Consent Preferences Kayaçların Oluşumu, Özellikleri, Tipleri ve Sınıflandırılmaları | Beyaz Okul

Kayaçların Oluşumu, Özellikleri, Tipleri ve Sınıflandırılmaları

Kayaçlar, yer yüzündeki nadir mineral çeşitlerinin bir araya gelerek oluşturduğu yapılara denir. Aslında bu mineral, kimi zaman büyük yapılara dönüşerek kayaçlara dönüşürken, kimi zaman ise taş parçacıkları ile birleşerek de kayaçları oluşturabilir. Bu durum, kayacın ortaya çıktığı bölgenin yapısına ve yapısını oluşturan minerallerin özelliklerine göre değişir.

Kayaçların Oluşumu

Kayaçlar, minerallerden oluştuğu için, minerallerin yapısına sahiptir. Doğal ortamın özelliklerini yansıtır ve oluşumları sırasında, doğal özelliklerini kaybetmezler. İstendiği zaman, tekrar mineralleri ayrıştırılabilir ve çeşitli alanlarda kullanılabilir. Bu durum tamamı ile kayacın ve mineralin özelliğine bağlı olarak değişir.

Kayaçların Özellikleri

Kayaçlar, oluştuğu mineral veya minerallerin yapısına, kimyasal bileşiklerine ve dokularına göre değişik özelliklere sahiptir. İç püskürük, dış püskürük, fiziksel tortul, kimyasal tortul, organik tortul ve başkalaşım geçiren kayaçlar olmak üzere farklı özelliklere sahip olabilmektedir. Bunlar genelde kum taşı, kil taşı, andezit, obsidyen camı, tüf, tebeşir, linyit, taş kömürü ve mercan kaya gibi maddeler olarak kullanılabilmektedir.

Kayaçların Tipleri ve Özellikleri

Kayaçlar, farklı tiplere ve özelliklere sahiptir. Ana kayaç türleri; magmatik kayaçlar, torttullar ve başkalaşım gerçekleştirilen kayaçlardır. Bu kayaçlar, bulunduğu ortamlara ve eklenen diğer mineral çeşitlerine göre farklı özelliklere sahip olabilmektedir.

Magmatik kayaçlar da kendi arasında; Plütonik kayaçlar ve volkanik kayaçlar olarak ikiye ayrılır. Tortul kayaçlar; fiziksel, kimyasal ve organik kayaçlar olmak üzere üçe ayrılır ve son olarak başkalaşım gerçekleştirilen kayaçlar da metaformizma özelliklerine göre farklı onlarca gruba ayrılabilir.

https://www.beyazokul.com/


Kayaçların Oluşumu, Özellikleri, Tipleri ve Sınıflandırılmaları


Kayaçların Oluşumu, Özellikleri, Tipleri ve Sınıflandırılmaları
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.