gerçekleştirilir. Ülkemizde tanı genellikle DSM-IV-TR tanı sistemi kullanılarak çocuk ruh sağlığı uzmanları tarafından konulmaktadır.

Erdi Kanbaş
Zih. Eng. Sın. Öğr.
Beyazokul.com

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir