Vergi Haftası

Her ülke kendi yurttaşları arasında yeterli bir vergi bilinci oluşturmak zorundadır. Alınan verginin nerelerde kullanılıldığıi verginin niçin gerekli olduğu yeterince anlatılmalıdır. Türkiye’de de bu bilincin oluşması amacıyla 1990 yılından itibaren her yıl Şubat ayının son haftası “Vergi Haftası” olarak kutlanmaktadır.
Vergi Nedir?
Vergi, her devletin kendi bireysel ve tüzel kişilere yüklediği ekonomik yükümlülüktür. Devletin yurttaşlarına yüklemiş olduğu bu ekonomik görev ve sorumluluğun işlevi, devlet organları için gerekli harcamaların karşılanmasıdır. Peki ama nedir bu harcamalar? Devleti oluşturan kurumların masraflarından tutunuz da yol, su, elektrik, sağlık gibi altyapı hizmetlerini kadar bir çok hizmetin sağlanması için gerekli harcamalrdır. Vergi, toplumsal sınıf veya zümre farkı gözetmeden tüm vatandaşlardan istenilen bir yükümlülüktür.
Kim, ne kadar vergi öder? Yurttaşlar, devletin belirlediği vergileri öder. Belirlenen vergi miktarı,  kişilerin, kamu hizmetlerinden az ya da çok yararlanmasıyla ilgili olamaz. Vergi, kişilerin ödeme gücüyle orantılıdır. Özetle Ahmet veya Mehmet devletten farklı şekillerde yararlanabilirler ama bu vergi öderken farklılık doğurmaz. Vergiler ödenirken devlet, sadece vatandaşlarının gelir düzeyine bakar ve kişilerin ödeme gücüne bağlı olarak bir ödeme sistemi geliştirir.  Örnek verecek olursak, Ahmetin aylık gelirinin  Mehmet’ten daha fazla olduğunu varsayalım. Bu durumda Ahmet, Mehmet’ten  daha fazla vergi ödeyecektir.

Vergilendirmenin asıl işlevleri nelerdir?
Devletin sunduğu tüm hizmetlerin kaynağının oluşturulması, yeni yatırım ve harcamalarını karşılanmasını sağlayan vergilendirme, büyümeye de katkıda bulunarak, gelir ve servet paylaşımını düzenler. Devletin sağlamakla yükümlü olduğu sağlık, güvenlik gibi temel hizmetleri ve altyapı hizmetlerinin gerçekleşmesini sağlar.

Vergi Türleri
İki türlü vergi vardır. Bunlar dolaylı vergi ve dolaysız vergilerdir.

Kişilerin devletten bir hizmet almaları veya bir malı satın almaları sonucunda  oluşan vergi dolaylı vergidir.. Bu vergilere örnek olarak vatandaşların kullandığı akaryakıt, elektirik ve doğalgaz vergileridir.  K.D.V. ve Tekel vergisi de bunlara örnektir.

Elde edilen kazançtan alınan vergiler ise Dolaysız vergilerdir. Ticaret ile uğraşanların kazandıklarından veya bir iş yerinde ücretli olarak çalışan memur ve işçilerin ücret ve maaşlarından kesilen vergidir. Bir örnek gerekirse, anne veya babanın çalıştığı iş yerlerini düşünebilirsin. Devlet, anne ve babanın her ay aldığı maaşın belirli bir oranı kadar vergi alır. Devlet, bu vergileri çalışan ve maaşı olan her vatandaşından keser.

Vergi ödemenin Yararları 
Devletin sunduğu hizmetlerin kalitesinin artmnası, kamu hizmetlerinin çoğalması alınan vergilerin çokluğuna bağlıdır. Yine ülkemizin dış ve iç tehditlere karşı korunması için gerekli savunma gücünün artması ve modernleşmesi de vergilere bağlıdır. Vergi ödemek, bir ülkede yaşayan her vatandaşın en kutsal görevlerinden biridir. Devletin de bu vergilerden topladıklarıyla en iyi şekilde hizmet sunması da, vatandaşlarına karşı yerine getirmesi gereken en önemli görevlerden biridir.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir