Dünyadaki Dil Aileleri Özet Anlatım

Dünyadaki Dil Aileleri

Birbiriyle aynı kökten gelen yani akraba olan dil topluluğuna Dil Ailesi adı verilmektedir. Dünyadaki aynı dil ailesine mensup dillerin, aynı kökenden, hatta aynı ilkel dilden türediği kabul edilir. Çoğu dilin yazılı tarihi çok kısadır. Bu nedenle çok az dilin kökeni kesin olarak bilinmektedir. Dil ailelerinin saptanması için uzun bilimsel çalışmalar, araştırmalar yapılmış ve sonuçlanmıştır.
Dil aileleri, ağaç şeması olarak gösterilir ve bundan dolayı kendilerine dil ağacı da denir.  yine bu nedenle alt bölümlerinde de Dil Kolları denir. Bazı diller bulundukları aile içindeki bir alt grubun tek temsilcisi olarak soyutlanmış olabilirler. Yunanca, Hint-Avrupa Dil Ailesi içerisinde soyutlanmış bir dil olarak örnek verilebilir.

Bazı dillerin ise bilinen hiçbir yaşayan akrabası bulunmamaktadır. Bu diller ise bilinen bütün dünya dilleri içinde soyutlanmıştır. Örneğin Baskça tamamen soyutlanmış bir dildir.

Başlıca dil grupları nelerdir?

Tek Heceli Diller : Bu grupta sadece Çince vardır Sözcükler tek hecelidir. Yapım ve çekim ekleri yoktur. Sözcükler cümledeki kullanım yerlerine göre anlam kazanırlar.

2. Eklemeli Diller: Türkçe, eklemeli diller grubunda yer almaktadır. Sözcüklerin kökleri değişmez. Kullanımda Sözcüğe getirilen ekler, sözcüklerin anlamlarını ve görevlerini belirler. Türkçe’nin yanında Japonca, Macarca da bu grupta yer almaktadır.

3. Çekimli (bükümlü) Diller: Kelimeler kullanımda değişiklere uğrar.

4. Ön-ek, iç-ek, son-ek kavramları vardır. Bazılarında ünsüzler değişmez, ünlüler değiştirilerek yeni kelimeler yapılır. Yani kökler ünsüzlerden ibarettir. Arapça, Farsça, İngilizce, Hintçe bu grupta yer almaktadır.

Dünyadaki Başlıca Dil aileleri

Hint-Avrupa Dilleri

a. Hint-İran Dilleri: İran, Afgan, Pakistan, Hindistan, Sri Lanka, Nepal dilleri,
b. Slav Dilleri: Rusça, Bulgarca, Lehçe (Polonya), Çekçe, Slovakça, Baltık dilleri,
c. Roman Dilleri (Latinceden türetilmiş diller): İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Rumence…
ç. Germen Dilleri: İngilizce, Almanca, Felemenkçe, İsveççe, Norveççe…

Hami-Sami Dilleri

Sami alt grupları olmak üzere ikiye ayrılır:
a. Hami Dilleri: Eski Mısır dili, Kuşi dili, Libya-Berber dili, Çad dili,
b. Sami Dilleri: Arapça, İbranice (Kenanca), Habeşçe, Akatça.
Bu ailenin yaşayan en önemli dilleri Arapça ve İbranicedir.

Çin-Tibet Dilleri

Çince, Tibetçe, Dzongka, Birmanca, Vietnamca ve Kmerce

Bantu Dilleri

Orta ve Güney Afrika’da yaşayan kabilelerin konuştukları 400’den fazla dilin bütününe verilen addır. Lingalaca, Lubaca, Kongoca, Swahili (Svahili), Pölce, Susuca, Gurca, Akanca Bantu dilleri grubundandır.

Altay-Ural Dilleri

Ural Dilleri Ailesi:
1. Fin–Ugur kolu:
a) Fin Grubu: Fince, Laponca, Estonca, Mari Dili, Çeremişçe, Komice, Karelce.
b) Ugur Grubu: Macarca, Khansi dili, Mansi dili

2. Samoyet kolu: Samoyet, Nenetçe
3. Yukagir kolu

Altay Dilleri Ailesi:
1. Türk dilleri:
a) Oğuz grubu: Türkçe, Azerice, Türkmence.
b) Kıpçak grubu: Kazakça, Kırgızca, Karakalpakça, Nogayca, Karaçayca, Başkırca, Kumukça.
c) Uygur grubu (Çağatay grubu): Özbekçe, Uygurca, Salarca.
d) Yakut grubu: Yakutça.
e) Çuvaş grubu: Çuvaşça.

2.Moğol dilleri: Moğolca (Khalka), Buryatça, Kalmukça.
3.Tunguz dilleri: Even, Evenki, Golde, Oroç, Lamut.
4.Kore dili
5.Japon dili

Bu Yazılar da Hoşunuza Gidebilir:

manisa mutlu son masaj sakarya mutlu son masaj sanliurfa mutlu son masaj tekirdag mutlu son masaj trabzon mutlu son masaj
lara escort