Suyun Faydaları ve Önemi

suTüm canlılar için olmazssa olmaz yaşam kaynağıdır su. İçme suyu olmanın yanında doğal döngüyü, bitki ve hayvanlar aleminin devamlılğı su olmadan mümkün değildir. Suyun önemi yaşamsaldır. Bu nedenle su kaynaklarının yeryüzünde tutarlı bir şekilde korunması, insanların özellikle de yaşlı ve çocukların yeterli derecede su tüketimlerinin sağlanması şarttır. 1,1 milyar insanın temiz içme veya kullanım suyundan yoksun olduğu sanılmaktadır. Yine yılda yaklaşık 5 milyon insan temiz su ile ilgili hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.
Sadece insanların değil, küresel iklim nedeniyle kuraklıkla başı belada olan bitki ve hayvanların da su ihtiyaçlarının karşılanması gereklidir.
Yaşamın temeli olan su, dünyamızın dörtte üçüdür. İnsan vücudunun ise % 80’i sudur. Dünyadaki tatlı suyun %80 i buzul halde, kutuplarda bulunmaktadır. Ülkemizin akarsu ve nehirlerinin yaklaşık 2/3ü (yaklaşık 300 nehir) sınır ötesi su olarak bir kaç komşu ülke tarafından paylaşılmaktadır. Akarsuların komşularımızla sorunlara yol açtığı bilinmektedir. Tarih boyunca su meseleleri yüzünden devletler arasında savaşlara varan sürtüşmeler yaşanmıştır.

Araştırmalara göre 2025 yılında dünya nüfusunun üçte birinin susuz kalma riski bulunmaktadır. Dünya nüfusunun giderek şehirlerde yoğunlaşması nedeniyle insanlık önemli bir sorunla karşı karşıyadır. Şehirlerin temiz suya daha fazla gereksinim duyması aynı zamanda daha büyük atık su sorunu demektir. Şehirlerdeki nüfusunun artması ciddi su problemlerini de beraberinde getirecektir. Türkiye’de 3200 belediyenin yaklaşık 50 adedi kanalizasyon sularını arıtmaktadırlar. Başka bir ifadeyle nüfusumuzun yarısın ait kanalizasyon suları doğrudan akarsulara dolayısıyla göl ve denizlere akmaktadır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1992 yılında Rio de Janerio’da düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda dünyada suyun giderek artan öneminden dolayı her yıl 22 Mart gününün “Dünya Su Günü” olarak kutlanmasına karar vermiştir. Ortaya çıkışı BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın sonuç metni olan Agenda21’in su kaynaklarının gelişimi ile ilgili 18. bölümüne dayanan Dünya Su Günü, suyun önemi ile ilgili bilincin geliştirilmesi ve Agenda21’de sunulan önerilerin uygulanmasının sağlanması için, bütün ülkelerin ulusal düzeyde konferans, seminer, sergi, yayın ve doküman dağıtımı gibi bir dizi etkinlik yapmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili ilk çalışmalar Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından 1993’te başlatılmıştır.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir