YÖNETİCİ TİPLERİ

Yönetici Tipleri Günümüzde çok önem verilen bir konu. Hemen her sektörde, resmi olsun özel olsun tüm kurumlarda yönetici davranışları giderek daha önem kazanıyor. Artık emirler veren, itaat isteyen, otoriter olan klâsik yönetic tipi gçeliliğini kaybediyor. Klâsik Yönetici anlayışında başarı bu özelliklerine bağlanır. Statükocudurlar; bozulan dengelerin eskisi gibi kurulmasına çaba harcarlar. Düzenlemelerinde, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak ve onları işyerinde mutlu kılacak önlemleri almada duyarlı davranmazlar. Örgütsel bir etkinliğin gerçekleşmesini pek istemezler. Kısaca ben merkezci rollerini kaybetmeye yanaşmazlar.

Günümüzde çağdaş yönetici tipini benimseyen ve çağdaş yöneticilerle çalışmaya karar veren kurumlar ise katılıma önem vermkteler, yalnızca konulmuş değerleri izleyen değil yenilerini de yaratan, esnek olan, insan ilişkilerine önem veren özelliklere sahip yöneticilerle çalışırlar. Çağdaş yöneticilerin başarılı olmaları, otoriter olmaktan daha çok etkili ve verimli yönetmeye ve saygın olmaya dayalıdır. Çağdaş yöneticiler, bozulan dengeleri yeni durumlara göre, farklı bir noktada kurmaya çalışırlar.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir