Zihinsel Engellilerde Okuma Yazma Eğitimi

Zihinsel Engellilerde Okuma Yazma Eğitimi

Okuma Nedir? Okuma dil gibi karmaşık bir bilişsel etkinliktir.Okumada temel olarak iki süreç vardır. Yazılı sembolleri sözcüklere çevirme Sözcük,cümle ve söylemlerin yorumlanmasıyla ortaya çıkan okuduğunu anlama yada kavrama. Okuma yalnızca sembolleri çözümlemek yada ses sembol ilişkisi kurmak değil yazılı materyalden anlam çıkarmayı içeren bir süreçtir….

ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLAR VE ÖZELLİKLERİ

ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLAR VE ÖZELLİKLERİ

Zekâ zihnin birçok yeteneğinin uyumlu çalışması sonucu ortaya çıkan bir yetenekler birleşimidir. Zihnin algılama, bellek, düşünme, öğrenme gibi birçok işlevini içerir.şöyle bir tanım yapılabilir: ‘’Zeka, zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolu bulabilme yeteneğidir. Buna göre zeki insan, öğrendiğini değerlendirebilen, yeni…

KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTiM UYGULAMALARI

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları adlı bir kılavuz kitapçık yayımladı. Bakanlık tarafından hazırlanan, Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları Kılavuz Kitapçığı, okullarda, özel eğitime gereksinimi olan ve kaynaştırma/Bütünleştirme eğitimine tabi tutulacak olan çocukların öğretmenlerine rehberlik etmesi amacıyla hazırlandı….

Üstün Zekalılara Okul

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk üstün yetenekli çocuklar ortaokulu İstanbul’da açılıyor. Edindiğimiz bilgilere göre, Ataşehir ve Bahçelievler ilçelerinde açılacak olan dâhilere özel olan bu iki okulun programı, uygulanacak eğitim yöntemleri özel eğitim esaslarına göre hazırlandı. Bu çerçevede okulun öğretmenleri, fiziki yapıları standart okullardan farklı. Okullara…

Bağımlı Oçem’ler Yaygınlaştırılmalıdır

Ülkemizde ne yazık ki halen Otistik Çocuklar için uygun eğitim ortamları sağlanamıyor. ABA eğitiminin en faydalı olduğu okul öncesi dönem ise sanki unutulmuş. Uygun özel eğitim yöntemleriyle erken kazanılan her olumlu davranışın, ileriki yaşlarda çocuğa ve aileye ne kadar çok yarar sağlayacağı bilinen bir gerçektir….

Web’de Erişilebilirlik

Web’de erişilebilirlik kavramı, başta görme engellilerin de sayfaları algılayabilecek hale dönüştürülmesi ve sayfaların farklı platformlarda da görüntülenmesini kapsar.  Web erişilebilirliği konusunda hem kullanıcılar hem de hazırlayıcılarda gereken duyarlılık sağlanmalıdır. Görme engelliler sayfaları nasıl okur? Peki görme engelliler nasıl oluyor da bir web sayfasından faydalanabiliyor diye…

manisa mutlu son masaj sakarya mutlu son masaj sanliurfa mutlu son masaj tekirdag mutlu son masaj trabzon mutlu son masaj
lara escort