Consent Preferences Demokrasi Nedir, Tarihçesi ve Modelleri | Beyaz Okul

Demokrasi Nedir, Tarihçesi ve Modelleri

Demokrasi, bir toplumun kendi hür kararı ile kendi kendisini yönetmesi şeklidir.Bu yönetim şekli, ülkelerin rejimini etkiler ve rejimin ana unsuru olarak kendine yer edinir. İleriye gitmiş medeniyetler, demokrasiyi en etkin kullanmayı bilen milletlerdir. Demokrasi, insanların ve insanlığın özgürce yaşaması ve ayakta kalması için temel teşkil eder. Her ne kadar insanlarımız bu noktada bu kavram ile çok sonraları tanışmış olsa da, demokrasiyi sahiplenen ender topluluklardan biri olmuştur. Zaten genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti de kurulur kurulmaz, çok kısa sürede demokrasi ile yönetilme felsefesini ve rejimini benimsemiş ve bu bağlamda aslında birçok medeniyete sahip ülkelere de örnek olmuştur.

Demokraside temel ve olmazsa olmaz olan dayanak halkın kendi kendini yönetmesidir. Halkın kendi adına karar alacak kişileri seçmesi için eşitlikçi ve adil ortamları sağlamak gelişmiş demokrasilerin hedefidir. Böylece toplumsal katmanların tümü temsil edilmiş olur.  Bu durum Normatif demokrasi teorisi ile ilgili değildir.  Demokrasinin tam anlamıyla sağlanabilmesi için, alınan kararların halkın tamamını memnun etmesi gerekmez ama kendisini temsil eden kişileri seçme hakları ihlal edilmemelidir.

Demokrasi, insanların yurttaşlık ilişkileri içerisinde eşit haklara sahip olduğu bir tür yönetim biçimidir. Yunanca halk zümresi (ahali) ve iktidar sözcüklerinden türetilmiştir. Türkçeye, Fransızca démocratie sözcüğünden demokrasi, genel olarak devlet yönetim biçimi olarak değerlendirilir. Bununla birlikte demokrasi sadece devlet yönetimi olarak değil; üniversiteler, işçi ve işveren organizasyonları ve sivil toplum kuruluşlarında da anlam bulmaktadır. Demokraside en önemli unsur seçimlerdir.

Demokrasi Tarihçesi

Demokrasinin tarihi Antik Çağa dayanır. Burada demokrasinin beşiği olarak bilinen ülke Yunanistan’dır. Dünya’da demokrasi, Antik Greek imparatorluğundan diğer kavimlere geçmiştir. Özellikle Atina, bu bağlamda en önemli merkezlerdir. Ve buradan dünyaya gelen Filozoflar, dünya medeniyetinin şekillenmesinde doğrudan ya da dolaylı olarak etkili olmuşlardır. Yine ilk oy verme senaryolarının buradan geldiği biliniyor.

Demokrasi Modelleri

Demokrasi birkaç model ile kendine vücut bulur. Bu modeller, ülkenin geleneksel demokrasi anlayışına ya da bu anlayışa olan ilk tepkisine bağlı olarak değişkenlik göstermiştir. Kimi modeller, ülkelerin geçmişinden beri devam edegelen modeller iken, kimisinde ise bazı değişiklikler olmuştur.

Klasik demokrasi, Koruyu demokrasi, Kalkınmacı demokrasi, Liberal demokrasi ve Halk demokrasisi, demokrasi modelleri arasında bilinen modellemelerdir.

 


Demokrasi Nedir, Tarihçesi ve Modelleri


Demokrasi Nedir, Tarihçesi ve Modelleri
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.