Otizmin Türleri

Asperger Sendromu Nedir?
Asperger Sendromu bir tür yaygın gelişimsel durumdur.
Otizmden daha geç yaşta ve genellikle 3-5 yaştan sonra ortaya çıkmaktadır. Sosyal özellikler ve sınırlı ilgiler açısından otizme benzemektedir ancak asperger sendromlu bireylerde konuşmada gecikme gözlenmemektedir; iletişim, öz bakım ve zihinsel becerilerde de yetersizlik gözlenmemektedir.
Bazı bireylerin çok geniş sözcük dağarcıkları vardır ve ilgilendikleri bir konuda çok uzun zaman konuşabilmektedirler. Ancak, sözel olmayan iletişim becerilerinde yetersizlik görülmektedir. Sözel olmayan mesajları anlama ve kullanmada güçlük çekebilmektedirler ve davranış sorunları da gözlenmektedir. Birçok uzman ve anne baba, daha az etiketleyici olduğunu düşünerek, asperger terimini otizm yerine kullanmayı tercih edebilmektedir. Red Sendromu Nedir?
Rett Sendromu çok seyrek olarak ortaya çıkabilen yaygın gelişimsel bozuklukların daha ağır olan bir türüdür ve genetik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Bazı davranışlara ilişkin ortak özellikleri nedeniyle yaygın gelişimsel bozukluklar içerisinde yer alan rett sendromu, genellikle kız çocuklarında görülmektedir .
Rett Sendromu, 6-12. aylarda normal gelişim sonrasında, var olan motor ve iletişim becerilerinde ani kayıplar olması ile tanımlanmaktadır. Rett Sendromu genellikle zihinsel engel ile birlikte ortaya çıkabilmektedir.

Çocukluk Dezentegratif Bozukluğu (ÇDB) Nedir?
Çocukluk Dezentegratif Bozukluğu iletişim, sosyal etkileşim, ilgiler ve etkinliklerdeki sınırlılıklar açısından otizme benzeyen ve 2 yıl normal gelişimden sonra ortaya çıkan bir yaygın gelişimsel bir bozukluktur. 2 yaştan sonra, önceden kazanılmış tuvalet kontrolü, uyumsal davranışlar motor ve iletişim becerileri ile oyun becerileri kaybolmaktadır.
Otizmde temel yetersizlik sosyal etkileşim alanında iken Çocukluk Dezentegratif Bozukluk da iletişim alanındadır. Çocukluk Dezentegratif Bozukluğu çocuğun gelişimini otizmden daha ağır düzeyde etkilemektedir.
Atipik Otizm Nedir?
Atipik Otizm (Başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk) ise Yaygın Gelişimsel Bozukluklar altında yer alan bozuklukların bazı ölçütlerini karşılayan ama herhangi birinin tüm ölçütlerini karşılayamayan çocuklara tanı koymak amacıyla kullanılan bir terimdir. Atipik otizm için net ve açık ölçütler yoktur, ancak Asperger sendromu ve atipik otizm tanısı konan çocukların güçlükleri benzerdir, her iki grubun güçlükleri otizmli çocuklardan daha hafif düzeydedir.

Erdi Kanbaş
Zih. Eng. Sın. Öğr.
Beyazokul.com

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir