Atatürkün Kişisel Özellikleri Hakkında Yazı

Mustafa Kemal Atatürk, bir ülkenin yeniden doğuşunu, ayağa kalkmasını ve kalkınmasını sağlamak üzere var gücü ile hareket eden bir siyasetçi, ilim adamı, askeri deha ve politikacıdır. Aynı zamanda Başöğretmen, idareci ve güçlü bir şahsiyettir.

Onun hemen hemen her alanda, tüm zorluklara ve güçlüklere rağmen doğruları benimsemesi, takdire şayandır. Bir ülkeyi tüm yönleri ile bundan sonra kendisine yakışacak en iyi yönetim biçimi ile tanıştırması, Latin harflerini ilan etmesi, laikliği getirmesi, saltanatı ve hilafeti kaldırması gibi sayabileceğimiz onlarca adım, aslında onun ne kadar cesur ve güçlü bir idareci olduğunu gösteriyor.

Açık Sözlülüğü

Atatürk sonucu ne olursa olsun inandığını , düşündüğünü ve doğru bildiğini söylemekten çekinmezdi. Şimdi siyasetçilerin bir çoğunda gördüğümüz nabza göre şerbet vermezdi. Osmanlı İmparatorluğu’nun 1. Dünya Savaşı’na girmesinin doğru olmayacağını, o zaman devleti yönetenlere  söylemekten çekinmediği gibi Kurtuluş Savaşı öncesinde de devletin içinde bulunduğu durumu açık açık Türk milletine açıklamakta sakınca görmemiştir.

Atatürk’ün açık sözlü olduğunu ve açık sözlülüğün bir erdem olduğunu kendinin “Ben düşündüklerimi sevdiklerime olduğu gibi söylerim.” cümlesi kanıt olarak gösterilebilir.

Çok Yönlülük

Atatürk üstün ve yetenekli bir komutan aynı zamanda büyük bir devlet adamıdır.aynı zamanda hem fikir hem de hareket adamıdır. Askerlik, tarih, eğitim, sanat ve ekonomi konularında görüşlerini açıklamış ve bu görüşlerini uygulamıştır.Pek çok alanda görüşlerini açıklayarak milletini aydınlatmış ve kalkınmanın yollarını göstermiş, bu konuda önemli adımlar atmıştır.Atatürk kendine güveni, göreve bağlılığı, çabuk ve doğru karar verme gücü ile de çok cepheli bir önderdir.

İdealist Oluşu

Atatürk küçük yaştan itibaren idealleri olan ve bu ideallerini gerçekleştirmek için çaba harcayan bir bireydi. Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduktan sonra ideali Türk milletinin çağdaş bir toplum olarak kazandırmak olmuştur. Ölene kadar bu ideal için çalışmıştır. Onun ilkelerinden de bu idealini gerçekleştirmek isteğini görebiliriz.

Vatanseverliği

Askerlik yılları öncesinden tutunda sonrasına kadar yıllarca cephelerde savaşmıştır. Hakkında idam kararı çıkarılsa da umursamamış adeta kelle koltukta gezip vatanı uğruna iç ve dış düşmanlara karşı cesurca mücadele etmişti.

Hakikati (Gerçegi) Arama Gücü

Atatürk gerek iç, gerekse dış politikayı izlerken daima gerçekçi düşünür ve hareket ederdi. Hayalci değildi. Milleti gerçekleşmesi asla mümkün olmayan hayaller peşinde sürüklemezdi. Bizim; akıl, mantık, zeka ile hareket etmek en büyük özelliğimizdir.” sözü bu özelliğine en güzel örnektir.

İleri Görüşlülüğü

Her zaman olayları önceden görürdü. Bugün hala sözlerini tekrarlıyoruz neredeyse 100 sene geçti hala Atamızın sözleri doğru çıkıyor. Çanakkkale’de düşmanın nereden geleceğini tahmin etmesi de ileri görüşünü kanıtlıyor.

Yöneticiliği

Mustafa Kemal Atatürk, nezaketli bir şahıstı. İngiliz ve Yunan askerlerinin ülkemizde meydana getirdiği onca meşakkate ve haksız tahribata rağmen, o asla bu konuda saygı çerçevesinin dışına çıkmamış ve tam bir diplomat etiği içerisinde onlarla muamele etmiştir. Dahası onların halen de kitaplarında bu konuda ne kadar nezaketli ve güçlü bir idareci olduğunu okuyabiliyoruz.

Eğitimciliği

Hemen hemen tüm pozitif alanlarda, halkı için en iyisini ortaya koymanın gayreti içerisinde olan Mustafa Kemal Atatürk, iletişimden tutun da edebiyata, Geometriden tutun da sanata ve diğer tüm alanlara önem vermiş ve gelişmesini sağlamıştır. Bu da onun aydın kişiliğinin bir yansıması olmuştur.

Gurura ve Ümitsizliğe Yer Vermemesi

Zor anlarda pratik düşünerek yöntem belirlemesi ve doğru hamlelerle olaylara müdahale etmesi onun asla ümitsizliğe kapılmadığını göstermektedir.

İnsan ve Millet Sevgisi

Çanakkale cephesindeki ve diğer tüm cephelerdeki doğrudan ya da dolaylı etkisi, onun askeri kişiliğini ortaya koyuyordu. Kişisel özelliklerine bu bağlamda bakıldığında, ne kadar özgüvene sahip olduğunu ve inançlı bir kişiliğinin olduğunu göstermektedir.

Sanatseverliği

Atatürk’ün sanata karşı büyük bir ilgisi vardı. Resimden müziğe, heykelden baleye kadar bütün sanat dalları ile yakından ilgilenmiş, Türkiye’de sanatın gelişmesine katkı sağlayacak adımlar atmış ve okullar açmıştır. Türk toplumunun yüksek bir sanat yeteneğine sahip olduğuna inanmış ve bunu her fırsatta dile getirmiş, halkı sanata yönlendirmiş ve sevdirmiştir.


Atatürkün Kişisel Özellikleri Hakkında Yazı


Atatürkün Kişisel Özellikleri Hakkında Yazı
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.