Consent Preferences Atatürk Döneminde Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler Nelerdir? | Beyaz Okul

Atatürk Döneminde Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler Nelerdir?

Atatürk döneminde yapılan yeniliklerden en önemlilerinden biri de hukuk alanında yapılan yeniliklerdir. Medeni Kanunun kabulü, 1921 ve 1924 Anayasalarının kabul edilmesi ile ile ceza, ticaret ve Borçlar Kanunun kabul edilmesi de önemli gelişmelerdendir.

Mustafa Kemal Atatürk, tüm alanlarda olduğu gibi hukuk alanında da modern yenilikler yapmış ve özellikle Batılı ülkelerden örnekler almıştır. İtalya, İsviçre ve Fransa gibi ülkelerden, ülkemize uyumlu olabileceğini düşündüğü bazı kanunların benzerlerini alarak önemli gelişmelere imza atmıştır. Medeni Kanunun kabulünden tutun da 21 ve 24 anayasalarında da önemli hukuk alanında değişiklikleri hayata geçirmiştir.

Aslında Osmanlı devletinde birçok alanda olduğu gibi hukuk alanında da geçerli kanunlar vardı. Ancak bunlar daha çok şer-i ya da örf-i olduğu için, modern Türkiye Cumhuriyeti’ne pek de uygun görünmüyordu. Aynı zamanda kadınların haklarından tutun da çocuk haklarına, avukatlık mesleğinin olmamasından tutun da kadı gibi tek yargıcın infaz kararlarını vermesi ve her dine mensup kişilerin ayrı ayrı usüllere göre yargılanmaları gibi durumlar, bunların yerine daha modern bir hukuk sistemine ihtiyaç doğuruyordu.

17 Şubat 1926 yılına gelindiğinde, medeni kanun kabul edilmiş ve Mecelle’nin yerine geçmiştir. Daha sonra İsviçre’den alınan medeni kanun maddeleri ile bu alana önemli eklemeler yapılmıştır.

1809 yılında ise İtalya’dan Ceza Kanunları, Almanya’dan Ceza Usul kanunları, Almanya’dan yine ticaret kanunu ve İsviçre’den İcra ve İflas Kanunları alınmıştır. Zaten hukuk alanındaki en büyük değişiklik hiç kuşkusuz Laikliğin merkeze oturtulduğu kanunlar olmuştur. Bu kanunlara ek olarak daha birçok ülkeden, ülkemizle paralel olacak şekilde kanunlar alınmış ve uygulanmıştır.

Türk Medeni Kanunu’nun getirdiği yenilikler şunlardır:

Medeni kanun ile;

 • Ailede kadın erkek eşitliği sağlanmıştır.
 • Artık evlenen kişilerde “resmi nikah” yapma zorunlulaşmıştır.
 • Tek eş ile evlenme yapılması kararı getirilmiştir. (önceden 1 adam birden fazla kadınla evlenebilirdi)
 • Sosyal alanlarda meslek,iş sahip olma, eğitim sağlık vs erkekle aynı haklara sahip olmuşlardır
 • Adli konularda da kadın ve erkek (şahitlik, miras alma vs) eşit hale geldi

Atatürk döneminde hukuk alanında yapılan yenilikler nelerdir? Maddeler Halinde:

 • 1921 Anayasasının kabul edilmesi
 • 1924 Anayasasının kabul edilmesi
 • Medeni Kanunun  Kabul Edilmesi
 • Ceza Kanununun Kabul Edilmesi
 • Hakimler Kanununun Kabul Edilmesi
 • İcra, İflas Kanunu Kabul Edilmesi
 • Ticaret Kanunun  Kabul Edilmesi
 • Borçlar Kanunun  Kabul Edilmesi

Atatürk Döneminde Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler Nelerdir?


Atatürk Döneminde Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler Nelerdir?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.