TOPLUMDA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMANIN ÖNEMİ

 DAYANIŞMA NEDİR, NEDEN ÖNEMLİDİR?

Bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile birbirlerine bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek olmalarına dayanışma diyoruz. Terim sosyal bilimlerde, özellikle sosyolojide ve psikolojide yaygın olarak kullanılır. Dayanışmanın ortaya çıkış biçimleri toplumdan topluma değişiklik gösterir. İlkel toplumlarda kan bağı ve akrabalık ilişkileri üzerine kurulu iken, daha gelişmiş ve karmaşık toplumlarda sosyal dayanışmanın birçok değişik kaynakları olabilir

İnsan olarak doğamız gereği toplumsal bir varlığız.  Toplu yaşamaktan başka alternatifi olmayan insanın huzuru ve mutluluğu da, toplumun huzur ve mutluluğuna bağlıdır. Karşılaştığımız sıkıntıları, içinde yaşadığımız toplumun bireyleri ile paylaşma ihtiyacını hissederiz. Hayatta duygu,  düşünce, ve fiziksel güç olarak, kişisel imkan ve gayretimizle üstesinden gelemeyeceğimiz sorunlarla karşılaşırız. Doğal afetler, savaşlar, hastalıklar bu sorunların başında gelir. Böyle durumlarda birlik olmaya ve birlikte hareket etmeye ihtiyaç duyarız. Farklı görüş ve özelliklere sahip, çeşitli bireylerden oluşan toplum fertlerinden hiç birinin üstlendiği görev, diğerine kıyasla küçümsenemez. Her meslek sahibinin işinin gerektirdiği görevi sorumluluk duygusu ile yerine getirmesi toplumdaki dayanışmanın göstergesidir. Örneğin; öğretmen eğitim görevini, çöpçü temizleme görevini, doktor sağlık hizmetleri görevini, çiftçi üretme görevini, fırıncı ekmek yapma görevini üstlenmiştir. Bu meslekte olan kişiler sorumluluklarını yerine getirmezlerse toplum yaşamının sürdürülmesi mümkün olmaz.

Toplumun bütün kesimleriyle tam bir birlik-beraberlik oluştuğunda birlikte yaşamanın bir anlamı olabilir. Güvenliğimizi tehdit eden olaylarla dayanışma sayesinde mücadele edebiliriz. Toplumun en küçük birimi olan aile dayanışma sayesinde ayakta kalacağı gibi, bir ülkeyi ayakta tutacak olan da toplumsal dayanışma olacaktır. Toplumu oluşturan bireylerin, toplumun kurum ve kuruluşlarının ortak değerlerde birleşmesi ve ortak hareket etmesi gerektiğini idrak etmek gereklidir. Kurtuluş Savaşı’nda millet dayanışma içerisinde hareket etmeseydi devletimizi ve kimliğimizi kaybetmiş olacaktık.

YARDIMLAŞMA NEDEN ÖNEMLİDİR?

Yardımlaşma; insanların tek başlarına üstesinden gelemeyeceği sorunlarda, maddi, manevi güçlerini, bilgi, deneyim, düşüncelerini birleştirerek sorunları yok etmek veya en aza indirmeye çalışmaktır.

Yardımlaşma ile toplumda oluşabilecek ve bütün toplumu etkiyecek sorunlar ortadan kaldırılmış olur.        Yardımlaşmanın yüksek derecede yapıldığı toplumlarda huzur, mutluluk ve başarı olur. Böyle toplumlarda insanlar arasında dostluk duyguları kuvvetlenir. Kin ve nefretler erir, yok olur. Dilencilik görülmez. Refah seviyesi artar; hırsızlık, dolandırıcılık ve anarşiye rastlanmaz. Yardımlaşma sayesinde devlet kuvvet kazanır. Çünkü fertlerin karşılıklı olarak yardımlaşmaları devletin yükünü azaltır.. Yardım eden fert mutlu olurken yardım gören kişi de eksiğini giderme imkanına kavuşur. Zengin ile yoksul arasındaki farklılık azalır. Her iki insan arasında sevgi ve saygı oluşur.. Toplumda böylece sosyal denge sağlanmış olur.

Yardımlaşma zenginin fakire, güçlünün güçsüze karşı bir lütuf, aşağılama, üstünlük sağlama gibi duygularla yapıldığında mutluluk yerine mutsuzluk, sevgi yerine kin ve nefret duygularını körüklemiş olur. Unutulmamalı ki toplumu oluşturan bütün bireyler birbirine muhtaçtır. Yardımlaşma yapılırken bu bilinç ile hareket edilmelidir. Aksi takdirde güven duygusunun kaybedildiği, kimsenin birbirine güvenmediği bir toplumun oluşmasına katkı sağlamaktan öteye geçemeyiz. Birbirine güvenmeyen toplumlarda sevgi, saygı olamayacağı gibi dayanışma ve yardımlaşma imkansız hale gelecektir.

 YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA İLGİLİ ATASÖZLERİ/DEYİMLER

 • Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.(H.z Muhammed)

 • En iyi kişi kendinden çok ait olduğu sosyal toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına kendini adayan insandır.(Mustafa Kemal Atatürk)

 • İnsanları mutlu edecek tek vasıta, onları birbirlerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan hareket ve enerjidir Dünyanın barışı içinde insanlığın gerçek mutluluğu, ancak bu yüksek ideal yolcularının çoğalması ve başarılı olmasıyla mümkün olacaktır. (Mustafa Kemal Atatürk)

 • Yalnız taş duvar olmaz.
 • Birlikten kuvvet doğar.
 • Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
 • Dost kara günde belli olur.
 • Bir elin nesi var iki elin sesi var.
 • Yalnız öküz, çifte (boyunduruğa) koşulmaz.
 • Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Mürüvvetmend olan mazluma el çekmez ianetten.(N.KEMAL)
 • Sacayağın ayağı üç olur, Birbirine güç olur, biri kırılırsa hiç olur. (Türkmenistan Türkleri Atasözü)
 • Yalnız olan rahat görmez, yardımlaşan, yorulma bilmez.(Tatar Atasözü)
 • Yalnız yiyen, felaket gününde de yalnızdır.(Rig VEDA)
 • El kapılarında dilenci değilsin, bunun şükrane olarak kapıdan dilenciyi kovma.(SADİ)
 • Almayı iyi görüyorsan vermeyi kötü görme. (Uygur Atasözü)
 • Ekmeğini yalnız yiyen yükünü dişiyle kaldırır. (Türk Atasözü)
 • İnsan, dostlarının acılarına, onlarla bir olup ağlayıp sızlamakla değil, yardım ve bakım ile katılmalıdır. (EPİKUROS)
 • Sevmek fiilinden sonra dünyanın en güzel fiili yardım etmektir. V. SUTTİNER)
 • Kiminki, kalbinde vardır himmeti, Onun da güzellik olur nimeti. (Nizami GENCE)
 • Hayat zaten yeterince kısa ve ıssız değil mi ki? Yolları birlikte kat edenler birbirine yardım etmesin mi?  (CHİLON)
 • Aldığımız şeylerle geçici bir süre var olur, ama verdiğimiz şeylerle ebediyen yaşarız. (D.M. LAVSON)
 • Kardeşinin salını karşıya geçirmeye yardım et, göreceksin ki, sen de karşıdasın. (Hint Atasözü)
 • Sağlam göz ağlasa, kör gözden yaş çıkar. (Uygur Atasözü)
 • Mandaya dayanacak ağaç olursa kurtlara sala okur. (Türk Atasözü)
 • Bir mahalle de birisi açlık sebebiyle ölürse, o mahallenin hepsi onun katili olur.
 • İnsanın en büyük buluşu ateş, tekerlek, motor ya da maddi dünya ile ilgili her hangi bir şey değildir. İnsanın en büyük buluşu, anlaşarak ekip halinde çalışmaktır. (B. SENNING)
 • İmece günü bulut görmeyene ne mutlu.(Türk Atasözü)
 • Ağaç düşerde yakınına yaslanır.(Gagavuz Atasözleri)
 • Kendi evini yapamıyorsan, bir yapana taş taşı.(Hint Atasözü)
 • Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık hayra sarf edenler var ya, onların mükâfatlarını Allah katındadır. Onlara korku yoktur, üzüntü de çekmezler. (BAKARA)
 • Herkesin yardımlaştığı yerde işler yarım kalmaz.(ANONİM)
 • Küçüklerin yardımı olmaksızın, hiçbir büyüğün başarıya ulaştığı görülmez. Be ne küçüğü büyütür, ne de büyüğü küçültür.(Cemil SEN)
 • Eğer yarasına merhem sürüp önüne biraz dünyalık koymayacaksan, kırıp geçiren yılın darlığı içinde, zavallı yoksula “Nasılsın?” deme.(SADİ)
 • İnsanlar birbirine yardımdan el geçtikleri gün insanlık yok olur. Karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar olmaz.
  (Walter SCOTT)
 • Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. (MEVLANA)
 • Bir başkasının yaşamasına yardım etmeyen, yaşadığını iddia edemez  (Merry BROWN)
 • Minnet sahibinin ihtiyacını görmek, dostluk kapısının anahtarıdır. (Abdullah el BASRİ)
 • Dostuna da düşmanına da yardım et, çünkü o zaman dostunla daha yakın dost, düşmanınla da daha dost olursun. (CLEBBUL)
 • Düşenin elinden tut ki sende düştüğün zaman tutacak bir el bulasın. (A.F BAŞGİL)
 • Çoban, kurdun işine razı olursa, köpek yabancıya havlamaz. (Ebu ÜMAME)

Behiye Toprak

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

2 Cevaplar

 1. Erol dedi ki:

  Toplumda dayanışma ruhunun gelişmesine çok ihtiyaç var. Bu dönemde bizler millet olarak muhtaç insanlara el uzatmalıyız. Bu büyük bir insanlık meselesidir.

 2. ali emir dedi ki:

  toplumda yardımlaşma ve dayanışma arttığı sürece, birlik ve beraberlik artacaktır. Dolayısıyla toplum içinde iç huzur başlayacak ve çatışmalar azalacaktır.

  yazı için teşekkürler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir