Tüketici Bilinci Oluşturmak, Yurttaşlık Görevidir

Günümüz gelişmiş ülkelerinde tüketicinin hakları büyük oranda artmıştır. Bu artışın nedeni tüketici bilincinin gelişmiş olması, tüketici olarak haklarının farkında olması ve hak aramanın bir yurttaşlık görevi olduğunu kavramasıyla doğrudan ilgilidir.
15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası: 15-21 mart arası Tüketiciyi Koruma Haftası olarak belirlenmiştir. Hafta boyunca öğrencilere; tüketici kavramı, tüketici haklarının neler olduğu ve Tüketici haklarını düzenleyen yasal kuralların tanıtımı ve mağduriyet söz konusu olduğunda hangi hukuki birime, nasıl başvuru yapılacağı hakkında bilgiler verilir.

KAVRAM VE EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI
Üretim sürecinin başlaması yani insanlığın doğuşuyla birlikte tüketim süreci de başlar. Üretim ve tüketim ilişkisi oldukça geniş bir anlam taşıyor olsa da pratik olarak, üretici güçlerin zamanla örgütlü hale gelmesi ticari etkinlikler de beraberinde getirmiştir. Toplumların evrimleşmesiyle birlikte değişik ilişkiler gösteren üretici ve tüketici ilişkisi günümüzde daha çok “haklar” konusuna odaklanmıştır. Hizmet ve ürün satın alan bireylerin karşılaştıkları sorunlar akla gelmektedir. Bu da tüketicinin korunması gereğini doğurmuştur.
TÜKETİCİ HAKLARI
1985 tarihli Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesine göre 9 adet temel ve evrensel tüketici hakkı vardır. Bunlar;
Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı: Barınma,ısınma, aydınlanma, içecek ve kullanacak su bulma,haberleşme, ulaşım tüketicilerin en temel ihtiyaçlarıdır.
Her tüketici, bu temel ihtiyaçların karşılanmasını talep edebilir.
Sağlık ve güvenlik hakkı: Satışa sunulan her türlü mal ve hizmetin insan yaşamı ve sağlığı açısından kullanıcısına zarar vermeyecek durumda olmasıdır.
Bilgi edinme hakkı; Tüketicinin mal ve hizmeti satın alırken doğru karar verebilmesinin sağlanması için tüketicinin gerekli bilgilere ulaşabilmesi ve zararlı, yanıltıcı reklamdan, etiketten, ambalajdan korunmasıdır.

Eğitilme hakkı: Tüketicinin hak ve çıkarlarını koruyabilmesi, tüketici bilincine sahip olması için eğitim kurumlarında eğitilmesidir.
Zararların giderilmesi hakkı: Satın alınan mal veya hizmetten dolayı tüketicinin uğramış olduğu zararın giderilmesi, o mal veya hizmetin yeniden tüketiciye ulaştırılmasıdır. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı: Sağlık koşullarına uygun bir çevrenin oluşumunda ülke ve doğal kaynakların doğru kullanımı ile çevrenin korunması, temiz ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere bırakılmasıdır.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir