ÖZEL ÇOCUKLAR VE İZCİLİK

‘Yurt savunması bakımından önemli olan izcilik, ferdi ve milli eğitim bakımından da o kadar önemlidir.’
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
İzcilik din, dil, ırk, ayırımı gözetmeksizin, herkesin katılabileceği, siyasi olmayan üniformalı bir eğitim faaliyetidir. İlk kez 1907 yılında Britanya ordusundan emekli olan korgeneral Robert Baden-Powel tarafından kurulmuştur. Baden-Powel’in 1908 yılında yazdığı Erkek Çocuklar İçin İzcilik kitabı bütün dünyada büyük bir ilgiyle karşılandı ve izciliğin temelini oluşturdu. 1920 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde World Organization of the Scout Movement (Dünya İzcilik Örgütü), 1928 yılında ise World Association of Girl Guides and Girl Scouts (Dünya Kız İzcileri Derneği) İngiltere’nin Londra kentinde kuruldu. Baden-Powel 8 Ocak 1941’de öldüğünde izcilik Türkiye dahil birçok dünya ülkesine yayılmıştı. Çocuk ve gençleri, ruhsal, zihinsel, bedensel ve ahlaki açıdan geliştirmeyi hedef almış, kendine güvenen, sağlıklı, zeki, cesur, yardımsever bireyler yetiştirmeyi amaç edinen programlı bir etkinliktir. Doğayı korumayı ve geliştirmeyi, tüm dünyada barışı ve huzuru sağlamayı kendisine ilke edinmiş sosyal bir girişimdir.

İzcilik, çocuk ve gençleri mevcut özellikleri ile bir bütün olarak ele alan, ruh ve beden sağlıklarını geliştiren, onların boş zamanlarını bir program çerçevesinde değerlendirmesini sağlayan bir eğitim aracıdır. İzcilik topluma yararlı, hizmet eden iyi yurttaşlar ve iyi insanlar yetiştirmeyi amaçlar. Kişinin eğitimi, bedenen ve fikren olduğu kadar ahlaken de büyük önem taşır. Bu nedenle de izcilik ahlak eğitiminde aktif bir metot olarak kabul edilir. İzciliğin başlıca amaçları çocuklara ve gençlere toplumsal değerleri aktarmak, sağlıklı düşünmeyi öğretmek, kişisel gelişimlerini desteklemek, bedensel gelişimlerine yönelik spor etkinlikleri yapmak, sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak, çeşitli aktiviteler düzenleyip sorumluluk almalarına imkân sağlamak, ve onlara sosyal becerilerini geliştirmelerinde yardımcı olmaktır.

İzcilik, öğretim olmaktan çok uygulamalı, bilgi ve beceri kazandıran eğitim faaliyetidir. Çocuk ve gencin grup içinde doğada eğitilmesiyle karakter, beceri, sağlık, cesaret vs. konularında daha iyi ve daha çabuk eğitilebilecekleri fikrinden doğmuştur. Bu nedenle de izcilik okul dışı bir faaliyet olarak değerlendirilmiş ve okul dışı izcilik organizasyonları kurulmuştur.
Özel eğitime gereksinimi olan bireyler ile yapılan izcilik çalışmalarının , bireyi büyük ve küçük kas motor gelişimi, öz bakım becerileri, dil-konuşma ve alternatif iletişim becerileri ,sosyal-duygusal gelişim alanlarında desteklemektedir.Yaparak-yaşayarak öğrenme bireyin özgüven duygusunun gelişimini desteklediğinden engelli bireylerle yapılacak izcilik çalışmalarının yaygınlaştırılması gerekmektedir.
Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişimlerini desteklemek amacıyla yapılan kaynaştırma çalışmaları günümüzde önem kazanmıştır. Bu çalışmaların izcilik alanında da yaygınlaştırılması bireylerin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Özel eğitime muhtaç çocukların normal çocuklarla sosyal bütünleşmelerinin sağlanması, kendilerini kabul etmeleri ve çevrelerinden de kabul görmeleri açısından önem teşkil etmektedir.

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, yaşıtlarıyla birlikte çalışmaları, oyun oynamaları daha büyük başarılar elde etmek için kendilerinde istek ve cesaret uyandırır. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim problemi olmayan çocuklarla aynı etkinlikler içerisinde yer alması, soyutlanmaması, onların duygusal, sosyal dil ve iletişim becerilerinin gelişmesi için çok önemlidir. Genel eğitime devam eden çocuklar da bedensel ve zihinsel bakımdan kendilerinden farklı özellikler gösteren akranları ile rahatça geçinmeyi, özel eğitime ihtiyacı olan arkadaşlarını kabul etmeyi öğrenirler. Araştırmalar, engelli çocuklara karşı olan tutum ve davranışların, onlarla düzenli olarak birlikte oynandığı takdirde daha olumlu yönde değiştiğini göstermektedir.

Gülcan SEVİM
Özel Eğitim Uzmanı

Sevebilirsin...

1 Yanıt

  1. Füsun Çengelköy diyor ki:

    Çok güzel bir konu.Biz KARTEPE İZCİLİK GENÇLİK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ OLARAK bu seneki faaliyet listemizde kentimizde bulunan Nuh Çimento İş Okulu ile ortak çalışma içindeyiz.Eğitilebilir engelli çocuklarımızla çalışmalara başlıyoruz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir