Consent Preferences Halifeliğin Kaldırılmasının Nedenleri ve Sonuçları | Beyaz Okul

Halifeliğin Kaldırılmasının Nedenleri ve Sonuçları

Halifelik İslam dünyasının temsilcisi, savunucusu, koruyucusu vs anlamlarına gelmektedir. Peygamber efendimiz zamanında 4 halife dönemi yaşanmış fakat daha sonra yaşanan siyasi ihtiraslardan dolayı 1400 sene elden ele dolaşmıştır. Halifeliği elde tutan devlet; dünyadaki tüm islam devlerini arkasına aldığını sanıyordu. Ancak bunun böyle olmadığını 1. dünya savaşında bizzat bizler şahit olduk.

İslamiyeti korumak için gittiğimiz savaşta halifeyi hiçe sayarak arapların İngilizlerle bir olup bizlere saldırmaları (Bknz Şerif Hüseyin) sonucunda artık halifeliğin önemi kalmadığını görmüş olduk.

Halifeliğin Kaldırılması

1924 yılında çıkarılan bir kanunla TBMM tarafından kaldırıldı.

Halifeliğin Kaldırılmasının Nedenleri

Halifelik dini liderlik anlamına gelmektedir. Oysaki cumhuriyette kimse insanların dinine, görüşüne, mezhebine bakılmaz. Ayrıca bazı gerici kesimler halifenin adını kullanarak millete asılsız haberler sunması, halifenin TBMM’de sanki padişahmış gibi konuşmalar yapması fitili ateşledi. Herşeyden önce cumhuriyete ve demokrasiye ters bir durumdu.

Halifeliğin Kaldırılmasının Sonuçları

Artık cumhuriyet ve demokrasi önünde engel hiç bir olay kalmamıştır. Dini dili ne olursa olsun vatandaşlarımızın eşit olduğu, bir ümmetçilik anlayışından cumhuriyetçilik anlayışa geçişi hızlandırmıştır.

Beyaz okul


Halifeliğin Kaldırılmasının Nedenleri ve Sonuçları


Halifeliğin Kaldırılmasının Nedenleri ve Sonuçları
YORUMLAR

  1. Remzi dedi ki:

    Çok önemli yenilikler sadece Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yapılmış. Çok önemli yatırımlar yine aynı dönemde yapılmış. fabrikalar, demir yolları, ilk uçak fabrikası, ilk yerli otomobil de yine öyle..