Consent Preferences Yazının İcadı Hakkında Genel Bilgiler | Beyaz Okul

Yazının İcadı Hakkında Genel Bilgiler

İnsanlığın en önemli buluşlarından biri olan yazı, bilim ve tekniğin gelişmesinin nedenidir diyebiliriz. Bilginin aktarım, iletişim, haberleşme ve sosyalleşme de dahil olmak üzere insanlığın en temel olanından en karmaşık olan ihtiyacına kadar kolaylaştırıcı ve geliştirici bir etkisi vardır.

Yazı, yaşamın her anlamında hızlı gelişmeyi sağlamış bir ifade aracıdır. Yazının bulunması tek bir kişi veya evrede değil, insanlığın toplumsal yaşamı etkileyen tüm unsurlarından ve yüzyıllarca süren bir zamanla gerçekleşmiştir. Bu süreç dinamik yani yaşayarak, kullanılarak ve tüm insanlığın katkısıyla ortaya çıkmıştır.

İlk çağ insanlarının kullandığı ilkel denilebilecek yazılara “resim-yazı” adı verilmektedir. Bu yazının (resim-yazı) ilk kez; Mısırlılar, Sümerler, Asur ve Kaideliler ve Çinliler tarafından kullanıldığı düşünülüyor. Bazı araştırmacılara göre ise Amerika’daki ilk kızılderililer resim-yazıyı ilk olarak kullanmışlardır.

Resim-yazı motifleri için akla gelen ilk şey Mısır Hiyeroglifi’dir. Hiyeroglifi (kazmak suretiyle meydana getirilmiş kutsal yazı anlamı taşıyor) Eski Mısırlılar’da Resim-yazı, kitabeleri kalıcı hale getirmek için kullanılmaktaydı. İlk zamanlar sadece taşlara kazılan hiyeroglifler daha sonraları tahtalara, eşyalara da uygulanmıştır. Bu gelişimi, boya ile papirüs yapraklarına çizme uygulamaları izlemiştir.
Hiyeroglifi

Resim ve resim-yazının zamanla gelişmesi ile birlikte Sümerlerde de “çivi yazısı”na geçişe neden olmuştur.

Çivi yazısı nedir?

Bu yazı ucu sivri özel araçlarla, tabletler üzerine kazılarak yazılmıştır. Bu yazı sisteminde eşya ve kavramlar birleşik, çivimsi, çizgi gruplarıyla anlatılıyordu. Çivi yazısı, Medler, Persler ve Hitit’ler tarafından kullanılmış, ancak hiyeroglifte olduğu gibi harf ve alfabe niteliği kazanamamıştır. Özellikle sosyal bilgiler dersinde bu konu hakkında detaylı bilgiler öğrenebilirsiniz.

BeyazOkul


Yazının İcadı Hakkında Genel Bilgiler


Yazının İcadı Hakkında Genel Bilgiler
YORUMLAR

  1. ELİF dedi ki:

    yani daha açıklayıcı olabilirdi

  2. Berrin dedi ki:

    Yazının İcadı Hakkında En kısa ve özgün makale bu diyebilirim.
    Selamlar…