Consent Preferences Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler | Beyaz Okul

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar nelerdir? Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından sonra değişikliğe mazhar olmuş en önemli alanlardan biri de maarif alanıdır. Eğitim ve öğretimde yapılan köklü değişikliklerin yani yapılan inkılapların en başında Latin Alfabesi yer almaktadır. Ayrıca Tevhidi Tedrisat adlı altında tüm eğitim ve öğretim veren kuruluşlar tek çatı altına (Meb) toplanmıştır.Bununla birlikte kültür alanında da çok değerli yenilikler yapılmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk zamanında yapılan yenilikler, diğer tüm yeniliklerin ana omurgasını oluşturmaktadır. Aslında ülkemizde, diğer tüm alanlarda yapılan değişiklikler de olduğu gibi eğitim ve kültür alanındaki değişiklikler de ilerleme eksenli olarak yapılmıştır.

1982 anayasası da, günümüzdeki eğitim ve kültür sistemine bir nizam kazandırmış ve günümüzde gördüğümüz değişikliklerin çerçeveye oturtulmasını sağlamıştır. Halifeliğin kaldırılması sonrası, eğitim ve kültür alanında Şeriye ve Evkaf Vekaleti yani din bakanlığı kaldırıldı ve bunun yerine daha modern Diyanet işleri başkanlığı getirilmiştir.

Aynı zamanda, Harf Devrimi de bu bağlamda çok önemli bir noktadır. İlköğrenim ve yüksek öğrenim ile bunlar arasındaki tüm eğitim süreçleri yeniden düzenlenmiştir.

Millet Mektepleri yine önemli bir yeniliktir. Okuma ve yazma oranlarını hızla arttırmak için akşam vakitlerinde halka dersler verilmiştir.

Medreselerin kapatılması da bu açıdan çok önemli bir etkiye sahiptir. Medreseler sadece dini eğitime odaklanmış ve diğer ilimleri ya hiç vermemekteydi. Bu yüzden buralar kapatılarak normal okullara – üniversitelere yönlendirilmesi sağlandı.

1933 yılında ise Üniversiteler kanunu çıkarılarak, üniversiteler daha önemli ve ön plana çıkan bir eğitim merkezi haline getirildi.

Spor okullarının açılması, Türk Dil kurumu ve Türk tarih kurumunun açılması, müzik öğretmenleri için okullar açılması tüm bu yeniliklere örnek gösterilebilir.

Beyazokul.com


Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler


Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.