Consent Preferences Türk Edebiyatının Dönemleri Şema Halinde | Beyaz Okul

Türk Edebiyatının Dönemleri Şema Halinde

Türk Edebiyatı, birçok siyasi, kültürel ve edebi olaylardan dolayı farklı dönemlere ayrılmıştır. Bundan daha çok, toplumun değer yargılarının ve dünyadaki edebi gelişmelerin etkisi olduğu söylenebilir. Tabii ki İslamın etkisi ve Batının etkisi de bu bağlamda en büyük etkileri ortaya çıkaran faktörler olmuştur.

Edebiyatımız temel anlamda tarih boyunca üç farklı kırılma noktası geçirmiştir. Müslüman olmadan önce ve genelde göçebe olduğumuz dönemde ayrı; müslümanlıkla birlikte değişen kültürel değerlerimizdeki edebiyatımızla ayrı; batıya açılıp etkileşimle birlikte değişen sanat anlayışımızla ayrı olmak üzere toplamda 3 farklı dönemin olduğu gösterilmektedir. Bunları da dilerseniz gelin daha detaylı alt başlıklara ayıralım.

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

İslamiyet henüz yayılmadığından, bu edebiyat daha çok kültürel ve siyasi olayların etkisinde gelişmiştir. Sözlü edebiyat olarak bilinen destan, koşuk, sav ve sagu ile yazılı edebiyat olarak bilinen Göktür yazıtları ve Uygur metinleri bu edebi dönemin önemli çeşitleridir.

İslami Dönem Türk Edebiyatı

Bu edebiyat döneminin en önemli özelliği, İslam eksenli bir edebi yapılanmanın ortaya çıkmasıdır. Merkezde İslam olmakla birlikte, her temsilci kendi edebi çizgisini ortaya koymuştur. Klasik Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı, bu dönemin iki önemli edebi çeşididir.

Batı Eksenli Türk Edebiyatı

Özellikle 19 ve 20. Yüzyıllarda, bu edebi tür bir hayli popülerlik kazanmış ve günümüz edebi anlayışının da temelini teşkil etmiştir. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı, Edebiyatı Cedide, Fecri Ati Edebiyatı, Milli Edebiyat, Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, batı eksenli edebiyatın dönemleridir.

Türk Edebiyatının Dönemleri Şema Halinde

Beyazokul.com


Türk Edebiyatının Dönemleri Şema Halinde


Türk Edebiyatının Dönemleri Şema Halinde
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.