Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, işletme ve bilgisayar eğitimlerini bir arada veren bir bölümdür. Programda, bu iki disiplinin alt yapısını oluşturan dersler ve her iki disiplin ile ilişkili dersler okutulur. Bu bölümü tercih edecek adayların dikkat etmeleri gereken en önemli husus; hem bilgisayar bilimleri hem de işletme konularına ilgi duyuyor olmalarıdır.
Bölüm derslerinin çoğu iki kısımdan oluşur: Öğretim elemanı tarafından dersin anlatıldığı teorik kısım ve araştırma görevlisi tarafından laboratuar ve proje çalışmalarının yürütüldüğü uygulama kısmı. Öğrenciler, haftalık ortalama 20-25 saat ders alırlar.
Okutulan Dersler
Ekonomi, Yönetim ve Organizasyon, İş Hukuku, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Pazarlama, Problem Çözümü ve Algoritmalar, Programlama, Matematik, Muhasebe, Kantitatif Teknikler, Araştırma Yöntemleri, Bilgisayar Donanımı ve Sistem Yazılımı, İşletmelerde Veri İletimi, Finans, Nesne Yönelimli Modelleme, Sistem Analiz ve Tasarımı, İşletme Programı Geliştirme, Veritabanı Sistemleri, İş Hukuku, Bilişim Sistemleri Yönetimi, Bilgi İşlemede Hukuki ve Ahlaki değerler, Kurum Bilişim Sistemleri, İşletmelerde Karar Destek Sistemleri vb.


Öğrenim süresince, ilk iki senelik ders yükü tamamlandıktan sonra en az 70 iş günü staj yapılır. Staj, öğrenim dönemlerinin dışında (yaz ve sömestr tatili), yurtiçi veya yurtdışı kuruluşlarda yapılır.
Çalışma Alanları
Bilgi işlem merkezleri, sistem geliştirme bölümleri, proje geliştirme bölümleri, yazılım evleri ve danışmanlık şirketleridir. Sistem Analisti ve Tasarımcısı, Programcı, Proje Yöneticisi-Yönetici, Satış-Pazarlama Bölümü, İnsan Kaynakları Uzmanı vb. Yönetim Bilişim Sistemleri öğrenim görmüş kişilere gittikçe artan bir talep olmasına karşın, Türkiye’de bu özelliğe sahip kişilerin sayısı şu anda oldukça azdır. Bu sahada işgücü açığı olduğu DPT raporunda da belirtilmiştir. Mezun olanların gelirlerinin, üniversite mezunlarının ortalama gelirlerinin üzerinde olduğu gözlenmektedir. Bölüm mezunlarına profesyonel iş yaşamında geniş çalışma imkanları vardır. İsteyen öğrencilerin, öğrenimin son iki yılında, yürüttükleri staj ve proje çalışmaları aracılığıyla ilişkide oldukları kuruluşlarda çalıştıkları gözlenmektedir.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir