Consent Preferences Atatürk'ün Siyasi Alanda Yaptığı Yenilikler | Beyaz Okul

Atatürk’ün Siyasi Alanda Yaptığı Yenilikler

Atatürkün Siyasi alanda yapmış olduğu yenilikler;  Cumhuriyet döneminin ilk yılları dikkate alındığında, dünyanın bütün ülkelerine örnek olabilecek nitelikteki yeniliklerdir.

Mustafa Kemal Atatürk, hem Cumhuriyet’in kurulmasından önce hem de sonrasında, diğer tüm alanlarda olduğu gibi siyasi alanda da önemli yenilikler yapmıştır. Bu noktada en büyük yenilik, hiç kuşkusuz Laikliğin İlanı olmuştur. Ve zaten bu alanda yapılan yeniliklerin birçoğu da bu çerçevede düzenlenmiştir. Dilerseniz gelin Atatürk’ün siyasi alanda yaptığı yeniliklere bir göz atalım.

Ankara’nın Başkent Olması

İstanbul Hükümeti, işgal güçleri ile aynı fikirdeydi ve Kuvayi Milliye ruhuna aykırı davranıyordu. İşte bu yüzden İstanbul artık tanınmayacak ve yeni bir hükümet kurulacaktı. Bunun için de başkent 27 Aralık 1919 yılında Ankara seçildi.

Saltanatın Kaldırılması ve Cumhuriyet’in İlanı

Saltanat, iktidarın babadan oğula geçmesi durumuydu ancak Mustafa Kemal Atatürk, bu siyaseti tasvip etmiyor ve yerine Cumhuriyet’in kurulmasını istiyordu. Bu yüzden, 1 Kasım 1922 yılında Saltanat kaldırıldı ve 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi.

Halifeliğin Kaldırılması ve Yeni Anayasa Çalışmaları

3 Mart 1924 yılında halifelik kaldırıldıktan sonra birçok alanda yenilikler yapıldı. Önce yeni anayasa hareketleri başladı ve sonrasında çok partili rejim denemeleri ortaya çıktı. Bu bağlamda 1921 ve 1924 anayasaları kabul edildi ve TBMM’de ilk grup çalışmaları ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası gibi partiler, siyasi saiklerle kuruldu. Bununla birlikte, daha birçok alanda siyasi gelişmeler yakından takip edildi.

Atatürk’ün Siyasi Alanda Yaptığı Yenilikler Maddeler Halinde

 • TBMM’nin açılması (23 Nisan 1920)
 • 1921 Anayasası’nın Kabulü (Teşkilât-ı Esasiye)
 • Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
 • Cumhuriyetin ilan edilmesi(29 ekim 1923)
 • Halifeliğin Kaldırılması (3 MART 1924)
 • 1924 Anayasasının kabul edilmesi
 • Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi (1930-1933 VE 1934)
 • Çok partili hayata geçiş çalışmaları (Serbest fırkanın açılması)

Atatürk’ün Siyasi Alanda Yaptığı Yenilikler


Atatürk’ün Siyasi Alanda Yaptığı Yenilikler
YORUMLAR

 1. Zeynep dedi ki:

  Atatürk’ün Siyasi Alanda Yaptığı Yenilikler, bir liderin ülkesi için yapabileceği en muhteşem şeylerdir. Atatürk’e borcumuzu millet olarak ödemek için, birbirimizi sevmeli ve saygı göstermeliyiz.